рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Přímé metody ochrany rostlin proti plevelům

-plevelné rostliny způsobují každoročně více než 10% ztrát na rostlinné produkci a odplevelení porostů vyžaduje značné náklady – ruční práce, práce mechanizace, herbicidy

- rozdělujeme

· mechanické metody:plečkování, vláčení, zásahy během vegetace

· fyzikální metody:zahrnují všechny způsoby využívající se u regulace zaplevelení

fyzikální faktoryteplota, vlhkost, ultrazvuk, silová pole, elektromagnetické záření, nejlevnější a osvědčené jsou plamenometné agregáty pro meziřádkovou kultivaci a ošetření kompostů a ohnisek zaplevelení v okolí orných půd

· biologické metody:hubení plevelných rostlin záměrným využíváním živých antagonistických organismů – houby, mikroorganizmy, fytofágní hmyz, roztoači,…, cílem je snížit plevele pod ekonomický práh škodlivosti

· chemické metody:použití moderních herbicidů

3) Herbicidy

- přípravky musí být v ČR registrovány a doporučeny ÚKZÚZ, pracovat s herbicidy mohou pouze vyškolení pracovníci, nejčastěji se ředí vodou

- z praktického hlediska se dělí na dvě hlavní skupiny: neselektivní (totální), selektivní (výběrové)

A) neselektivní herbicidy

- ničí veškerou vegetaci

- dvě skupiny:

· herbicidy s dlouhými reziduálními účinky v půdě

- používají se k odstranění veškeré vegetace na hřištích, cestách, chodnících a jiných stanovištích na delší dobu

- některé z nich způsobují ekologickou zátěž

- doba setrvání závisní na půdním druhu a půdní vlhkosti

- triazinové herbicidy, dichlorbenil

· herbicidy s krátkými reziduálními účinky v půdě

- pronikají do rostlin jen nadzemních částí

- použití cíleně na nežádoucí rostlinu

a) herbicidy potlačující pouze nadzemní část rostlin

- paraquat, diquat, paraquat a diquat

b) herbicidy potlačující nadzemní i podzemní část rostlin

- glyfosfát, sulfosfát, glufosinát NH4

Просмотров: 885

Вернуться в категорию: Другое

© 2013-2023 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.