рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Зміст теми. Стратегічне управління базується на вивченні відносин, які можна охарактеризувати за допомогою системи „середовище - виробництво”.

Стратегічне управління базується на вивченні відносин, які можна охарактеризувати за допомогою системи „середовище - виробництво”.

Зовнішнє середовище функціонування являє собою сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість підприємства і на які останнє не може впливати взагалі. Загальний стан зовнішнього середовища може бути визначений за допомогою таких компонент: економічної, правової, політичної, технологічної, та соціальної.

В межах аналізу економічної компоненти з’ясовується характер формування та розподілу ресурсів та передбачається аналіз таких показників як величина ВВП, темпи інфляції, рівень безробіття, відсоткової ставки, норми оподаткування, платіжний баланс, масштаби економічної підтримки окремих галузей, загальний рівень економічного розвитку, обсяг природних ресурсів, клімат тощо.

В межах аналізу правової компоненти визначаються допустимі межі дій у взаємовідносинах з іншими і суб'єктами права та прийнятних методів відстоювання своїх інтересів.

В межах аналізу політичної компоненти з'ясовується, які програми намагаються провести в життя різні партійні структури, як уряд відноситься до різних галузей економіки та регіонам країни, які зміни в законодавстві та правовому регулюванні можливі в результаті прийняття нових законів та нових норм, що регулюють економічні процеси; з'ясовуються базові характеристики політичної системи: ідеологія, стабільність уряду, ступінь суспільного незадоволення ними тощо.

Аналіз технологічної компоненти дозволяє своєчасно побачити ті можливості, які розвиток науки та техніки відкриває для виробництва нової продукції, для вдосконалення продукції, що випускається, та модернізації технології виготовлення та збуту продукції.

Вивчення соціальної компоненти спрямовано на те, щоб з'ясувати вплив на бізнес таких соціальних явищ і процесів, як відношення людей до праці і якості життя, існуючі в суспільстві релігійні системи, демографічна структура суспільства, темпи росту населення, рівень освіти та мобільності людей.

Для результативного вивчення стану компонент на підприємстві створюється система відстежування зовнішнього середовища, яка здійснює спостереження за останнім наступними способами: аналіз матеріалів, надрукованих в періодичній літературі; участь в професійних конференціях; аналіз досвіду організації організації тощо. Результати спостережень використовуються як вихідна база для побудови сценаріїв та економіко - математичних моделей для виявлення взаємовпливу факторів.

Для стратегічного аналізу зовнішнього середовища використовують наступні методи: метод SWOT-аналізу ; метод позиціонування; метод складання профілю середовища.

Для прогнозування стану зовнішнього середовища використовують методи експертних оцінок, методи екстраполяції, методи моделювання.

Література:1,233-300; 4, с.44-68; 10, с.108-200; 11, с.31-84.

 

Просмотров: 835

Вернуться в категорию: Термины

© 2013-2023 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.