рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Антропогенні порушення літосферних функцій ґрунту

Викладений у попередньому параграфі матеріал наочно показує взаємодію між ґрунтом і літосферою. Тому крупномасштабні антропогенні порушення ґрунтового покриву певним чином впливають на стан літосфери, особливо на її подальший розвиток. Еволюція і склад літосфери тісно сполучені з тими процесами, які відбувались в її верхній частині і привели до утворення шару ґрунту.

Докази, наведені в геохімічній літературі, свідчать про те, що осадові породи, здебільшого каустобіоліти і багато екзогенних мінеральних корисних копалин формувались при участі речовин ґрунту і ґрунтоутворюючих процесів. Тому суттєві зміни ґрунтового покриву людиною можуть помітно вплинути на стан і особистості подальшого розвитку літосфери і, в першу чергу, на стан верхніх шарів осадової оболонки (стратисфери). На думку Г.В.Добровольського і Є.Д.Нікитина (1990) якісні зміни, внесені людиною в стан і еволюцію ґрунтового покриву (педосферу) безумовно вплинуть на долю літосфери у віддаленому майбутньому. Підтвердженням такої думки є те, що в наш час ґрунтово-рослинний покрив все більше перестає повною мірою виконувати найважливішу літосферну функцію – зв’язування газів атмосфери (N2, CO2, O2) і акумуляцію сонячної енергії з наступною їх передачею в глибокі горизонти земної кори.

Отже, майбутнє планети, як це доводить А.Б.Роков (див. п. 6.2.), безпосередньо залежить від її геологічної активності, зокрема від здатності надр поповнювати повітряну оболонку Землі диоксидом вуглецю. Без такого поповнення атмосфера Землі за відносно короткий термін може залишитись без необхідного мінімуму СО2, без якого нормальне функціонування біосфери стане неможливим.

Нормальне не порушене людиною ґрунтоутворення забезпечить зв’язування і поховання СО2 та енергетично багатих гіпергенних речовин, гарантує продовження геологічної активності планети. За таких умов педосфера ефективно повертає в надра Землі виділені нею гази і тим самим забезпечує можливість повторного багаторазового виділення цього матеріалу в атмосферу.

Широкомасштабне вирубування лісів, осушення боліт, розорювання цілинних земель, втрата гумусу орними землями привоять до деградації ґрунтових процесів зв’язування атмосферного диоксилу вуглецю, який постійно втрачається планетою внаслідок його відходу у космічний простір. Тому послаблення зв’язування СО2 ґрунтами і рослинністю викликає серйозну тривогу. Порушення людиною літосферних функцій ґрунту зумовлює загрозу загальнопланетарного значення.

Не менше значення мають антропогенні порушення інших літосферних функцій ґрунтів. Першою з них є зміни фукнцій захисту ґрунтом літосфери від надмірної ерозії. Головною причиною деградації функції ґрунту захисту літосфери є прогресуюча антропогенна ерозія ґрунтів, яка протягом ХХ століття збільшилась багатократно (табл. 15.2.)

Іншими видами деградації ґрунтово-біохімічного перетворення верхнього шару літосфери є глобальне послаблення біохімічного перетворення літосфери, припинення участі ґрунтів у процесах формування порід і корисних копалин та інші. Одним з прикладів цих явищ є

Таблиця 15.2.

Просмотров: 1158

Вернуться в категорию: Почва

© 2013-2023 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.