рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Nepřímé metody ochrany rostlin

A) Biologická ochrana

- podpora a udržení přirozeně se vyskytujících organismů (včely,sluníčka, zlatoočka, mravkolev,…)

o ekologické zemědělství

§ víc organismů (biologická rovnováha) nehrozí přemnožení, hlídají se, nehnojí se dusíkem, nízký výskyt škůdců

§ houby toxické se mnou vyskytnout – nebezpečné pro lidi, musíme likvidovat chemicky

§ nejohroženější jsou vegetariáni – ekologičtí

§ výsev mrkve a cibule – dobrá kombinace, snížíme o 90% víc výskytu škůdců

§ na velkých plochách se velice daří škůdcům

o dravci (ptáci, hmyzožravé druhy ptáků, pavouci, ropuchy, slimáci, užovky)

- dovoz a introdukce užitečných organismů (dovoz je složitý, aby neudělali víc škody než užitku)

- umělé masové chovy (viry,bakterie, houby, roztoči, hmyz)

 

B) Chemická ochrana – nejrozšířenější

- pesticidy – nerbuidy 50%, zoocidy, fundicidy 20%, speciální látky (desikanty, regulátory růstu, repelenty)

- přípravky na ochranu rostlin – zákon o rostlinolékařské péči – měl by být novelizován

Herbicidy

- Chemická ochrana proti plevelům

- Určitý podíl selektivity à působí pouze na určité plodiny, aby nebyla poškozena plodina kulturní

- Selektivní herbicidy à výběrové, použití v plodinách

- Neselektivní herbicidy à ničí všechnu zelenou hmotu, používá se na meziplodinách, na volných prostranstvích

- Příjem herbicidů – kořeny, listy nebo obojím zároveň

- Termín aplikace – před setím se zapravením do půdy, před vzejitím, po vzejití

- Typy: pevné látky: dispergovaný prášek, dispergovaný granulát, suspenze

- kapalné látky: emulzní koncentrát, roztok

 

Nepřímé metody ochrany rostlin

a) Agrotechnické:

- volba stanoviště (druh půdy a klimatické podmínky)

- osevní postupy

- příprava a zpracování půdy

- kultivace půdy

- hnojení

- setí a výsadba

- termín – je důležité oddělit nejnáchylnější fáze výsadby a nejškodlivější období

- hloubka výsadby

- ošetřování během vegetace

- sklizeň a uskladnění

- odstranění posklizňových zbytků

b) Organizační

- karanténa: soubor opatření, která by měla vyloučit a omezit rozšiřování škodlivého organismu

- především preventivní opatření

- vnitřní – mezi oblastmi v rámci jednoho státu

- vnější – mezistátní – kontrola dovozu a vývozu rostlin

- předpisy určující seznamy a způsob kontroly

c) Šlechtění

- na rezistenci

Просмотров: 992

Вернуться в категорию: Другое

© 2013-2023 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.