рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

В. Визначення класифікаційних показників глинистого грунту.

1. За знайденими значеннями вологості на межі текучості WL та вологості на межi розкочування Wp підраховується число пластичності IP:

( 2.1 )

Якщо число пластичності IP < 0,01 (1%) грунт відноситься до піщаних грунтів.

Якщо число пластичності IP ≥ 0,01 (1%) грунт відноситься до пилувато-глинистих грунтів.

Пилувато-глинисті грунти за числом пластичності IP поділяються на такі типи:

Табл. 2.3

Тип пилувато-глинистих грунтів Число пластичності IP
Супісі 0,01 < IP < 0,07
Суглинки 0,07 £ IP £ 0,17
Глини IP > 0,17

 

2. При відомій природній вологості грунту W (задається викладачем або береться з результатів лабораторної роботи №1) можна встановити консистенцію глинистого грунту, тобто встановити в якому стані знаходиться грунт (дивися мал. 2.1).

За консистенцію, яка характеризується показником текучості IL :

, (2.2)

пилувато-глинисті грунти поділяються на такі різновиди:

Табл. 2.4

Тип грунтів Різновид Показник текучості Різновид Тип грунтів
Суглинки та глини Тверді IL < 0 Тверді Супісі
Напівтверді 0,00 £ IL £ 0,25 Пластичні 1,0 £ IL £ 0
Тугопластичні 0,25 < IL £ 0,50
М’якопластичні 0,50 < IL £ 0,75
Текучопластичні 0,75 < IL £ 1,00
Текучі IL > 1,0 Текучі

 

Зробіть висновок по результатам лабораторної роботи № 2, в якому вкажіть повну назву грунту згідно з класифікацією.

 

ВИСНОВОК. В результаті дослідів встановлено, що грунт має такі характеристики: число пластичності IP = , показник текучості IL= .

Згідно з класифікацією грунт має назву:

__________________________, ___________________________________.

назва за числом пластичності різновид за показником текучості

Запитання для самоперевірки :

1. Дати визначення межі текучості WL, межі розкочування WP, числа пластичності IP.

2. Як класифікуються глинисті грунти за числом пластичності?

3. Що характеризує показник текучості пилувато-глинистих грунтів і як він знаходиться?

4. При якій природній вологості грунт знаходиться у твердому, пластичному та текучому стані?

5. Що таке пластичність грунту?

6. Що є причиною різних значень числа пластичності в глинистих грунтах?

7. Взаємозв’язок між природною вологістю та показником текучості?

 

 

Дата виконання роботи “_____”_________200 р.

 

Підпис викладача ______________________


Лабораторна робота №3.

Просмотров: 975

Вернуться в категорию: Почва

© 2013-2023 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.