рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

A]Смит заңы

[a]Хекшер-Олин заңы

[a]Маршал заңы

[a]Фишер заңы

 

[q]2:1: Экономикалық цикл қандай кезеңдерден тұрады

[a][+]Дағдарыс-тоқырау-жандану-өрлеу

[a]Жандану-өрлеу-тоқырау-дағдарыс

[a]Дағдарыс-жандану-тоқырау-өрлеу

[a]Дағдарыс-жандану-өрлеу

[a]Тоқырау-дағдарыс-өрлеу

 

[q]3:1: Экстенсивті экономикалық өрлеуге жатқызылады

[a]Жұмыскерлер сапасының артуы

[a]капиталдың артуы

[a]Технологияның жаңартылуы

[a][+]экономиканың сан жағынан артуы

[a]Ұйымның жаңаруы

 

[q]1:1: Өндірістің қазіргі өндірген өнімі бұрынғыдай болатын жағдай

[a][+]Нольдік экономикалық өсу

[a]Теріс экономикалық өсу

[a]Интенсивті экономикалық өсу

[a]Экстенсивті экономикалық өсу

[a]Аралас экономикалық өсу

 

[q]1:1: Бұрыңғы техниканың негізін сақтаған кездегі өндірістің сандық факторларының өсуі не деп аталады

[a][+]Экономикалық өсудің экстенсивті түрі

[a]Экономикалық өсудің интенсивті түрі

[a]Ұдайы өндіріс

[a]Еңбек өнімділігі

[a]Өндіріс тиімділігі

 

[q]1:1: Жұмыссыздық деңгейі –

[a][+]бұл жұмыс істеуді қалайтындардың жалпы санының ішінде жұмысы жоқ азаматтардың статистикалық көрсеткіші

[a]бұл жұмыс істеуді қаламайтындардың жалпы санының ішінде жұмысы жоқ азаматтардың статистикалық көрсеткіші

[a]бұл жұмыс істеуді қалайтындардың жалпы санының ішінде жұмысы бар азаматтардың статистикалық көрсеткіші

[a]жұмысы жоқ азаматтардың статистикалық көрсеткіші

[a]бұл жұмыс істеуді қалайтындардың жалпы санының статистикалық көрсеткіші

 

[q]2:1: Циклдік құлдырау кезінде,жалпы немесе жиынтық шығындардың жетіспеушілігі мен сипатталатын кезеңде пайда болады

[a][+]Циклдік жұмыссыздық

[a]фрикциондық

[a]құрылымдық

[a]маусымдық

[a]технологиялық

 

[q]2:1: Жұмыс орнының ұнамауы немесе қабілеттілігінің жетіспеуіне байланысты туындайтын жұмыссыздық

[a]Циклдік жұмыссыздық

[a][+]фрикциондық

[a]құрылымдық

[a]маусымдық

[a]технологиялық

 

[q]3:1: Экономиканың сапалық дамуына байланысты мамандықтардың ескіруі

[a]Циклдік жұмыссыздық

[a]фрикциондық

[a][+]құрылымдық

[a]маусымдық

[a]технологиялық

 

[q]1:1: Адамдардың техникамен ауыстырылуы барысында туындайтын жұмыссыздық

[a]Циклдік жұмыссыздық

[a]фрикциондық

[a]құрылымдық

[a]маусымдық

[a][+]технологиялық

 

[q]1:1: Жылдың кейбір мезгілінде туындайтын жұмыссыздық

[a]Циклдік жұмыссыздық

[a]фрикциондық

[a]құрылымдық

[a]маусымдық

[a][+]технологиялық

 

[q]1:1: Инфляцияға қарама-қарсы ұғым

[a]стагфляция

[a][+]дефляция

[a]девальвация

[a]ревальвация

[a]реставрация

 

[q]2:1: Жылдық инфляцияның 200 %-дан асып кетуі

[a]күтілген

[a]күтілмеген

[a][+]ұшқыр

[a]баяу

[a]қарқынды

 

[q]2:1: Жылдық инфляцияның 20-50 % аралығында болуы

[a]күтілген

[a]күтілмеген

[a]ұшқыр

[a]баяу

[a][+]қарқынды

 

[q]3:1: Мемлекеттің болжамына сәйкес келетін инфляция

[a][+]күтілген

[a]күтілмеген

[a]ұшқыр

[a]баяу

[a]қарқынды

 

[q]1:1: Экономикада не бар деген сұраққа жауап беретін талдау

[a]нормативті

[a]генетикалық

[a]функционалды

[a][+]позитивті

[a]экзогенді

 

[q]1:1: Экономикада не болуы керек деген сұраққа жауап беретін талдау

[a][+]нормативті

[a]генетикалық

[a]функционалды

[a]позитивті

[a]экзогенді

 

[q]1:1: Кез-келгенөнім өзінің өмірлік жолында ұдайы өндірістік цикл кезеңдерінен өтеді. Олар

[a][+]өндіру, бөлу, айырбастау, тұтыну

[a]өндіру, ынталандыру, айырбастау, тұтыну

[a]реттеу, бөлу, айырбастау, тұтыну

[a]өндіру, бөлу, пайдалану, тұтыну

[a]өндіру, бөлу, айырбастау, бағалау

 

[q]2:1: Егер нарықтық баға тепе-тең бағадан жоғары орналасса, онда экономикада қандай құбылыс орын алады

[a]тапшылық

[a][+]артықшылық

[a]тепе-теңдік жағдай

[a]дағдарыс

[a]өркендеу

 

[q]2:1: Нарықта жалғыз сатушының болуы

[a]монопсония

[a]дуополия

[a][+]монополия

[a]олигополия

[a]монополиялық бәсекелестік

 

[q]3:1: Нарықта жалғыз сатып алушының болуы

[a][+]монопсония

[a]дуополия

[a]монополия

[a]олигополия

[a]монополиялық бәсекелестік

 

[q]1:1: бірнеше ірі фирмалар өндірісті монополиялап, өзара бағалық емес бәсекелестікті жүзеге асыратын нарық жағдайы

[a]монопсония

[a]дуополия

[a]монополия

[a][+]олигополия

[a]монополиялық бәсекелестік

 

[q]1:1: белгілі тауардың сатып алушылар тобы болатын жағдай

[a]монопсония

[a]дуополия

[a]монополия

[a]олигополия

[a][+]олигопсония

 

[q]1:1: баға өзгерісінің әр пайызына сұраныс көлемінің 1%-ға өзгеруі

[a]икемді сұраныс (Еd >1)

[a]икемсіз сұраныс (Еd <1)

[a][+]бірлік икемді сұраныс (Еd =1)

[a]абсолютті икемсіз сұраныс (Еd =0)

[a]шексіз икемді сұраныс (Еd =∞)

 

[q]2:1: тұтынушыға бірдей пайдалылық әкелетін тауарлардың жиынтығы

[a][+]талғамсыздық қисығы

[a]бюджет сызығы

[a]сұраныс қисығы

[a]ұсыныс қисығы

[a]Филлипс қисығы

 

[q]2:1: Өндіріс факторларына жатпайтын фактор

[a]жер

[a]капитал

[a]еңбек

[a]кәсіпкерлік қабілеттілік

[a]шикізат

 

[q]3:1: Ұдайы өндірістің типтері

[a]экстенсивті, интенсивті

[a][+]жәй, ұлғаймалы

[a]жәй

[a]ұлғаймалы

[a]аралас

 

[q]1:1: Жоғары тәуекелмен байланысты инвестиция түрі

[a]тікелей

[a]қоржынды

[a]ұзақ мерзімді

[a]қысқа мерзімді

[a][+]венчурлы

 

[q]1:1: Инвесторға инвестициялау объектісін нақты бақылау мүмкіндігін бермейтін құнды қағаздарға салымдар

[a]тікелей инвестиция

[a][+]қоржынды инвестиция

[a]ұзақ мерзімді инвестиция

[a]қысқа мерзімді инвестиция

[a]венчурлы инвестиция

 

[q]1:1: Айналым сипаты мен өндіріске қызмет көрсету сипаты

бойынша қорлардың жіктелуі

[a][+]өндіріс және айналым қорлары

[a]инвестициялық және инвестициялық емес қорлар

[a]нақты және нақты емес қорлар

[a]экономикалық және бухгалтерлік

[a]жарғылық және резервтік қорлар

 

[q]2:1: Пайдалану процесінде тауардың бастапқы физикалық қасиеттерінің біртіндеп жоғалтылуы

[a]моральдық тозу

[a][+]физикалық тозу

[a]экономикалық тозу

[a]амортизациялық тозу

[a]инветсициялық тозу

 

[q]2:1: Тікелей техникалық прогреспен байланысты тозу түрі

[a][+]моральдық тозу

[a]физикалық тозу

[a]экономикалық тозу

[a]амортизациялық тозу

[a]инветсициялық тозу

 

[q]3:1: ТС = FС - VС ненің формуласы

[a]тұрақты шығынның

[a]айнымалы шығынның

[a][+]жалпы шығынның

[a]өзгермелі шығынның

[a]трансакциялық шығынның

 

[q]1:1: Өндіріс факторлары нарығындағы фирма тепе-теңдігінің алтын ережесіне сәйкес формула

[a][+]MRP = MRC

[a]АRP = АRC

[a]ТRP = ТRC

[a]ҒМН =ҺРН

[a]ҮНМ= РНҺ

[q]1:1: Кәсіпкер мен жұмыскерлері арасындағы таза табысты бөлу құралы ретінде қолданылатын пайда қызметінің бір түрі

[a]ынталандыру

[a]есептік

[a][+]бөлу

[a]қайтарымдылық

[a]мерзімділік

 

[q]1:1: Өндіріс тиімділігін арттырушы фактор ретінде қолданылатын пайда қызметінің бір түрі

[a][+]ынталандыру

[a]есептік

[a]бөлу

[a]қайтарымдылық

[a]мерзімділік

 

[q]2:1: Жалпы ел экономикасының даму заңдылықтары мен қызмет ету қарқындарын зерттейтін экономикалық ғылым саласы

[a]микроэкономика

[a]экономикалық теория

[a]халықаралық экономика

[a]менеджмент

[a][+]макроэкономика

 

[q]2:1: Сырттан енгізілетін алғашқы ақпараттар

[a][+]экзогенді

[a]эндогенді

[a]нормативті

[a]позитивті

[a]индикативті

 

[q]3:1: Ішкі ақпараттар

[a]экзогенді

[a][+]эндогенді

[a]нормативті

[a]позитивті

[a]индикативті

 

[q]1:1: Бір жылдағы тауарлар мен қызметтердің соңғы өндірісінің тұтастай көлемінің жиынтық нарықтық құны

[a]ЖІӨ

[a]ТҰӨ

[a]ҰТ

[a][+]ЖҰӨ

[a]ҰБ

 

[q]1:1: Ағымдағы бағаларда есептелетін ЖҰӨ

[a][+]номиналды

[a]нақты

[a]базалық

[a]инвестициялық

[a]кесімді

 

[q]1:1: Ағымдық жылдағы тауарлардың жиынтық бағасының базалық жылдағы осындай тауарлардың жиынтық бағасына қатынасы нені береді

[a]мультипликатор

[a]акселератор

[a][+]ЖҰӨ дефляторы

[a]инфляция

[a]дефляция

 

[q]2:1: Шығындар әдісі бойынша ЖҰӨ қалайша есептеледі

[a]ЖҰӨ = А+Z + R + K + P

[a]ЖҰӨ = С +І + G

[a]ЖҰӨ = С + G + Хn

[a][+]ЖҰӨ = С + І + G + Хn

[a]ЖҰӨ = А + Z + R + K

 

[q]2:1: Жабық экономикадағы ЖҰӨ формуласы

[a]ЖҰӨ = А+Z + R + K + P

[a][+]ЖҰӨ = С +І + G

[a]ЖҰӨ = С + G + Хn

[a]ЖҰӨ = С + І + G + Хn

[a]ЖҰӨ = А + Z + R + K

 

[q]3:1: Табыстар әдісі бойынша ЖҰӨ қалайша есептеледі

[a][+]ЖҰӨ = А+Z + R + K + P

[a]ЖҰӨ = С +І + G

[a]ЖҰӨ = С + G + Хn

[a]ЖҰӨ = С + І + G + Хn

[a]ЖҰӨ = А + Z + R + K

 

[q]1:1: Халық салықтарды төлегенге дейін алатын табыстары

[a]қолда бар табыс

[a][+]жеке табыс

[a]таза табыс

[a]ұлттық табыс

[a]ішкі табыс

 

[q]1:1: Белгілі уақыт аралығында сатып алынған жәнге тұтынылған тауарлар мен қызметтердің жалпы көлемі не деп аталады

[a]жинақтау

[a]қолдану

[a]пайдалану

[a]иемдену

[a][+]тұтыну

 

[q]1:1: Экономикалық теорияны ғылым ретінде айқындауға болады

[a]Байлық туралы

[a]Материалдық байлықтарды өндіру, бөлу, айырбастау және тұтыну қатынастары туралы

[a]Өмір сүру құралдарын жасау және сол құралдарды пайдаланудағы адамдардың күнделікті іскер қызметі туралы

[a][+]Әртүрлі тауарлар жасау және оларды тұтыну мақсатында қоғам мүшелері арасында бөлу үшін шектелген ресурстарды пайдалану туралы

[a]құқық туралы

Просмотров: 693

Вернуться в категорию: Животные

© 2013-2018 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.