рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Анатомічна будова слані

У більшості випадків основу слані лишайника складає мікобіонт і він же виконує формоутворюючу функцію. Водоростевий партнер одного й того ж виду лишайника може бути представлений різними видами, хоча часто дуже близькими. Лише у групі слизистих лишайників основну масу слані формує симбіотична водорість.

Слань лишайників за типами гіф та їх роташуванням може мати просту або складну будову. У випадку простої будови слань на поперечному перерізі складається з однакових гіф, тобто утворена простою плектенхімою (рис.).

 

Рис. Анатомічна будова слані лишайників: А- проста гомеомерна слань; Б - гомеомерна слань із коровим шаром; В - гетеромерна слань без нижнього корового шару; Г - гетеромерна слань із верхнім та нижнім коровими шарами

 

У складніших випадках сплетення гіф утворюють несправжні тканини (плектенхіми) різних типів. Зокрема, на верхній та нижній поверхнях слані розташовуються покривні плектенхіми - верхній та нижній корові шари відповідно. Середня частина слані утворена пухким плетивом гіф - серцевиною. Між гіфами серцевини розташовуються клітини водоростей.

Прикріплюються лишайники до субстрату різноманітними способами. У примітивно організованих форм слань приростає до субстрату гіфами серцевинного шару. У більш високоорганізованих лишайників вона прикріплюється пучками гіф - ризинами. Для частини видів характерне прикріплення масивним темнозабарвленим виростом слані - гомфом. За характером розміщення фікобіонту слані лишайників поділяють на гомеомерні та гетеромерні.

У гомеомерній слані фікобіонт розміщується дифузно по всій плектенхімі і не має певної зони розташування. У деяких випадках вона може мати коровий шар. Гомеомерна слань характерна для тих лишайників, у яких фікобіонтом є синьо-зелені водорості, особливо слизоутворюючі види роду Nostoc.

У гетеромерній слані фікобіонт формує окрему, як правило, добре виражену зону фікобіонту, зазвичай безпосередньо під верхньою коровою плектенхімою, утворюючи фотосинтезуючу зону слані. В гетеромерній слані фікобіонтом найчастіше є одноклітинні зелені водорості.

Просмотров: 1575

Вернуться в категорию: Почва

© 2013-2023 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.