рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Інфінітив (неозначена форма дієслова).

Дієслівна форма, яка означає дію не виражаючи способу, часу, особи, числа і роду називається інфінітивом або неозначеною формою дієслова.

Дієслова у формі інфінітива відповідають на питання «що робити» і «що зробити».

Отже, інфінітив це найбільш загальне вираження ідеї. Він усвідомлюється в мові, як початок, як вихідна форма дієслова, що є центром всієї дієслівної системи. Інфінітив вживається тоді, коли потрібно назвати дію не зазначаючи хто її виконує, коли вона виконується. Тому назва дії у словниках подається інфінітивною формою. Це незмінювана, невідмінювана форма. Йому притаманні із граматичних категорій тільки вид, перехід. / неперехід., стан, зворотність / незворотність.

Інфінітив утвор. від власне інфінітивної основи за доп. суф. –ти- (-ть-)(використ. в худож. мові) – формотворчі суф. В укр. мові більш пош. є суф. –ти-.

В укр. мові на відміну від рос. є пестливі інфінітивні форми: питоньки, їстоньки, спатусі, які твор. за доп. інфікса.

Синтаксичні функції інфінітива ширші ніж в інших дієслівних формах:

Не забути тих ночей на залізному острові (присудок).

У мене не було особливого бажання заходити в незнайомий будинок (неузгоджене означення).

Вона загадала збиратись додому (непрямий додаток).

Поїдемо учитися (обставина мети).

Типи дієслівних основ.

Дієслівні форми творяться від двох основ:

а) основи інфінітива

б) основи тепер. часу або майбутнього часу простої форми.

Інфінітивна основа виділяється шляхом відокремлення в дієслівній основі суфікса

-ти-: читати, нести. Від інфінітивної основи творяться:

1 – форми дієслова минулого часу (читав, читала, жив, жила),

2 – форми дієслів умовного способу,

3 – форми дієприкметників минулого часу (прочитаний, нагрітий),

4 – форми дієприслівників доконаного виду (нагрівши, прочитавши, почувши).

Основа тепер. часу або майбутнього часу простої форми виділяється шляхом відокремлення в дієслівній формі 3 особи множини особового закінчення -уть, -ють,

-ать, -ять (прочитайуть, несуть). Від цієї основи творяться:

1) усі особові форми дієслова тепер. часу,

2) особові форми майбутнього часу дієслова доконаного виду (напишу, прочитаю),

3) усі особові форми наказового способу (читай, зробімо),

4) дієприкметникові форми тепер. часу (сяючий, крокуючий),

5) дієприслівники недоконаного виду (знаючи, роблячи, пишучи).

Класи дієслів.

Залежно від співвідношення основ інфінітива та тепер. часу або майбутнього простої форми дієслова поділяються на декілька класів.

Клас –це група дієслів, яка об’єднує дієслова, які мають однакові основи тепер. часу або майбутнього простої форми та однакові основи інфінітива. Класи дієслів поділяються на продуктивні та непродуктивні.

Продуктивнимивважаються такі класи, які в процесі розвитку мови активно поповнюються новими словами. А непродуктивнимивважаються ті, що новими словами вже не поповнюються. Переважна більшість дієслів належить до продуктивних. Існують різні класифікації класів дієслів. За класифікацією Жовтобрюха і Кулика виділяється 5 продуктивних класів:

I клас –дієслова, у яких основа інфінітива закінчується на – а, а основа тепер. часу або майбутнього простої форми на - ай: читати – читайуть, вітати – вітайуть.

II клас –дієслова, у яких основа інфінітива закінчується на –і, а основа тепер. часу або майбутнього простої форми на -ій: гріти – грійуть, володіти – володійуть.

III клас –дієслова, в яких основа інфінітива закінчується на суфікс –ну-, а основа тепер. часу або майбутнього простої форми на –н-: крикнути – крикнуть, прагнути – прагнуть, махнути –махнуть.

IV клас - дієслова, в яких основа інфінітива закінчується на суфікс –ува-, -юва-, а основа тепер. часу або майбутнього простої форми на –уй-: ночувати – ночуйуть.

V клас -дієслова, в яких основа інфінітива закінчується на –и-, а основа тепер. часу або майбутнього простої форми на м’який приголосний або шиплячий: водити – водять, топити – топлять, вчити – вчать.

До непродуктивних належить уся решта.

Отже, на основі співвідношення основ інфінітива та тепер. часу або майбутнього простої форми виділяються структурні класи дієслів. Існують інші принципи поділу дієслів на класи. Академік Русанівський пропонував поділяти дієслова на класи за типом дієвідмінювання. Усі дієслова він поділив на класи І дієвідміни і класи ІІ дієвідміни. Він виділяє всього 12 класів. У І дієвідміні – 8 класів, у ІІ – 4. Структурні класи дієслів Русанівського допомагають глибше осмислити систему їх дієвідмін.

 

Просмотров: 1499

Вернуться в категорию: Мода

© 2013-2023 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.