рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

E. Синдром портальної гіпертензії на тлі цирозу печінки 4 страница

~Систолічний шум в ІІ міжребер’ї справа від грудини.

~Систолічний шум над мечовидним відростком.

~Систолічний шум в ІІ міжребер’ї зліва від грудини.

}

 

 

// question: 1886016 name: Хворому А., 25 р., який знаходиться на стаціонарн

:: Хворому А., 25 р., який знаходиться на стаціонарн:: Хворому А., 25 р., який знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу недостатності клапана аорти призначено фонокардіографічне дослідження. Вкажіть, які зміни ФКГ типові для цієї вади?{

~Систолічний шум над верхівкою.

~Систолічний шум в ІІ міжребер’ї зліва від грудини.

~Діастолічний шум на верхівці серця.

~Систолічний шум в ІІ міжребер’ї справа від грудини.

~Систолічний шум над мечовидним відростком.

}

 

 

// question: 1886014 name: Хворому Д., 17 років, який знаходиться на обстеже

:: Хворому Д., 17 років, який знаходиться на обстеже:: Хворому Д., 17 років, який знаходиться на обстеженні з приводу мі трального стенозу, проведено УЗД дослідження. Вкажіть, яка ЕхоКГ ознака цієї вади ?{

~Зміна руху стулок мітрального клапана.

~Збільшення порожнини правого шлуночка.

~Збільшення порожнини лівого передсердя.

=Потовщення і П-подібна деформація стулок мітрального клапана

~Вібрація стулок мітрального клапана.

}

 

 

// question: 1885880 name: Хворому Д., 40 р., що страждає на мітральний стен

:: Хворому Д., 40 р., що страждає на мітральний стен:: Хворому Д., 40 р., що страждає на мітральний стеноз, проведено рентгенологічне дослідження. Найхарактернішою ознакою є\:{

~Гіпертрофія правих відділів серця

~Гіпертрофія лівих відділів серця

~Розширення дуги легеневої артерії

=Відхилення контрастованого стравоходу по дузі малого радіуса

~Відхилення стравоходу по дузі великого радіуса

}

 

 

// question: 1886012 name: Хворому Д.. 40 р., який протягом 20 років хворіє

:: Хворому Д.. 40 р., який протягом 20 років хворіє :: Хворому Д.. 40 р., який протягом 20 років хворіє на ревматизм, недостатність клапанів аорти, призначено рентгенологічне дослідження органів грудної клітки. Яка рентгенологічна ознака цієї вади?{

~Мітральна конфігурація серця.

~Аортальна конфігурація серця.

~Нормальний ретрокардіальний простір.

~Звуження висхідного відділу аорти.

~Звужений ретрокардіальний простір.

}

 

 

// question: 1885927 name: Хворому з недостатністю клапанів аорти призначена

:: Хворому з недостатністю клапанів аорти призначена:: Хворому з недостатністю клапанів аорти призначена рентгеноскопія серця. Які зміни на рентгенограмі повинні бути при цьому?{

=Збільшення розмірів лівого шлуночка і передсердя, згладжена серцева талія (мітральна конфігурація серця), відхилення контрастованого стравоходу по дузі великого радіусу.

~Збільшення розмірів лівого передсердя, відхилення контрастованого стравоходу по дузі великого радіусу;

~Збільшення лівого шлуночка, підкреслена талія, розширення висхідної частини аорти

~Гіпертрофія лівого шлуночка і передсердя, відхилення контрастованого стравоходу по дузі малого радіусу

~Змін на рентгенограмі не буде

}

 

 

// question: 1885937 name: Хворому з недостатністю клапанів аорти призначена

:: Хворому з недостатністю клапанів аорти призначена:: Хворому з недостатністю клапанів аорти призначена фонокардіографія серця. Які зміни на ФКГ повинні бути при цьому?{

~Систолічний шум на верхівці

~Діастолічний шум на верхівці

~Систоло-діастолічний шум на аорті

~Систолічний шум в точці Боткіна

=Діастолічний шум в точці Боткіна

}

 

 

// question: 1885925 name: Хворому з недостатністю клапанів аорти проведено

:: Хворому з недостатністю клапанів аорти проведено :: Хворому з недостатністю клапанів аорти проведено ЕКГ. Вкажіть її результати.{

~Широкі, збільшені і двогорбі зубці Р в І, ІІ, двофазний Р в V1.

~Відхилення електричної осі серця вліво. Глибокий S в правих грудних відведеннях, зміщення інтервалу ST, від’ємний Т.

=Широкі, збільшені і двогорбі зубці Р в І, ІІ, двофазний Р в V1. Електрична вісь відхилена вліво. Високий R у V5-V6, глибокий S у V1-V2.

~Відхилення електричної осі серця вправо, двогорбий Р в І, ІІ, двофазний Р в V1. Високий R у V1-V2, глибокий S у V5-V6;

~Відхилення електричної осі серця вправо. Глибокий S в лівих грудних відведеннях, зміщення інтервалу ST, від’ємний Т.

}

 

 

// question: 1885939 name: Хворому з недостатністю клапанів аорти проведено

:: Хворому з недостатністю клапанів аорти проведено :: Хворому з недостатністю клапанів аорти проведено ЕКГ. Вкажіть її результати.{

~Широкі, збільшені і двогорбі зубці Р в І, ІІ, двофазний Р в V1.

~Відхилення електричної осі серця вліво. Глибокий S в правих грудних відведеннях, зміщення інтервалу ST, від’ємний Т.

=Широкі, збільшені і двогорбі зубці Р в І, ІІ, двофазний Р в V1. Електрична вісь відхилена вліво. Високий R у V5-V6, глибокий S у V1-V2.

~Відхилення електричної осі серця вправо, двогорбий Р в І, ІІ, двофазний Р в V1. Високий R у V1-V2, глибокий S у V5-V6;

~Відхилення електричної осі серця вправо. Глибокий S в лівих грудних відведеннях, зміщення інтервалу ST, від’ємний Т

}

 

 

// question: 1885905 name: Хворому з недостатністю мітрального клапана призн

:: Хворому з недостатністю мітрального клапана призн:: Хворому з недостатністю мітрального клапана призначено рентгенологічне обстеження серця. Які зміни на рентгенограмі повинні при цьому бути?{

=Збільшення розмірі лівого шлуночка і передсердя, згладжена серцева талія (мітральна конфігурація серця), відхилення контрастованого стравоходу по дузі великого радіусу.

~Гіпертрофія лівого шлуночка, відхилення контрастованого стравоходу по дузі великого радіусу

~Збільшення розмірів лівого передсердя, відхилення контрастованого стравоходу по дузі великого радіусу

~Гіпертрофія лівого шлуночка і передсердя, відхилення контрастованого стравоходу по дузі малого радіусу

~Змін на рентгенограмі не буде.

}

 

 

// question: 1885920 name: Хворому з недостатністю мітрального клапана призн

:: Хворому з недостатністю мітрального клапана призн:: Хворому з недостатністю мітрального клапана призначено рентгенологічне обстеження серця. Які зміни на рентгенограмі повинні при цьому бути?{

=Збільшення розмірів лівого шлуночка і передсердя, згладжена серцева талія (мітральна конфігурація серця), відхилення контрастованого стравоходу по дузі великого радіусу

~Гіпертрофія лівого шлуночка, відхилення контрастованого стравоходу по дузі великого радіусу

~Збільшення розмірів лівого передсердя, відхилення контрастованого стравоходу по дузі великого радіусу

~Гіпертрофія лівого шлуночка і передсердя, відхилення контрастованого стравоходу по дузі малого радіусу

~Змін на рентгенограмі не буде.

}

 

 

// question: 1885942 name: Хворому з стенозом гирла аорти проведена рентгено

:: Хворому з стенозом гирла аорти проведена рентгено:: Хворому з стенозом гирла аорти проведена рентгенографія серця. Які зміни на рентгенограмі повинні при цьому бути?{

~Збільшення розмірів правого шлуночка

=Збільшення розмірів лівого шлуночка, аортальна конфігурація серця, розширення висхідного відділу аорти.

~Гіпертрофія лівого шлуночка та передсердя, мітральна конфігурація серця,

~Гіпертрофія лівого шлуночка і передсердя

~Гіпертрофія правого шлуночка і лівого передсердя

}

 

 

// question: 1885913 name: Хворому з стенозом мітрального отвору призначено

:: Хворому з стенозом мітрального отвору призначено :: Хворому з стенозом мітрального отвору призначено дообстеження. Який метод є найінформативнішим?{

=Ехокардіографія

~Рентгенологічний

~Фонокардіографічний

~Електрокардіографічний

~Векторкардіографія

}

 

 

// question: 1885912 name: Хворому з стенозом мітрального отвору проведена е

:: Хворому з стенозом мітрального отвору проведена е:: Хворому з стенозом мітрального отвору проведена ехокардіоскопія. Що можна очікувати при цьому?{

=Розширення порожнин лівого передсердя і правого шлуночка, потовщення мі трального клапану і П- подібна конфігурація

~Розширення порожнини правого передсердя, звуження мітрального отвору

~Розширення порожнини лівого шлуночка, потовщення міокарду, дилятація дуги аорти

~Розширення порожнини правого шлуночка

~Розширення порожнини лівого шлуночка, гіпокінезія задньої стінки і перегородки

}

 

 

// question: 1885933 name: Хворому зі стенозом мітрального отвору проведена

:: Хворому зі стенозом мітрального отвору проведена :: Хворому зі стенозом мітрального отвору проведена рентгенографія серця. Які зміни на рентгенограмі повинні при цьому бути?{

~Збільшення розмірів правого шлуночка

~Збільшення розмірів лівого шлуночка, аортальна конфігурація серця, розширення висхідного відділу аорти, звапнення стулок.

~Гіпертрофія правого шлуночка та передсердя, аортальна конфігурація серця,

~Гіпертрофія лівого шлуночка

=Гіпертрофія правого шлуночка і лівого передсердя

}

 

 

// question: 1885943 name: Хворому К. встановлено діагноз мітральної недоста

:: Хворому К. встановлено діагноз мітральної недоста:: Хворому К. встановлено діагноз мітральної недостатності. Під час ФКГ - дослідження виявлено\:{

~Зменшення амплітуди І і ІІ тонів на верхівці, систолічний шум

~Зменшення амплітуди І т. на верхівці, систолічний шум, збільшення амплітуди ІІ т над a. pulmonalis

~Зменшення амплітуди І тону на верхівці, систолічний і діастолічний шум, збільшення амплітуди ІІ т. над a. pulmonalis

=Збільшення амплітуди ІІ тону, систолічний шум на верхівці, збільшення амплітуди ІІ т над a. pulmonalis

~Збільшення амплітуди І т., систолічний шум на верхівці, збільшення ІІ т. над a. Рulmonalis

}

 

 

// question: 1886031 name: Хворому М., 30 р.. з ознаками недостатності мітра

:: Хворому М., 30 р.. з ознаками недостатності мітра:: Хворому М., 30 р.. з ознаками недостатності мітрального клапана проведено ЕхоКГ дослідження. Які ЕхоКГ зміни типові для цієї вади?{

~Збільшення порожнини правого передсердя.

~Збільшення порожнини правого шлуночка.

~Збільшення порожнини парвого передсердя і шлуночка.

=Збільшення порожнини лівого передсердя і лівого шлуночка.

~Збільшення порожнини обох передсердь.

}

 

 

// question: 1886034 name: Хворому Н., 36 р., який з дитинства хворіє на рев

:: Хворому Н., 36 р., який з дитинства хворіє на рев:: Хворому Н., 36 р., який з дитинства хворіє на ревматизм з наступним розвитком недостатності мітрального клапану проведено рентгенологічні дослідження серця. Яка основна рентгенологічна ознака цієї вади?{

~Аортальна конфігурація серця.

~Мітральна конфігурація серця.

~Збільшення дуги аорти.

~Гіпертрофія правого шлуночка.

~Гіпертрофія лівого шлуночка.

}

 

 

// question: 1886063 name: Хворому Р., 50 р., що страждає на мітральний стен

:: Хворому Р., 50 р., що страждає на мітральний стен:: Хворому Р., 50 р., що страждає на мітральний стеноз, проведено рентгенологічне дослідження. Найхарактернішою ознакою є\:{

~Гіпертрофія правих відділів серця

~Гіпертрофія лівих відділів серця

~Розширення дуги легеневої артерії

~Відхилення стравоходу по дузі великого радіуса

~Відхилення стравоходу по дузі малого радіуса

}

 

 

// question: 1886017 name: Хворому С., 18 р., у якого виявлені симптоми стен

:: Хворому С., 18 р., у якого виявлені симптоми стен:: Хворому С., 18 р., у якого виявлені симптоми стенозу гирла аорти, призначено фонокардіографічне дослідження. Які зміни на ФКГ слід очікувати?{

~Систолічний шум над верхівкою.

~Систолічний шум в ІІ міжребер’ї зліва від грудини.

~Діастолічний шум на верхівці серця.

=Систолічний шум в ІІ міжребер’ї справа від грудини.

~Систолічний шум над мечовидним відростком.

}

 

 

// question: 1886029 name: Хворому С., 28 р., у якого діагностований стеноз

:: Хворому С., 28 р., у якого діагностований стеноз :: Хворому С., 28 р., у якого діагностований стеноз мітрального отвору, проведена аускультація серця і виявлений на верхівці шум. Вкажіть який шум характерний для цієї вади?{

~Систолічний шум на верхівці.

~Систолічний шум в т. Боткіна.

~Діастолічний шум на верхівці.

~Діастолічний шум в т. Боткіна.

~Систолічний шум на мечовидному відростку.

}

 

 

// question: 1885868 name: Хворому С., 45 р., діагностували виражену ступінь

:: Хворому С., 45 р., діагностували виражену ступінь:: Хворому С., 45 р., діагностували виражену ступінь мітрального стенозу. Який найбільш вірогідний тиск у лівому передсерді?{

~5 - 7 мм.рт.ст.

~7 - 10 мм.рт.ст.

~10 - 15 мм.рт.ст.

~15 - 20 мм.рт.ст.

=20 - 25 мм.рт.ст.

}

 

 

// question: 1886033 name: Хворому С., 48 р., у якого діагностовано стеноз м

:: Хворому С., 48 р., у якого діагностовано стеноз м:: Хворому С., 48 р., у якого діагностовано стеноз мітрального отвору призначено фонокардіологічне дослідження. Які зміни на ФКГ слід очікувати?{

~Збільшення амплітуди І тона.

~Зменшення амплітуди І тона на верхівці.

~Подовження інтервалу Т-ІІ тон.

~Відсутність діастолічного шуму.

~Скорочення інтервалу Q-І тон.

}

 

 

// question: 1885931 name: Хворому Т., у якого знайдені клінічні ознаки стен

:: Хворому Т., у якого знайдені клінічні ознаки стен:: Хворому Т., у якого знайдені клінічні ознаки стенозу гирла аорти, призначена ЕхоКГ. Які ознаки цієї вади на ЕхоКГ?{

~Розширення порожнин лівого передсердя і правого шлуночка, потовщення мітрального клапану і П-подібна конфігурація.

~Розширення порожнини правого передсердя, звуження мітрального отвору;

=Розширення порожнини лівого шлуночка, потовщення міокарду, дилятація дуги аорти;

~Розширення порожнини лівого шлуночка, гіпокінезія задньої стінки і перегородки.

~Потовщення стінки міокарда лівого шлуночка, збільшення його порожнини, розширення порожнини правого шлуночка

}

 

 

// question: 1885932 name: Хворому Т., у якого знайдені клінічні ознаки стен

:: Хворому Т., у якого знайдені клінічні ознаки стен:: Хворому Т., у якого знайдені клінічні ознаки стенозу гирла аорти, призначена ФКГ. Які ознаки цієї вади на ФКГ?{

~Ромбовидний шум на верхівці

~Веретеновидний шум на аорті

~Убуваючий шум на аорті

~Убуваючий шум в точці Боткіна

=Ромбовидний шум на аорті

}

 

 

// question: 1885922 name: Хвору Д., 25 р., турбує біль в серці ниючого хара

:: Хвору Д., 25 р., турбує біль в серці ниючого хара:: Хвору Д., 25 р., турбує біль в серці ниючого характеру, серцебиття, біль у великих суглобах ніг, пітливість. Хворіє 8 років на ревматизм. Прослуховується ослаблений І тон, систолічний шум на верхівці, акцент ІІ тону над легеневою артерією. Які зміни на ЕхоКГ слід очікувати?{

~Розширення порожнини правого передсердя, потовщення мі трального клапану і П-подібна конфігурація

~Розширення порожнини лівого шлуночка, потовщення міокарду, дилятація дуги аорти

=Розширення порожнини лівого передсердя і шлуночка, відсутність змикання стулок мітрального клапана в систолу

~Розширення порожнини правого шлуночка

~Розширення порожнини лівого шлуночка, гіпокінезія задньої стінки і перегородки

}

 

 

// question: 1886025 name: Хвору М., 40 р., турбують кашель з періодичним кр

:: Хвору М., 40 р., турбують кашель з періодичним кр:: Хвору М., 40 р., турбують кашель з періодичним кровохарканням, задишка, серцебиття. При обстеженні характерний рум’янець на щоках, ціаноз. Верхівковий поштовх не змінений, визначається “котяче муркотіння”. В серці ляскаючий І тон, додатковий тон і діастолічний шум. Як зміняться перкуторні границі серця?{

~Не зміняться.

~Вліво, вниз.

~Вліво, вверх.

~Вправо, вниз.

~Вправо, вверх.

}

 

 

// question: 1886038 name: Хвору Я., 27 р., турбує задишка, слабість, кашель

:: Хвору Я., 27 р., турбує задишка, слабість, кашель:: Хвору Я., 27 р., турбує задишка, слабість, кашель з періодичним кровохарканням. В анамнезі – ревматизм, звуження лівого атріовентрикулярного отвору. Який пульс характерний для цієї вади?{

~Не змінений.

~Твердий.

~М'який.

~Рівномірний.

~Різний на обох руках.

}

 

 

// question: 1885994 name: Чим клінічно проявляється 3-тя стадія —стадія нед

:: Чим клінічно проявляється 3-тя стадія —стадія нед:: Чим клінічно проявляється 3-тя стадія —стадія недостатності кровообігу?{

~спостерігаються масивні набряки, водянка порожнин;

~колір шкіри стає брудно-землистим,

~хворі швидко втрачають масу тіла,

~розвивається виснаження, цілковито втрачена працездатність,

=всі перераховані симптоми вірні.

}

 

 

// question: 1885967 name: Чим клінічно проявляється гостра серцева недостат

:: Чим клінічно проявляється гостра серцева недостат:: Чим клінічно проявляється гостра серцева недостатність?{

~раптовою різкою слабкістю, непритомністю внаслідок ішемії мозку,

~блідістю і ціанозом шкіри, похолоданням кінцівок, нитковидним пульсом, зниженням АТ,

~аритмії, ритм галопу

~задишкою, набуханням шийних вен, появою хрипів у легенях, збільшенням печінки,

=всіма перерахованими синдромами.

}

 

 

// question: 1885970 name: Чим клінічно проявляється гостра серцева правошлу

:: Чим клінічно проявляється гостра серцева правошлу:: Чим клінічно проявляється гостра серцева правошлуночкова недостатність?{

~збільшена щільна печінка, визначається феномен пульсації печінки,

~ціаноз губ, щік, кінчика носа, кінцівок, виражене набухання вен на шиї,

~набряки на ногах, крижах, надалі розвивається асцит, гідроторакс, гідроперикард,

~значне підвищення венозного тиску, який досягає 150—250 мм вод. ст.,

=всіма перерахованими симптомами.

}

 

 

// question: 1885992 name: Чим клінічно проявляється кінцевий період 2-гої с

:: Чим клінічно проявляється кінцевий період 2-гої с:: Чим клінічно проявляється кінцевий період 2-гої стадії недостатності кровообігу?{

~задишка в спокої, що посилюється під час мінімального фізичного навантаження,

~відзначають ціаноз, виражені набряки на ногах,

=водянка серозних порожнин (асцит, гідроторакс),

~застійні вологі хрипи у легенях, збільшення печінки,

~зменшення добової кількості сечі,

}

 

 

// question: 1885989 name: Чим клінічно проявляється початковий період 2-гої

:: Чим клінічно проявляється початковий період 2-гої:: Чим клінічно проявляється початковий період 2-гої стадії недостатності кровообігу?{

~помірно виражені розлади функції лівого шлуночка,

~помірно виражені розлади функції лівого передсердя,

~помірно виражені розлади функції правого шлуночка,

~помірно вираженого застою в малому колі кровообігу,

~всі перераховані симптоми.

}

 

 

// question: 1885990 name: Чим клінічно проявляється початковий період 2-гої

:: Чим клінічно проявляється початковий період 2-гої:: Чим клінічно проявляється початковий період 2-гої стадії недостатності кровообігу?{

~відзначається виражена задишка під час невеликих фізичних навантажень іноді у спокої,

~незначний ціаноз, жорстке дихання у легенях,

~пастозність гомілок чи невеликі набряки, які з'являються надвечір і зникають за ніч;

~невелике збільшення печінки і деяке зменшення добової кількості сечі,

~всі перераховані симптоми.

}

 

 

// question: 1885991 name: Чим клінічно характеризується кінцевий період 2-г

:: Чим клінічно характеризується кінцевий період 2-г:: Чим клінічно характеризується кінцевий період 2-гої стадії недостатності кровообігу?{

~глибокими розладами функції всієї серцевої системи,

~глибокими розладами функції всієї судинної системи,

~вираженими ознаками застою у великому колі кровообігу,

~вираженими ознаками застою у малому колі кровообігу,

=всі перераховані симптоми.

}

 

 

// question: 1885957 name: Чим може бути спричинена недостатність кровообігу

:: Чим може бути спричинена недостатність кровообігу:: Чим може бути спричинена недостатність кровообігу? {

~Хворобами серця (серцева недостатність);

~ураженням судин (судинна недостатність);

~внаслідок функціональних змін серцево-судинної системи;

=всіма перерахованими чинниками;

~жодним з наведених факторів.

}

 

 

// question: 1885988 name: Чим характеризується кінцевий період 2-гої стадії

:: Чим характеризується кінцевий період 2-гої стадії:: Чим характеризується кінцевий період 2-гої стадії недостатності кровообігу?{

~незначним порушенням гемодинаміки,

~значним порушенням гемодинаміки,

~незначними,

~значними порушеннями в серцевому м'язі,

~порушенням гемодинаміки і порушеннями в серцевому м'язі.

}

 

 

// question: 1885987 name: Чим характеризується початковий період 2-гої стад

:: Чим характеризується початковий період 2-гої стад:: Чим характеризується початковий період 2-гої стадії недостатності кровообігу?{

~незначним порушенням гемодинаміки,

~значним порушенням гемодинаміки,

~незначними,

~значними порушеннями в серцевому м'язі,

~порушенням гемодинаміки і порушеннями в серцевому м'язі.

}

 

 

// question: 1885995 name: Чим характеризуються прояви хронічної судинної не

:: Чим характеризуються прояви хронічної судинної не:: Чим характеризуються прояви хронічної судинної недостатності?{

~хворі відчувають слабкість, швидку стомлюваність, схильність до втрати свідомості,

~незначна задишка, що зменшується у разі надання тілу горизонтального положення,

~спостерігається стійке зниження АТ,

~свідомість лишається ясною,

=всі перераховані прояви вірні.

}

 

 

// question: 1885985 name: Як називається стадія недостатності кровообігу, к

:: Як називається стадія недостатності кровообігу, к:: Як називається стадія недостатності кровообігу, коли порушення гемодинаміки, функцій органів і обміну речовин виражені і в спокої?{

~0 повного здоров'я,

~1 початкова, або прихована,

=2 виражена,

~3 кінцева, дистрофічна,

~4 агональна.

}

 

 

// question: 1885993 name: Як називається стадія недостатності кровообігу, к

:: Як називається стадія недостатності кровообігу, к:: Як називається стадія недостатності кровообігу, коли крім тяжких порушень гемодинаміки, виникають необоротні морфологічні зміни в органах і тканинах, стійкі розлади обміну речовин?{

~0 повного здоров'я,

~1 початкова, або прихована,

~2 виражена,

=3 кінцева, дистрофічна,

~4 агональна.

}

 

 

// question: 1885983 name: Як називається стадія недостатності кровообігу, щ

:: Як називається стадія недостатності кровообігу, щ:: Як називається стадія недостатності кровообігу, що проявляється тільки під час фізичного навантаження?{

~0 повного здоров'я,

=1 початкова, або прихована,

~2 виражена,

~3 кінцева, дистрофічна,

~4 агональна.

}

 

 

// question: 1885981 name: Який зовнішній вигляд характерний для хворого з я

:: Який зовнішній вигляд характерний для хворого з я:: Який зовнішній вигляд характерний для хворого з явищами шоку?{

~різка блідість, загострені риси обличчя,

~спадіння шийних вен,

~шкіра попелясто-сіра, ціанотичне,

~температура тіла низька, відзначається холодний піт

=всі відповіді вірні.

}

 

 

// question: 1886051 name: Який найбільш вірогідний тиск у лівому передсерді

:: Який найбільш вірогідний тиск у лівому передсерді:: Який найбільш вірогідний тиск у лівому передсерді при вираженому ступені мітрального стенозу?{

~5 - 7 мм.рт.ст.

~7 - 10 мм.рт.ст.

~10 - 15 мм.рт.ст.

~15 - 20 мм.рт.ст.

=20 - 25 мм.рт.ст.

}

 

 

// question: 1885978 name: Якими змінами в організмі характеризуються колапс

:: Якими змінами в організмі характеризуються колапс:: Якими змінами в організмі характеризуються колапс і шок?{

~зниженням судинного тонусу,

~гострим зменшенням об'єму циркулюючої крові,

=зниженням судинного тонусу, а також гострим зменшенням об'єму циркулюючої крові,

~відсутністю пульсу та дихання,

~всі відповіді вірні.

}

 

 

// question: 1885984 name: Якими симптомами проявляється початкова стадія не

:: Якими симптомами проявляється початкова стадія не:: Якими симптомами проявляється початкова стадія недостатності кровообігу?{

~задишкою,

~тахікардією,

~підвищеною стомлюваністю,

~зниженою працездатністю,

=всі відповіді вірні.

}

 

 

// question: 1885959 name: Які групи чинників серцевої недостатності вам від

:: Які групи чинників серцевої недостатності вам від:: Які групи чинників серцевої недостатності вам відомі?{

~перевантаження міокарда із-за вад серця або підвищення тиску;

~ураження міокарда і порушенням обміну речовин у ньому;

~розлади функції ендокринної системи;

~порушення обміну речовин в організмі;

=всі перераховані чинники.

}

 

 

// question: 1885999 name: Які з наведених скарг є найбільш характерними для

:: Які з наведених скарг є найбільш характерними для:: Які з наведених скарг є найбільш характерними для серцевої недостатності? {

~Відчуття важкості в правому підребер'ї,

~Загальна слабкість,

~Наявність набряків на ногах,

~Задуха,

=Усі наведені скарги.

}

 

 

// question: 1886084 name: На рис. 20 представлена ЕКГ хворого на мітральний

::На рис. 20 представлена ЕКГ хворого на мітральний::[html]<p><img title\=" " height\="173" alt\=" " hspace\="0" src\="http\://moodle.tdmu.edu.ua/file.php/427/Tema_1/ris.20.jpg" width\="465" border\="0" /></p>\n<p>На рис. 20 представлена ЕКГ хворого на мітральний стеноз. Яке порушення ритму має місце? </p>{

~Синусова тахікардія

~Часта передсердна екстрасистолія

=Фібриляція передсердь

~Суправентрикулярна тахікардія

~Шлуночкова тахікардія

}

 

 

// question: 1886065 name: На рис.1 зображено ЕКГ хворого з вадою серця. Яку

::На рис.1 зображено ЕКГ хворого з вадою серця. Яку::[html]<p><img title\=" " height\="314" alt\=" " hspace\="0" src\="http\://moodle.tdmu.edu.ua/file.php/427/Tema_1/ris.1.JPG" width\="533" border\="0" /></p>\n<p>На рис.1 зображено ЕКГ хворого з вадою серця. Яку ваду можна запідозрити? </p>{

=Мітральний стеноз

~Мітральну недостатність

~Аортальну недостатність

~Аортальний стеноз

~Комбіновану мітральну ваду

}

 

 

// question: 1886080 name: На рис.17 зображено ураження органів-мішеней. Що

::На рис.17 зображено ураження органів-мішеней. Що::[html]<p><img title\=" " height\="1029" alt\=" " hspace\="0" src\="http\://moodle.tdmu.edu.ua/file.php/427/Tema_1/ris.17.jpg" width\="540" border\="0" /></p>\n<p>На рис.17 зображено ураження органів-мішеней. Що лежить в основі цього? </p>{

~Правошлуночкова недостатність

=Лівошлуночкова недостатність

~Лівопередсердна недостатність

~Правопередсердна недостатність

Просмотров: 1123

Вернуться в категорию: Болезни

© 2013-2023 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.