рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

E. Синдром портальної гіпертензії на тлі цирозу печінки 2 страница

:: У призовника виявлено\: посилений І тон, тон відкр:: У призовника виявлено\: посилений І тон, тон відкрття мітрального клапана, діастолічний шум. Що найбільш вірогідно має місце?{

~Мітральний стеноз

~Мітральна недостатність

~Аортальна недостатність

~Аортальний стеноз

~Мітральна вада без чіткої переваги

}

 

 

// question: 1886022 name: У хворого 18 р., який хворіє на ревматизм протяго

:: У хворого 18 р., який хворіє на ревматизм протяго:: У хворого 18 р., який хворіє на ревматизм протягом 3 років під час аускультації вислуховується послаблення І тону і систолічний шум на верхівці, акцент ІІ тону над легеневою артерією. Яке ураження серця найбільш ймовірне?{

~Мітральний стеноз.

~Дефект міжшлуночкової перегородки.

~Мітральна недостатність

~Трикуспідальна недостатність.

~Аортальна недостатність.

}

 

 

// question: 1886009 name: У хворого 20 років, який хворіє на ревматизм прот

:: У хворого 20 років, який хворіє на ревматизм прот:: У хворого 20 років, який хворіє на ревматизм протягом 5 років, при аускультації вислуховується різке ослаблення ІІ тону на аорті, грубий систолічний шум на аорті, який проводиться на сонній артерії. Яка вада серця найбільш ймовірна?{

~Мітральний стеноз.

~Мітральна недостатність.

~Трикуспідальна недостатність.

~Аортальна недостатність.

~Аортальний стеноз.

}

 

 

// question: 1886003 name: У хворого 23 р., при профогляді виявлений пульс 1

:: У хворого 23 р., при профогляді виявлений пульс 1:: У хворого 23 р., при профогляді виявлений пульс 100 уд/хв, високий, швидкий. АТ 160/30 мм рт.ст. При аускультації серця виявляється ослаблення І тону на верхівці, діастолічний шум на аорті і в т. Боткіна. Для якої вади серця характерні ці ознаки?{

~Аортальний стеноз.

~Мітральний стеноз.

~Трикуспідальна недостатність.

=Аортальна недостатність.

~Мітральна недостатність.

}

 

 

// question: 1886002 name: У хворого 30 років виявлений позитивний симптом М

:: У хворого 30 років виявлений позитивний симптом М:: У хворого 30 років виявлений позитивний симптом Мюсе, збільшений і зміщений верхівковий поштовх. Вкажіть, як будуть зміщуватись границі серцевої тупості.{

~Вправо і догори.

~Вліво.

~Вправо, вліво.

~Догори, вправо, вліво.

~Вліво і вниз.

}

 

 

// question: 1885901 name: У хворого 42 років виявлено значне зміщення відно

:: У хворого 42 років виявлено значне зміщення відно:: У хворого 42 років виявлено значне зміщення відносної серцевої тупості серця вліво, посилення верхівкового поштовху, виражений симптом систолічного тремтіння в II міжребір’ї справа від грудини, там же послаблення II тону. Який із зазначених нижче симптомів повинен мати місце у даного хворого? {

~Систолічний шум над аортою

=Систолічний шум на верхівці

~Діастолічний шум на верхівці

~Діастолічний шум на аорті

~Систолічний шум у мечевидного відростка

}

 

 

// question: 1885890 name: У хворого А., 48 р., запідозрено аортальну недост

:: У хворого А., 48 р., запідозрено аортальну недост:: У хворого А., 48 р., запідозрено аортальну недостатність сифілітичного ґенезу. Який з перечислених нижче симптомів є найтиповішим для даної вади?{

~Ослаблення тонів серця

~Посилення І тону

=Діастолічний шум над аортою і в т. Боткіна

~Діастолічний шум на верхівці

~Систолічний шум над аортою.

}

 

 

// question: 1886036 name: У хворого А., 54 р., який протягом 25 років хворі

:: У хворого А., 54 р., який протягом 25 років хворі:: У хворого А., 54 р., який протягом 25 років хворіє на ревматизм при перкусії серця виявлено розширення тупості вгору і вправо за рахунок гіпертрофії лівого передсердя і правого шлуночка. Які ЕКГ ознаки гіпертрофії лівого передсердя?{

~Збільшення амплітуди зубця Р.

~Збільшення амплітуди зубця R.

~Зменшення амплітуди зубця R.

~Тривалість зубця Р не змінюється.

~Поява двогорбого зубця Р.

}

 

 

// question: 1885954 name: У хворого А., 56 р., діагностовано виражену ступі

:: У хворого А., 56 р., діагностовано виражену ступі:: У хворого А., 56 р., діагностовано виражену ступінь мітрального стенозу. Скарги на значну задишку в спокої. Мають місце кахексія, набряки ніг, часте серцебиття. Об'єктивно\: пульс 98 ударів в хв., миготлива аритмія. Застійні хрипи в легенях. Мелодія мітрального стенозу, асцит. Збільшення печінки (виступає з-під реберної дуги на 8 см, щільна). Набряки ніг. Що можна запідозрити у хворого?{

~ХСН І ст

~ХСН ІІ А ст

=ХСН ІІ Б ст

~ХСН ІІІ ст

~ХСН ІV ст.

}

 

 

// question: 1885911 name: У хворого В., 20 р., наявні клінічні ознаки стено

:: У хворого В., 20 р., наявні клінічні ознаки стено:: У хворого В., 20 р., наявні клінічні ознаки стенозу мітрального отвору. Які ЕКГ-ознаки цієї вади?{

~Широкі, збільшені і двогорбі зубці Р в І, ІІ, двофазний Р в V1.

~Широкі, збільшені і двогорбі зубці Р в І, ІІ, двофазний Р в V1. Електрична вісь відхилена вліво. Високий R у V5-V6, глибокий S у V1-V2.

=Відхилення електричної осі серця вправо, двогорбий Р в І, ІІ, двофазний Р в V1. Високий R у V1-V2, глибокий S у V5-V6

~Електрична вісь відхилена вліво. Високий R у V5-V6, глибокий S у V1-V2

~Електрична вісь відхилена вправо. Високий R у V1-V2, глибокий S у V5-V6

}

 

 

// question: 1885914 name: У хворого В., 20 р., наявні клінічні ознаки стено

:: У хворого В., 20 р., наявні клінічні ознаки стено:: У хворого В., 20 р., наявні клінічні ознаки стенозу аортального отвору. Які ЕКГ-ознаки цієї вади?{

~Широкі, збільшені і двогорбі зубці Р в І, ІІ, двофазний Р в V1.

~Широкі, збільшені і двогорбі зубці Р в І, ІІ, двофазний Р в V1. Електрична вісь відхилена вліво. Високий R у V5-V6, глибокий S у V1-V2.

~Відхилення електричної осі серця вправо, двогорбий Р в І, ІІ, двофазний Р в V1. Високий R у V1-V2, глибокий S у V5-V6

=Електрична вісь відхилена вліво. Високий R у V5-V6, глибокий S у V1-V2

~Електрична вісь відхилена вправо. Високий R у V1-V2, глибокий S у V5-V6

}

 

 

// question: 1885924 name: У хворого В., 30 р., встановлена недостатність кл

:: У хворого В., 30 р., встановлена недостатність кл:: У хворого В., 30 р., встановлена недостатність клапанів аорти, яка підтверджена ехокардіоскопічно. Яким повинен бути пульс?{

=Швидкий, високий

~Частий, малого наповнення і напруження

~Рідкий, повний

~Малий, рідкий, повільний

~Не змінюється

}

 

 

// question: 1885940 name: У хворого В., 30 р., встановлена недостатність кл

:: У хворого В., 30 р., встановлена недостатність кл:: У хворого В., 30 р., встановлена недостатність клапанів аорти, яка підтверджена ехокардіоскопічно. Яким повинен бути пульс?{

=Швидкий, високий.

~Частий, малого наповнення і напруження;

~Рідкий, повний;

~Малий, рідкий, повільний;

~Не змінюється

}

 

 

// question: 1885886 name: У хворого Д., 40 р., діагностовано аортальну недо

:: У хворого Д., 40 р., діагностовано аортальну недо:: У хворого Д., 40 р., діагностовано аортальну недостатність невідомого генезу. Вкажіть найчастішу причину цієї вади\:{

=Ревматизм

~Сифіліс

~Інфекційний ендокардит

~Кальциноз клапанів

~Колагенози

}

 

 

// question: 1886042 name: У хворого діагностовано комбіновану мітральну вад

:: У хворого діагностовано комбіновану мітральну вад:: У хворого діагностовано комбіновану мітральну ваду серця ревматичного генезу 20 років назад. Тиждень тому виник кашель з невеликою кількістю харкотиння з домішками крові. Яка причина цього найвірогідніше ?{

~Приєднання респіраторної інфекції

~Наростання дихальної недостатності

~Збільшення застійних явищ в великому колі кровообігу

=Збільшення застійних явищ в малому колі кровообігу

~Серцева декомпенсація.

}

 

 

// question: 1886054 name: У хворого діагностовано мітральний стеноз. Характ

:: У хворого діагностовано мітральний стеноз. Характ:: У хворого діагностовано мітральний стеноз. Характерною зовнішньою ознакою вади є\:{

~Дифузний ціаноз

~Синдром "барабанних паличок"

~Ціанотичний рум'янець

~"Голова медузи"

~Блідість шкіри і слизових

}

 

 

// question: 1940603 name: У хворого діагностовано мітральний стеноз. Характ

:: У хворого діагностовано мітральний стеноз. Характ:: У хворого діагностовано мітральний стеноз. Характерною зовнішньою ознакою вади є\:{

~Блідість шкіри і слизових

~Акроціаноз

~Синдром "барабанних паличок"

=Ціанотичний рум'янець

~"Голова медузи"

}

 

 

// question: 1885930 name: У хворого діагностовано стеноз гирла аорти. Які Е

:: У хворого діагностовано стеноз гирла аорти. Які Е:: У хворого діагностовано стеноз гирла аорти. Які ЕКГ-ознаки цієї вади?{

=Відхилення електричної осі вліво. Глибокий S в правих грудних відведеннях, зміщення інтервалу ST, від’ємний Т.

~Широкі, збільшені і двогорбі зубці Р в І, ІІ, двофазний Р в V1.

~Широкі, збільшені і двогорбі зубці Р в І, ІІ, двофазний Р в V1. Електрична вісь відхилена вліво. Високий R у V5-V6, глибокий S у V1-V2.

~Відхилення електричної осі серця вправо, двогорбий Р в І, ІІ, двофазний Р в V1. Високий R у V1-V2, глибокий S у V5-V6;

~Відхилення електричної осі серця вправо. Глибокий S в лівих грудних відведеннях, зміщення інтервалу ST, від’ємний Т.

}

 

 

// question: 1885934 name: У хворого діагностовано стеноз мітрального отвору

:: У хворого діагностовано стеноз мітрального отвору:: У хворого діагностовано стеноз мітрального отвору. Які ЕКГ-ознаки цієї вади?{

~Відхилення електричної осі вліво. Глибокий S в правих грудних відведеннях, зміщення інтервалу ST, від’ємний Т.

~Широкі, збільшені і двогорбі зубці Р в І, ІІ, двофазний Р в V1.

~Широкі, збільшені і двогорбі зубці Р в І, ІІ, двофазний Р в V1. Електрична вісь відхилена вліво. Високий R у V5-V6, глибокий S у V1-V2.

=Відхилення електричної осі серця вправо, двогорбий Р в І, ІІ, двофазний Р в V1. Високий R у V1-V2, глибокий S у V5-V6;

~Відхилення електричної осі серця вправо. Глибокий S в лівих грудних відведеннях, зміщення інтервалу ST, від’ємний Т

}

 

 

// question: 1886041 name: У хворого діагностували мітральну ваду серця. Пер

:: У хворого діагностували мітральну ваду серця. Пер:: У хворого діагностували мітральну ваду серця. Перкуторно виявили зміщення його меж вліво. Клінічно порушення гемодинаміки не виявлено. Що послужило механізмом компенсації вади?{

~Гіпертрофія лівого передсердя

~Гіпертрофія правого шлуночка

~Гіпертрофія лівого шлуночка

~Гіпертрофія правих відділів серця

~Легенева гіпертензія

}

 

 

// question: 1886060 name: У хворого з мітральним стенозом вислуховується на

:: У хворого з мітральним стенозом вислуховується на:: У хворого з мітральним стенозом вислуховується над верхівкою діастолічний шум. Який характер шуму здебільшого найтиповіший?{

=Пресистолічний

~Предіастолічний

~Мезодіастолічний

~Голодіастолічний

~Всі вище перелічені

}

 

 

// question: 1885892 name: У хворого К., 38 р., діагностовано аортальну ваду

:: У хворого К., 38 р., діагностовано аортальну ваду:: У хворого К., 38 р., діагностовано аортальну ваду ревматичного ґенезу. При аускультації над верхівкою вислуховується систолічний шум. Чим обумовлено цей шум?{

~Недостатністю мітрального клапана

=Відносною недостатністю мітрального клапана

~Недостатністю тристулкового клапана

~Відносною недостатністю тристулкового клапана

~Усім переліченим

}

 

 

// question: 1885879 name: У хворого К., 38 р., діагностовано мітральний сте

:: У хворого К., 38 р., діагностовано мітральний сте:: У хворого К., 38 р., діагностовано мітральний стеноз. Над легеневою артерією вислуховується діастолічний шум. Як називається цей шум?{

=Грехема - Стіла

~Флінта

~Еліс - Дамуазо

~Боткіна

~Гірлянда

}

 

 

// question: 1885863 name: У хворого К., 40 р., діагностовано мітральну недо

:: У хворого К., 40 р., діагностовано мітральну недо:: У хворого К., 40 р., діагностовано мітральну недостатність ревматичного генезу. Що є найважливішою аускультативною ознакою?{

~Систолічний шум над мечевидним відростком

=Систолічний шум на верхівці

~Систолічний шум в т. Боткіна

~Діастолічний шум на верхівці

~Систолічний шум на основі серця

}

 

 

// question: 1885889 name: У хворого К., 40 р., що страждає на аортальну нед

:: У хворого К., 40 р., що страждає на аортальну нед:: У хворого К., 40 р., що страждає на аортальну недостатність сифілітичного ґенезу виявлено зміни пульсу. Опишіть властивості пульсу.{

=Швидкий, високий, частий

~Швидкий, нерегулярний

~Рідкий, високий, великий

~Нерегулярний, повільний, високий

~Повільний, високий, стрибаючий

}

 

 

// question: 1885899 name: У хворого К., 44 р., діагностовано аортальний сте

:: У хворого К., 44 р., діагностовано аортальний сте:: У хворого К., 44 р., діагностовано аортальний стеноз. Що є найбільш типовим при аускультації?{

~Систолічний шум на верхівці

=Систолічний шум на аорті

~Систолічний шум в т. Боткіна

~Діастолічний шум на аорті

~Діастолічний шум в т. Боткіна

}

 

 

// question: 1885859 name: У хворого К., 45 р., має місце діагноз комбінован

:: У хворого К., 45 р., має місце діагноз комбінован:: У хворого К., 45 р., має місце діагноз комбінованої мітральної вади серця без чіткого переважання, ревматичного генезу. Місяць тому виник кашель з невеликою кількістю харкотиння з домішками крові. Яка причина цього найвірогідніше ?{

~Приєднання респіраторної інфекції

~Наростання дихальної недостатності

=Збільшення застійних явищ в малому колі кровообігу

~Збільшення застійних явищ в великому колі кровообігу

~Серцева декомпенсація.

}

 

 

// question: 1885950 name: У хворого К., 48 р., що переніс інфаркт міокарда,

:: У хворого К., 48 р., що переніс інфаркт міокарда,:: У хворого К., 48 р., що переніс інфаркт міокарда, константовано\: пульс 96 ударів за хв., поодинокі екстрасистоли. Тони серця ослаблені. В нижніх відділах легень поодинокі вологі дрібноміхурцеві хрипи?. Збільшення печінки. Незначні набряки стоп. Що розвинулось у хворого?{

~ХСН І ст

=ХСН ІІ А ст

~ХСН ІІ Б ст

~ХСН ІІІ ст

~Гостра серцева недостатність

}

 

 

// question: 1885891 name: У хворого К., 48 р., що страждає на аортальну нед

:: У хворого К., 48 р., що страждає на аортальну нед:: У хворого К., 48 р., що страждає на аортальну недостатність, вислуховується діастолічний шум над верхівкою. Як називається такий шум?{

~Грехема-Стілла

~Флінта

=Виноградова-Дюрюазьє

~Траубе

~Мюссе

}

 

 

// question: 1885876 name: У хворого К., 48 р., що страждає на ревматизм і м

:: У хворого К., 48 р., що страждає на ревматизм і м:: У хворого К., 48 р., що страждає на ревматизм і мітральний стеноз, під час аускультації виявлено\: посилений І тон, а після ІІ тону вислуховується клацання. Чим обумовлений цей феномен?{

~Патологічним ІІІ тоном

=Патологічним ІV тоном

~Тоном відкриття мітрального клапана

~Тоном закриття мітрального клапана

~Легеневою гіпертензією

}

 

 

// question: 1885897 name: У хворого К., 60 р., діагностовано аортальний сте

:: У хворого К., 60 р., діагностовано аортальний сте:: У хворого К., 60 р., діагностовано аортальний стеноз. Опишіть характерні риси пульсу.{

~Швидкий, високий, великий

~Рідкий, повільний, великий

=Малий, повільний, рідкий

~Повільний, високий, стрибаючий

~Нерегулярний, повільний, високий

}

 

 

// question: 1885882 name: У хворого Л., 34 р., діагностовано мітральний сте

:: У хворого Л., 34 р., діагностовано мітральний сте:: У хворого Л., 34 р., діагностовано мітральний стеноз. На ФКГ виявлено посилений І тон, на відстані 0,08 сек., після ІІ т. реєструється ще один тон. Як він називається?{

~Патологічний ІІІ тон

~Патологічний ІV тон

=Тон відкриття мітрального клапана

~Роздвоєння ІІ т.

~Тон закриття мітрального клапана

}

 

 

// question: 1885887 name: У хворого Л., 40 р., діагностовано недостатність

:: У хворого Л., 40 р., діагностовано недостатність :: У хворого Л., 40 р., діагностовано недостатність аортального отвору ревматичного походження. Найбільш типовими є скарги на\:{

~Задишка, серцебиття

~Серцебиття і перебої в роботі серця

=Стенокардитичний біль в серці, головний біль

~Запаморочення і біль в правому підребер'ї

~Головний біль і задишка

}

 

 

// question: 1885895 name: У хворого Л., 65 р., вперше діагностовано аорталь

:: У хворого Л., 65 р., вперше діагностовано аорталь:: У хворого Л., 65 р., вперше діагностовано аортальний стеноз. Яка найвірогідніша причина цього?{

~Вроджена вада

~Ревматизм

=Атеросклероз

~Інфекційний ендокардит

~Колагенози

}

 

 

// question: 1885896 name: У хворого М., 42 р., діагностовано аортальний сте

:: У хворого М., 42 р., діагностовано аортальний сте:: У хворого М., 42 р., діагностовано аортальний стеноз. Які скарги найтиповіші в цьому випадку?{

~Відчуття частого серцебиття, колючі болі в серці

=Стенокардитичні болі в серці, запаморочення

~Стенокардитичні болі в серці, набряки гомілок

~Запаморочення, задишка

~Перебої в роботі серця, відчуття сповільненого серцебиття

}

 

 

// question: 1885864 name: У хворого Н., 48 р., мітральна вада з перевагою н

:: У хворого Н., 48 р., мітральна вада з перевагою н:: У хворого Н., 48 р., мітральна вада з перевагою недостатності мітрального клапана. Які рентгенологічні зміни найхарактерніші для цієї вади?{

~Розширення правих відділів серця

~Розширення дуги легеневої артерії

~Згладження талії серця

=Розширення серця в поперечнику, відхилення стравоходу по дузі великого радіусу

~Розширення серця в поперечнику, відхилення стравоходу по дузі малого радіусу

}

 

 

// question: 1885888 name: У хворого О., 45 р., діагностовано аортальну недо

:: У хворого О., 45 р., діагностовано аортальну недо:: У хворого О., 45 р., діагностовано аортальну недостатність. При огляді відмічено синхронне з пульсом похитування голови. Як називається цей симптом?{

=Мюссе

~Квінке

~Траубе

~Дамуазо

~Соколовського-Буйо

}

 

 

// question: 1886061 name: У хворого П. 29р., що страждає на мітральний стен

:: У хворого П. 29р., що страждає на мітральний стен:: У хворого П. 29р., що страждає на мітральний стеноз вислуховується діастолічний шум над легеневою артерією. Яка його причина?{

~Стеноз устя легеневої артерії

~Недостатність клапанів легеневої артерії

~Відносна недостатність клапанів легеневої артерії

~Легенева гіпертензія

~Відносна недостатність мітрального клапана

}

 

 

// question: 1885904 name: У хворого П., 18 р., який знаходився на обстеженн

:: У хворого П., 18 р., який знаходився на обстеженн:: У хворого П., 18 р., який знаходився на обстеженні по направленню військкомату виявлено\: зміщення верхньої межі серцевої тупості до ІІ міжребер’я, лівої - до лівої середньоключичної лінії. Тони серця ослаблені, систолічний шум на верхівці. Які зміни можна виявити при пальпації серця?{

~Верхівкового поштовх зміщений вліво,

~Верхівкового поштовх зміщений вліво і вгору, площа зменшена;

~властивості верхівкового поштовху не змінюються;

=Зміщення верхівкового поштовху вліво, він розлитий, підсилений і резистентний

~Верхівкового поштовх не зміщений, розлитий.

}

 

 

// question: 1885921 name: У хворого П., 18 р., який знаходився на обстеженн

:: У хворого П., 18 р., який знаходився на обстеженн:: У хворого П., 18 р., який знаходився на обстеженні, виявлено\: зміщення верхньої межі серцевої тупості до ІІ міжребер’я, лівої - до лівої середньоключичної лінії. Тони серця ослаблені, систолічний шум на верхівці. Які зміни можна виявити при пальпації серця?{

~Верхівковий поштовх зміщений вліво

~Верхівковий поштовх зміщений вліво і вгору, площа зменшена

~Властивості верхівкового поштовху не змінюються

=Зміщення верхівкового поштовху вліво, він розлитий, підсилений і резистентний

~Верхівковий поштовх не зміщений, розлитий.

}

 

 

// question: 1940601 name:  У хворого Р., 35 р., діагностовано виражену ступ

:: У хворого Р., 35 р., діагностовано виражену ступ:: У хворого Р., 35 р., діагностовано виражену ступінь мітрального стенозу. Які компенсаторні механізми вади?{

~Гіпертрофія правого передсердя

~Гіпертрофія лівого і правого передсердя

=Гіпертрофія лівого передсердя. Рефлекс Китаєва

~Гіпертрофія правого шлуночка. Рефлекс Китаєва

~Гіпертрофія лівого передсердя. Рефлекс Бейнбріджа

}

 

 

// question: 1885875 name: У хворого С. з мітральним стенозом діагностовано

:: У хворого С. з мітральним стенозом діагностовано :: У хворого С. з мітральним стенозом діагностовано тричленний ритм. Як називається цей феномен?{

~Ритм галопу

=Ритм "перепілки"

~"Крик серця про допомогу"

~Згасаючий ритм

~Ритм коронарного синуса

}

 

 

// question: 1940606 name: У хворого С. з мітральним стенозом діагностовано

:: У хворого С. з мітральним стенозом діагностовано :: У хворого С. з мітральним стенозом діагностовано посилений 1 тон на верхівці, акцент 11 тона на легеневій артерії, тон відкрття мітрального клапана . Як називається цей феномен?{

~Ритм галопу

=Ритм "перепілки"

~"Крик серця про допомогу"

~Згасаючий ритм

~Ритм коронарного синуса

}

 

 

// question: 1885865 name: У хворого С., 18 р., виявлено зміну тонів серця,

:: У хворого С., 18 р., виявлено зміну тонів серця, :: У хворого С., 18 р., виявлено зміну тонів серця, наявність систолічного шуму. Який з додаткових методів є найбільш інформативним для підтвердження діагнозу?{

~Фонокардіографія

~Рентгенологічний

~Електрокардіаграфія

=УЗД серця

~Комп'ютерна томографія

}

 

 

// question: 1885884 name: У хворого С., 28 р., що страждає на мітральний ст

:: У хворого С., 28 р., що страждає на мітральний ст:: У хворого С., 28 р., що страждає на мітральний стеноз ревматичного походження, виявлено виражений застій у великому і малому колах кровообігу, миготливу аритмію. Яку стадію вади серця можна запідозрити?{

~І стадія

~ІІ стадія

~ІІІ стадія

=ІV стадія

~V стадія

}

 

 

// question: 1885869 name: У хворого С., 35 р., діагностовано виражену ступі

:: У хворого С., 35 р., діагностовано виражену ступі:: У хворого С., 35 р., діагностовано виражену ступінь мітрального стенозу під час УЗД серця. Турбує задишка. Які компенсаторні механізми вади?{

~Гіпертрофія лівого передсердя

~Гіпертрофія лівого і правого передсердя

=Гіпертрофія лівого передсердя. Рефлекс Китаєва

~Гіпертрофія лівого і шлуночка. Рефлекс Китаєва

~Гіпертрофія лівого передсердя. Рефлекс Бейнбріджа

}

 

 

// question: 1885862 name: У хворого С., 48 р., з діагнозом ревматичної вади

:: У хворого С., 48 р., з діагнозом ревматичної вади:: У хворого С., 48 р., з діагнозом ревматичної вади серця виявлено набряки гомілок, збільшення печінки. Який генез цих змін?{

=Правошлуночкова недостатність

~Активна фаза ревматичного процесу

~Лівошлуночкова недостатність

~Тотальна серцева недостатність

~Все перелічене

}

 

 

// question: 1885893 name: У хворого Т., 40 р., з діаґностованою аортальною

:: У хворого Т., 40 р., з діаґностованою аортальною :: У хворого Т., 40 р., з діаґностованою аортальною недостатністю артеріальний тиск здебільшого буває в межах\:{

~120/80 мм рт. ст.

~160/100 мм рт. ст.

=160/60 мм рт. ст.

~100/60 мм рт. ст.

~120/60 мм рт. ст.

}

 

 

// question: 1886004 name: У хворої 25 років після фізичного навантаження з\

:: У хворої 25 років після фізичного навантаження з\:: У хворої 25 років після фізичного навантаження з'явилось головокружіння, болі в серці, втрата свідомості. При огляді виражена блідість шкіри. При пальпації в ІІ міжребер’ї справа від грудини визначається симптом “котячого муркотіння”. При аускультації серця І тон на верхівці і ІІ тон на аорті ослаблені. Який шум повинен вислуховуватися?{

~Систолічний шум на аорті.

~Діастолічний шум на аорті.

~Систолічний шум на верхівці.

~Діастолічний шум на легеневій артерії.

~Систолічний шум на легеневій артерії.

}

 

 

// question: 1886055 name: У хворої А., 27 р., ревматичний мітральний стеноз

:: У хворої А., 27 р., ревматичний мітральний стеноз:: У хворої А., 27 р., ревматичний мітральний стеноз. Виявлено pulsus differens . Яка причина зміни пульсу?{

~Зменшення наповнення лівого шлуночка

~Стискання лівої підключичної артерії

~Збільшення тиску в a. pulmonalis

~Розвиток миготливої аритмії

~Збільшення наповнення лівого передсерця

}

 

 

// question: 1885871 name: У хворої А., 28 р., діагностовано мітральний стен

:: У хворої А., 28 р., діагностовано мітральний стен:: У хворої А., 28 р., діагностовано мітральний стеноз. Характерною зовнішньою ознакою вади є\:{

~Блідість шкіри і слизових

~Дифузний ціаноз

~Синдром "барабанних паличок"

=Ціанотичний рум'янець

~"Голова медузи"

}

 

 

// question: 1886046 name: У хворої А., 44 р., діагностовано мітральну недос

:: У хворої А., 44 р., діагностовано мітральну недос:: У хворої А., 44 р., діагностовано мітральну недостатність ревматичного генезу. Який шум є найважливішою аускультативною ознакою?{

~Систолічний шум над мечевидним відростком

~Систолічний шум в т. Боткіна

~Діастолічний шум на верхівці

~Систолічний шум на основі серця

~Систолічний шум на верхівці

}

 

 

// question: 1886045 name: У хворої А., 44 р., з діагнозом набутої вади серц

:: У хворої А., 44 р., з діагнозом набутої вади серц:: У хворої А., 44 р., з діагнозом набутої вади серця виявлено набряки гомілок, збільшення печінки. Який генез цих змін?{

~Активна фаза ревматичного процесу

~Лівошлуночкова недостатність

~Тотальна серцева недостатність

=Правошлуночкова недостатність

~Все перелічене

}

 

 

// question: 1885877 name: У хворої В., 40 р., що страждає на мітральний сте

:: У хворої В., 40 р., що страждає на мітральний сте:: У хворої В., 40 р., що страждає на мітральний стеноз, вислуховується над верхівкою діастолічний шум. Який характер шуму здебільшого найтиповіший?{

=Пресистолічний

~Предіастолічний

~Мезодіастолічний

~Голодіастолічний

~Всі вище перелічені

}

 

 

// question: 1886062 name: У хворої Г., 48 р.,з діагностованим мітральнимй с

:: У хворої Г., 48 р.,з діагностованим мітральнимй с:: У хворої Г., 48 р.,з діагностованим мітральнимй стенозом над легеневою артерією вислуховується діастолічний шум. Як називається цей шум?{

Просмотров: 1136

Вернуться в категорию: Болезни

© 2013-2023 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.