рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

iacute;zení reprodukčního procesu u samic

Zhoršená reprodukce = ekonomické ztráty

Vlivy působící na plodnost samic – genetické (druh, plemeno, věk), negenetické (výživa, klima, technika chovu)

Hodnocení plodnosti samic: mezidobí – počet dnů od porodu do následujícího porodu

Service perioda – počet dnů od porodu do následného zabřeznutí

Natalita – počet mláďat na 100 samic

 

Kastrace = operativní odstranění pohlavních žláz – zastavena produkce gamet i hormonů

Možnost provést – operativně, hormonálně, chemicky

Následky kastrace – záleží na době provedení, ekonomické důvody – lepší využitelnost kastrátů v práci, výkrmu

Kastrace u zvířat v zájmovém chovu – řešení nežádoucího rozmnožování

Sterilizace = zákrok zabraňující oplodnění – při zachování hormonální činnosti pohlavních žláz

 

Ekonomické aspekty plodnosti:

Nízká úroveň plodnosti – zhoršování produkce a ekonomiky chovu

Plodnost zvířat v zájmových chovech:

Když je rozmnožování nežádoucí – kastrace (odstranění pohlavních žláz), sterilizace (zábrana produkce gamet)

Kontrola populace toulavých a opuštěných zvířat

 

Hodnocení plodnosti samic:

Potencionální – počet vajíček, je velmi vysoká, málo využitá

Skutečná – počet narozených mláďat

 

86) Růst zvířat:

- procesy kvantitativního charakteru – zvětšování rozměrů, hmotnosti (je funkcí vývoje)

· Vývoj – změny kvalitativního charakteru – pohlavní dospělost

· Vývin – komplexní pojetí růstu a vývoje v zootechnice

· Vývojová stádia – 1. Prenatální (před narozením), 2. Postnatální – po narození

Prenatální – embryonální stadium, fetální stadium

Postnatální – období mléčné výživy, odstavu, pohlavního dospívání, tělesné dospělosti, stárnutí, až smrt

Mléčná výživa – mlezivové období (délka druhově specifická, získání pasivní imunity mláděte, co nejdříve po porodu a co nejvíce mleziva přijmout)

Mlezivo = nezralé mléko, vyšší obsah bílkovin = imunoglobiny

- Výživa zralým mlékem (různé techniky, využití nativního mléka nebo náhražky)

Odstav, výživa pevnou potravou – termín odstavu závisí na druhu, případně plemeni

Obecná zásada: odstavit (ukončit možnost příjmu mléka)

Odstavit mládě lze tehdy, když je schopno přijmout dostatek pevného krmiva k normálnímu růstu

Období pohlavní dospělosti – puberta (u samic první říje, u samců první spermie)

Včas oddělit samce od samic!

Období chovatelské dospělosti – věk (hmotnost pro zařazení do plemenitby)

Období tělesné dospělosti – ukončení růstu (dlouhé kosti, chrupavky)

 

Průběh růstu:

Přírůstek živé hmotnosti (vážení), přírůstek tělesného rozměru (měření)

Absolutní růst – růstová křivka (fáze růstu), průměrný denní přírůstek – jeho význam chovatelský, ekonomický, dynamika přírůstku (pozdní X ranné zvíře)

Relativní růst – křivka relativního růstu

Nerovnoměrnost růstu – růstová alometrie (alometrie pozitivní – část roste rychleji než celek, negativní – část roste pomaleji než celek, izometrie – část i celek rostou stejně rychle)

Využití – šlechtění masných typů

Souvislost ekonomiky výkrmu se složením krmiva

Kompenzace růstu – intenzivnější růst v období po restrikci živin než normál vyrovnání zpoždění

Restrikce krmiv – ochrana zvířat

Alometrie růstu – změna proporcí – mládě vs. Dospělec

 

Hodnocení růstu:

Plemenné standardy – dle pohlaví, růstová pásma (= kvalita zvířete)

Průměrný denní přírůstek

Hmotnost v důležité době ontogeneze – narození, odstav, 1 rok věku..

Frekvence vážení, měření dle rychlosti růstu – velká zvířata 1x za 3 měsíce, malá zvířata – 1xtýdně

 

Činitelé ovlivňující růst:

Genetičtí – druh, plemeno, genotyp, pohlaví

Dědičnost nízká až střední, deprese – příbuzenská plemenitba

Vnější – výživa, krmení, klimatické faktory, technologický systém chovu a využívání zvířete

Možnosti ovlivňování růstu: antibiotika, hormony (zákaz použití!)

 

Просмотров: 980

Вернуться в категорию: Другое

© 2013-2023 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.