рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

A] Ер<1

[a] Ер=1

[a] Ер=0

[a] Ер=2

 

[q] 3:1: Төмендегі келтірілгеннен не сұраныстың бір ғана икмеділігін сипаттайды

[a] Бағаның төмендеуі кезінде сату көлемі өседі, жалпы сауда түсімі көбейді

[a] [+] Бағаның төмендеуі сауданың өсуімен өтеледі, сауда түсімі өзгерісіз қалады

[a] Бағаның төмендеуі сату көлемін шамамен өзгертеді, ал жалпы сауда түсімі төмендейді

[a] Нарықтағы ахуал өзгермейді

[a] Бағаның өсуі сатып алу көлемін көбейтеді

 

[q] 3:1: Гиффен тауары – бұл

 

[a] Тұтынушылардың табыстары өсу кезіндегі сұраныс тауарға көбейеді

[a] [+] Тауардың бағасының өсуінен, тауардың көлемі ұлғайды

[a] Тауардың бағасының өзгермешілігінен тұтынушының нақты пайдасының тауар сұранысының өзгермейді

[a] Тауардың бағасы өзгерген тауарға сұранысы өзгермейді

[a] Тауардың бағасы өскен сайын көлемінің төмендеуі

 

[q] 3:1: Сұраныс және сұраныс көлемінің өзгеру айырмашылығын табыңыз

[a] Сұраныс өзгереді егер сұраныс көлем соммасы өзгерсе

[a] [+] Сұраныс өзгерде егер тауар дың бағасынын басқа факторлар өзгерсе

[a] Сұраныс өзгереді егердем бағадан факторлар өзгерсе

[a] Өндірістегі машиналардың бағасы кемісе

[a] Өндірістегі шикізат бағасы өссе

 

[q] 3:1: Сұраныс пен сұраныс көлемінің өзгеруі немен ерекшеленеді

[a] Сұраныстың өзгеруі, сұраныс көлемінің соммасының болады

[a] Сұраныстың өзгеруі, оның факторлардың өзгеруінен болады

[a] Сұраныстың өзгеруі, оның факторлардың өзгеруінен болады, бұл тауардың құнынан тыс

[a] Сұраныстың өзгеруінің көлемі, бағасың факторлардың өзгеру нәтижесінен болады

[a] [+] Сұраныс көлемінің өзгеруі бұл сұраныс қисығының қозғалуы

 

[q] 3:1: Негізгі капитал

[a] [+] Өндірістік циклдерде көп рет пайдаланылады және өзінің құнын дайын өнімге бөліп-бөліп ауыстырады

[a] Бір өндірістік цикл ішінде пайдаланылады

[a] Өзінің құнын бір өндірістік цикл ішінде дайын өнімге ауыстырады

[a] Бұл - жұмыс күші

[a] Айналым аясында жұмыс істейді

 

[q] 3:1: Сұраныс пен ұсыныстың қарым - қатынас қисығын көрсетеді

[a] [+] Сұраныс қисығы

[a] Ұсыныс қисығы

[a] Филлипс қисығы

[a] Лоренц қисығы

[a] Өндірістік мүмкіндіктер қисығы бейнеленген

 

[q] 3:1: Егер сұраныс азайса онда сұраныс қисығы өзгереді

[a] [+] Төменге және солға

[a] Сағат айналым бойынша

[a] Жоғары және оңға

[a] Сағат тіліне қарсы айналым

[a] Жоғары және солға

 

[q] 3:1: Сұраныс қисығының қозғалуы қандай фактордың өзгеруіне байланысты

[a] Тұтынушының талғамы және қалауы

[a] Ұлттық табыстың көлемі мен және бөлуінен

[a] [+] Тауар бағасы

[a] Тұтынушы көптілігі

[a] Тұтынушылардың қайта аралуынан

 

[q] 3:1: Тауар бағасы түскен уақытта сол тауардың сатып алынуы көбейеді, онда бұл тауарлар сұранысы былай болады

[a] [+] Баға икемділігі

[a] Баға икемсіздігі

[a] Табыс икемділігі

[a] Қарама-қайшылық икемділік есептеледі

[a] Иілімді бірлігі болады

 

Екінші аралық бақылау

 

 

[q] 3:1: Тауарға сұраныс өссе нарық білдіреді

 

[a] Бағаның түсуі

[a] [+] Бағаның өсуі

[a] Халық жинақтарының көбеюі

[a] Кредиттің қысқаруы

[a] Өндірістің қысқартылуы

 

[q] 3:1: Егер баға 5 % төмендесе, онда ол ұсыныс көлемінің 8 % төмендеуіне әкеліп соғады, онда берілген ұсыныс

 

[a] [+] Бірлік икемді

[a] Икемді

[a] Икемсіз

[a] Абсолютті икемді

[a] Абсолютті икемсіз

 

[q] 3:1: Икемді сұраныс

 

[a] Сұраныс көлемі бағаға қарағанда артық өзгерген жағдай, сондықтан баға түскенмен сұраныс артады

[a] Сұраныс қисығы горизонтальды жағдай

[a] Сұраныс қисығы вертикальды жағдай

[a] Баға мен сұраныс көлемі бірдей пайызға өзгерген жғдай

[a] [+] Сұраныс көлемі бағаға қарағанда аз өзгерген жағдай

 

[q] 3:1: Қысқа мерзім кезеңінде өндіріс шығыны неден тұрады

 

[a] Сыртқы өндіріс шығынынан

[a] Ішкі өндіріс шығындардан

[a] [+] Тұрақты және өзгнрмнлі шығындардан

[a] Тұрақты өндіріс шығындардан

[a] Өзгермелі өндіріс шығындардан

 

[q] 3:1: Ұзақ уақыт кезеңінде өндіріс факторларының қарастырылады

 

[a] Тұрақты

[a] [+] Өзгермелі

[a] Толық экономикалық кешкен шығындар

[a] Пайда аламау

[a] Орташа тұрақты шығындар

 

[q] 3:1: Нарықтық төрт моделінің көрсеткенде таза бәсекелестік, таза монополия, монополиялық бәсекелестік, олигополияда ең негізгісі критерия болып саналатын

 

[a] Нарықтың қатынастың экономикалық міндеттері

[a] Нарық толу деңгейі

[a] Заңға сәйкес келетін дәреже

[a] [+] Нарықтың бәсекелстік дәреже

[a] Теоретикалық белгілер (этнографиялық)

 

[q] 3:1: Нарық жағдайы, екі сатушы арасындағы ұсыныс және арнайы тауарға баға қоюды бір[a]бірімен байланысы жоқ, сату квотасы - бұл

 

[a] Олигопсония

[a] Монопсония

[a] [+] Дуополия

[a] Олигополия

[a] Монополия

 

[q] 3:1: Монопольдық фирма өз шексіз көбейтеді егер

 

[a] Орташа шығын мен орташа табыстың тепе[a]теңдігі

[a] [+] Шекті шығын мен шекті пайда тепе[a]теңдігі

[a] Шекті шығын нарықтың

[a] Икемділік сұранысы өнім монополиялық біркелкі болады

[a] Осындағы бірде-бір монополиялық фирмалар монополиялық пайда алуға себеп болмайды

 

[q] 3:1: Экономикалық пайда - бұл

 

[a] [+] Толық табыспен толық шығындардың айырмасы

[a] Жалпы табыс пен шығындардың айырмасы

[a] Жалпы табыстың және оның шығындар айырмасы

[a] Жалпы табыстың және оның шығындар айырмасы

[a] Толық табыс және оның шығындар арасындағы айырмашылық

 

[q] 3:1: Айыналым капитал

 

[a] Бірнеше рет қолданылатын өнеркәсіптік цикл

[a] Өзінің бағасын дайын өнімге бөлшектеп аударады

[a] [+] Өндірістік бір мерзімде цикл қолданады, және өндірістік цикл мерзімінде өзінің құнын дайын өнімге ауыстырады

[a] Оның әлеуметтік қалпына келу үшін амортизациялық қор құрылады

[a] Айналым сферасында

 

[q] 3:1: Үздіксіз айналымды капиталға сыз ететін шарт

 

[a] Функционалды қасында рындауда капитал түрлі функцияны қолданады

[a] [+] Капиталдың ақшалай түрінде болуы

[a] Капитал түрінің өзгеруі

[a] Өндіріс капитал нысаны мен үш кезеңі капиталдың бір уақытында болуы

[a] Капиталдың тауар түрінде болуы

 

[q] 3:1: Фирмалардың қандай өндіріс капиталын еркін ақшаны пайдаланады, өндіріс пен айналыс процесінде

 

[a] [+]Ақша капиталы

[a] Тауар капиталы

[a] Өндірістік капитал

[a] Несие капиталы

[a] Адамдық капиталы

 

[q] 3:1: Тауарлық капитал нені білдіреді

 

[a] Еркін айналымдағы ақша

[a] [+] Фрманың, өндірілген бірақ әлі саналмаған

[a] Өндірілген тауардан өнімі сатылғаннан кейін табыс алынған

[a] Фирманынң банк шотындағы ақшалар

[a] Өндіріс құрал жабдықтардың құны

 

[q] 3:1: Өндіріс құрал - жабдықтардың және жұмыс күшінің тұтыну құнын, өнімділік процессі кезеңіндегі пайдалану

 

[a] [+] Өндіріс капиталы

[a] Тауарлық капитал

[a] Ақша капиталы

[a] Барлық өнеркәсіптің капиталы

[a] Несие капиталы

 

[q] 3:1: Көрсетілген процестердің моральдық тозуды екінші түрін керек етеді

 

[a] Жаңа өндірістің пайда болуы

[a] Еңбек құралдарды қолдану интенсивтігі

[a] Машиналарды интенсивті пайдалану

[a] [+] Жаңа және өте үнемді машиналарды қолдану

[a] Өндіріс капиталының айналысын пайдалану

 

[q] 3:1: Негізгі капиталға жатады

[a] Капитал, өнімділік материалының өнеркәстегі функциясы

[a] [+] Станоктар, ғимараттар, құрал жабдықтар

[a] Шикізат, материалдар, электр қуаты

[a] Жұмыс күші

[a] Капитал функциясының айналым сферасындағы

 

[q] 3:1: Нақты шығындармен капитал болып есептелмейді

[a] Кіріс тасқынын әкелетін құндылық

[a] Кәсіпорынның өндірістік қорлары

A] Жер

[a] Құнды қағаздар

[a] [+] Ақша қоры

 

[q] 3:1: Негізгі капитал

[a] [+] Өндірістік циклде бірнеше рет қолданылатын және өзінің бағасын дайын бөлшектеленген өнімге ауыстыруы

[a] Өндірістік циклде бірнеше рет қолднылатын және өзінің бағасын дайын бөлшектелген өнімге ауыстыруы

[a] Өндірістік цикл бір мерзімде өзінің бағасын дайын өнімге ауыстырады

[a] Жұмыс күші

[a] Айналымның сферада функциялануы

 

[q] 3:1: Амортизациялық процесс

[a] [+] Негізгі капиталдың тозған сайын өнімге құның жайлап ауыстырады

[a] Өндіріс құрал - жабдықтарға әсер ету

[a] Пайдаланған кезде өзінің қабілеттілігін жоғалтады

[a] Жаңа өте өнімді машиналарды шығару

[a] Капитал өндірілген тауарға құнын толық ауыстыру

 

[q] 3:1: Физикалық тозу - бұл

[a] Техника өз құнын жоғалтады егер де осы техника сияқты бірақ өте арзан

[a] [+] Техника өз құның жоғалтады егер де өте үнемді техника шығарылса

[a] Тұтыну құнының жоғалуы

[a] Арзан құрал-жабдықтардың шығарылуының шикізаттардың арзан болуына

[a] Арзан құрал-жабдықтың шығарылуына байланысты бағаның бір бөлігінің жоғалуы

 

[q] 3:1: Жалпы меншік инвестицияның себебі

[a] ЖҰӨ пайда ағым әдісі

[a] ЖҰӨ шығын ағым әдісі

[a] [+] ТҰӨ шығын ағым әдісі

[a] Орналасқан табыс

[a] Жеке табыс

 

[q] 3:1: Инвестиция көлеміне кедергі етпейді

[a] Пайыз деңгейінің ставкасы

[a] Кәсіпкерлерді оптимистік және писсемистік күтпенде

[a] Техникалық өзгеріс деңгейі

[a] Өндіріс құрал - жабдықтарды пайдалану деңгейі

[a] [+] Халық саны

 

[q] 3:1: Қандай көрсетілген элементте ашық инвестиция

[a] Негізгі капитал инвестициясы

[a] Күрделі жөндеуге кеткен шығын

[a] Жер участкесін алу инвестициясы

[a] [+] Жалғаға кеткен шығын

[a] Табиғи объектілеріне алуға кеткен инвестиция

 

[q] 3:1: Негізгі капитал

[a] [+] Шикізат

[a] Еңбекақы

[a] Ғимарат

[a] Бағалы қағаздар

[a] Дайын өнім

 

[q] 3:1: Негізгі капиталдың моральдық тозуы қалай анықталады

 

[a] Өндірістік технологияның ерекшелігімен

[a] Машина мен құралдарды пайдалану ұзақтығы мен сапасына қарай

[a] ҒТП-ның жоғары қарқынымен

[a] Атмосфералық жағдайдың әсерімен

[a] [+] Материалдық сапасымен

 

[q] 3:1:Төмендегі формулалардың қайсысы капитал формуласы болып табылады

[a] Т-А-Т

[a] [+] А-Т-А'

[a] А-Т

[a] Т-Т

[a] А-А

 

[q] 3:1: Ұлғаймалы ұдайы өндіріс

[a] Баға деңгейінің өсуі

[a] Өндіріс пен тұтыну арасындағы өзара байланыс

[a] Барлық көбею мөлшерінде өндірістің жаңаруы

[a] Айналымдағы ақша санының көбеюі

[a] [+] Материалды игіліктердің болуымен байланысты жаңарту

 

[q] 3:1: Негізгі капиталдың моральдық тозуы қалай анықталады

[a] [+] Машина мен құрылғыларды пайдалану ұзақтығы мен сапасына қарай

[a] Өндірістік технология ерекшелігімен

[a] ҒТП-ның жоғары қарқынымен

[a] Материалдардың сапасымен

[a] Атмосфералық жағдайдың әсерімен

 

[q] 3:1: Таза инвестициялар – бұл

 

[a] Жалпы инвестициялар алынған салықтар

[a] Тұрғындардың жұмсаған ақшасы

[a] Жалпы инвестициялар алынған амортизация

[a] Өндірістік емес шығындар

[a] [+] Жалпы инвестициялар тең амортизацияға

 

[q] 3:1: Экономикалық немесе уақытша шығындар бұл

[a] [+] Сыртқы шығын

[a] Ішкі шығын

[a] Бухгалтерлік шығын

[a] Ішкі және сыртқы шығын және де орта пайда

[a] Орташа тұрақты шығын

 

[q] 3:1: Өндіріс шығыны ұзақ мерзімде болады

[a] Өзгермелі және тұрақты

[a] Тұрақты өндіріс шығыны

[a] [+] Ауыспалы өндірсі шығыннан

[a] Уақытша өндіріс шығыннан

[a] Орташа өндіріс шығыннан

 

[q] 3:1: Орта тұрақты шығындарға қандай формула сәйкес келеді

[a] AVC=VC/Q

[a] [+] MC= TC/Q

[a] ATC=FC-VC/Q

[a] AFC=FC/Q

[a] K=C-V

 

[q] 3:1: Орта және тұрақты шығындарға қандай формула сәйкес келеді

[a] AVC=VC/Q

[a] MC=TC/Q

[a] ATC=FC-VC/Q

[a] [+] AFC=FC/Q

[a] K=C- [+]V

 

[q] 3:1: Шекті маржиналды шығындар - бұл

Просмотров: 546

Вернуться в категорию: Животные

© 2013-2018 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.