рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

A]Тауар өндірушілердің аздығы және сатушылардың көптігі

[a]Тауар өндірушілердің бәсекелестігі

[a][+]Салалар, салалар мен аймақтар арасында капиталдардың еркін ағыны

[a]Әлемдік интеграциялық процеске экономикалық ашықтығы

[a]Жоспарлау

 

[q]3:1: Нарық – бұл:

[a][+]Сатып алу – сату актілерінің жиынтығы

[a]Сұраныс пен ұсыныстың өзара әрекетті

[a]Өндіру, бөлу, айырбастау және тұтыну процестерін қамтитын адамдар арасындағы өзара қатынас

[a]Өндіру процесін қамтитын адамдар арасындағы өзара қатынас

[a]Айырбастау процесін камтитын адамдар арасындағы өзара қатынас

[q]3:1: Экономика біртұтас жүйе ретінде зерттелгенде, ол қандай талдауға жатады?

[a]Микроэкономикалық

[a][+]Макроэкономикалық

[a]Позитивтік

[a]Негативтік

[a]Нормативті

 

[q]3:1: Қазақстан Республикасында Конституция бойынша меншіктің келесі түрлері бар:

[a]Жеке меншік және мемлекеттік меншік

[a][+]Мемлекеттік, ұжымдық, өзіндік меншік

[a]Мемлекеттік, жеке және аралас

[a]мемлекеттік, аралас, біріккен

[a]Мемлекеттік, кооперативтік, жеке меншік

 

[q]3:1: Негізгі экономикалық таңдау нені шешеді:

[a]Не, қашан және қалай

[a]Қашан, қандай түсте және қандай көлемде

[a]Қашан, не және қалай

[a][+]Не, қалай және кімге

[a]Кімге, қайда және қанша

 

[q]3:1: Рента – бұл қандай фактордан табыс:

[a]Еңбек

[a][+]Жер

[a]Капитал

[a]Кәсіпкерлік

[a]Ақпарат

 

[q]3:1: Сұраныс заңы нені болжайды:

[a]Ұсыныстың сұраныстан артуы бағаны түсіреді

[a]Тұтынушылардың табысы артқан сайын тауарды көбірек сатып алады

[a]Сұраныс қисығы он бағытталады

[a][+]Тауар бағасы арзандағанда, сатып алу қабілеттігі артады

[a]Ұсыныстың сұраныстан артуы бағаны өзгертеді

 

[q]3:1: Ұдайы өндіріс – бұл:

[a]Халыққа қажетті өнімдер өндірісті

[a][+]Үнемі қайталанып, қайталанып және жаңғырып отыратын өндіріс

[a]Алдағы уақытта өндірілетін өндіріс

[a]Жыл сайын өндіріліп отыратын өнімдер тобы

[a]Еңбек және өнім айырбастау қатынастары

 

[q]3:1: Егер адамдар өздерінің табысын толық тұтынуға жұмсамаса және қалған сомасын банкке салмаса, онда олар:

[a][+]Табысын сақтаййды, бірақ инвестиция жасамайды

[a]Инвестиция жасайды, бірақ табысын сақтамайды

[a]Не сақтамайды, не инвестицияламайды

[a]Табысын сақтайды, бірақ жиналған табысының бір бөлігіне құнды қағаздар сатып алып, инвестиция жасайды

[a]Табысын сақтайды және инвестиция жасайды

 

[q]3:1: «Арзан ақша» саясаты қандай жағдайда қолданады:

[a][+]Дағдарысрыс кезінде

[a]Тоқырау жағдайында

[a]Экономика өсуге бет бұрған кезде

[a]Экономиканың өрлеп өсу кезінде

[a]Өндіріс циклының барлық фазаларында

 

 

[q]3:1: Экономикалық дағдарысқа байланысты адамның жұмыссыз қалуы, көбейтеді:

[a]Фрикционды жұмыссыздық

[a]Құрылымдық жұмыссыздық

[a]Циклдік жұмыссыздық

[a][+]Нақты жұмыссыздықты

[a]Шаруашылқытағы қамту саны

 

[q]3:1: Егер баға бір жыл ішінде 10%-дан 200%-ға дейін өссе, онда бұл:

[a]Баяу инфляция

[a][+]Қарқынды инфляция

[a]Гиперинфляция

[a]Стагфляция

[a]Күтілетін инфляция

 

[q]3:1: Акция – бұл

[a]Қарызға берілген құнды қағаздар

[a]Есеп айырысқанда қолданатын қолхат

[a]Несие алғандығын күәлайтын бағалы қағаз

[a][+]Акционерлік қоғамға қаржы салғанын куәлайтын бағалы қағаз

[a]Банкнот

 

[q]3:1: Өндіріс факторларын алмастыру не береді:

[a]Ресурстарға сұраныстың азаюына байланысты баға төмендейді

[a]Өнімдердің нарықтық бағасы тұрақты өсетін болады

[a]Өнімдердің нарықтық бағасы тұрақты болып қалады

[a][+]Алмастырушы факторларға сұраныстың өсуіне байланысты бағалар төмендейді

[a]Тепе-теңдік баға қалыптасады

 

 

[q]3:1: Төмендегі әдістердің қайсысы экономикалық теорияның жалпы әдісіне жатады:

[a]Экономикалық – математикалық модельдеу

[a]Экстраполяция

[a]Функционалдық әдіс

[a]Баланстық әдіс

[a][+]Абстракция

 

 

[q]3:1: Бұрынғы техниканың негізін сақтаған кездегі өндірістің сандық факторының өсуі не деп аталады:

[a]Еңбек өнімділігі

[a]Өндіріс тиімділігі

[a][+]Экономикалық өсудің интенсивті түрі

[a]Тұтыну тиімділігі

[a]Ұдайы өндіріс

 

[q]3:1: Ақша массасы – бұл:

[a]Берілген елдегі евро және американ доллары және өндірістік дамыған елдердің басқа да валюталары

[a]Қолма қол формалағы барлық ақша қаражаттарының жиынтығы

[a][+]Айналыс, айналыс және қор жинау құралы қызметін атқаратын қолма-қол және қолма-қолсыз формадағы барлық ақша қаражаттарының жиынтығы

[a]Тарихи қалыптасқан ақша айналысын ұйымдастыру формасы

[a]Бағалы металлдар мен бағалы тастар

 

[q]3:1: Лаффер қисық сызығы мынаны көрсетеді:

[a]Мемлекеттік бюджет тапшылығы мен жұмыссыздық арасындағы қатынасты

[a][+]Салық ставкалары мен инфляцияны

[a]Баға деңгейі мен бюджетке түсетін салық түсімін

[a]Салық ставкасы мен салықтардан түсетін мемлекет табысын

[a]Инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейнің арасындағы қатынасты

 

[q]3:1: Құлдырау кезеңінде өндірісте жұмыссыздықтың қай деңгейі пайда болады:

[a][+]Жұмыссыздықтың жоғарылауы

[a]Жұмыссыздық төмендеуі

[a]Жұмыспен камтылу деңгейі өзгермейді

[a]Жұмыссыздық келесі деңгейдегі циклға дейін өседі

[a]«Толық жүмыспен қамтамасыз ету» деңгейіне төмендейді

 

[q]3:1: .Төмендегілердің кайсысы қоғамдық игілікке жатпайды:

[a][+]Шам жарығы

[a]Маяк

[a]Полиция

[a]Елдің қорғанысы

[a]Су тасқынынан қорғану

 

[q]3:1: Төмендегі аталған мектептердің кайсысы ең алғашқы рет өндіріс процесін талдауды өзінің пәні ретінде қарастырды:

[a]Меркантилизм

[a][+]Физиозиократтар

[a]Классикалық саяси экономия

[a]Марксизм

[a]Маржинализм

 

[q]3:1: Ауыр өнеркәсіптегі қару-жарақ нарығында бір сатып алушы (мемлекет) және бірнеше сатушы бар, нарықтағы мұндай модель қалай аталады:

[a]Монополия

[a]Монополистік бәсеке

[a][+]Моннопсония

[a]Дуополия

[a]Жетілген бәсеке

 

[q]3:1: Инфляция карқынын төмендету процесі қалай аталады:

[a]Депрессия

[a]Девальвация

[a]Дизинфляция

[a][+]Деефляция

[a]Диверсия

 

[q]3:1: Экономикалық теорияны ғылым ретінде айқындауға болады:

[a]Байлық туралы

[a]Материалдық байлықтар өндіру, бөлу, айырбастау және тұтыну қатынастары туралы

[a]Өмір сүру құралдарын жасау және сол құралдарды пайдаланудағы адамдардың күнделікті іскер қызметі туралы

[a][+]Әртүрлі тауаралар, тауарлар жасау және оларды тұтыну мақсатында қоғам мүшелері арасында бөлу үшін шектелген ресурстарды пайдалану туралы

[a]Барлық анықтамалар дұрыс

 

[q]3:1: «Саяси экономия» терминін ғылыми айналымға енгізді:

[a]Карл Маркс

[a]Платон

[a][+]Антуан Монкретьен де Ваттевиль

[a]Давид Риккардо

[a]Джон Мейнард Кейнс

 

[q]3:1: «Экономия» терминін ғылыми айналымға енгізді:

[a]Конфуции

[a]Карл Маркс

[a]Адам Смит

[a][+]Аристотель

[a]Франсуа Кенэ

 

[q]3:1: Экономикалық мектептің қайсысы, айналым сферасы емес, өндіріс процессін бірінші болып өз талдауынын тақырыбы жасаған:

[a]Меркантилизм

[a][+]Физиократтар

[a]Классиялық саяси экономия

[a]Маржинализм

[a]Ұсақ буржуазиялық саяси экономия

 

[q]3:1: Мектептердің қайсысы алғашқы тарихи болды:

[a]Марксизм

[a][+]Меркантилистік

[a]Ұсақ буржуазиялық саяси экономия

[a]Кейнсияндық

[a]Классиялық саяси экономия

 

[q]3:1: «Байлық көзі – сыртқы сауда, ал ақшалар – байлық формасы» деп бекітетін өкілдер:

[a]Қазіргі экономикалық теория

[a]Классикалық буржуазиялық саяси экономия

[a]Меркантализм

[a][+]Физиократизм

[a]Ұсақ буржуазиялық саяси теория

 

[q]3:1: Модельдегі концепциялардың қайсысы белгілі концепцияларға жатпайды:

[a]Эголитаристтік

[a]Утилитаристтік

[a]Роулсиандық

[a]Нарықтық

[a][+]Марксистік

 

[q]3:1: Табиғат пен қоғам заңдарының бірлігі неден тұрады:

[a][+]Объективтік сипатқа ие

[a]Адамдардың қызметіне қатысты емес

[a]Адамдардың экономикалық қызметі арқылы көрінеді

[a]Тарихи өтпелі сипатты білдіреді

[a]Мәңгілік болып саналады

 

[q]3:1: Функциялардың қайсысы экономикалық теория функцияларына жатады:

[a]Әлеуметтік

[a][+]Тәжірибелік

[a]Экономикалық

[a]Ақпараттық

[a]Делдалдық

 

[q]3:1: Экономикалық теорияның методологиялық (әдіснамалық) фунция-сының маңызы келісіден тұрады:

[a]Экономикалық теория фактілерді қарапайым түсіндірумен шектелмейді, процестер мен құбылыстардың негізін түсіндіреді, шаруашылық процестерін басқарушы заңдарды ашып көрсетеді

[a]Экономикалық теория қордаланған проблемаларды талдауға және қоғам алдында тұрған міндеттерді дұрыс шешу үшін қорытындылар жасауға мүмкіндік береді

[a][+]Экономикалық теория теориялық іргетас , нақты салалық ғылым түрінде қатысады

[a]Экономикалық теория былыстарды қарастыра отырып, олардың артық-шылығын, оларды пайдаланудың дұрыстығын анықтайды.

[a]Экономикалық теория барлығ арнайы экономикалық пәндер үшін ортақ болып саналады

 

[q]3:1: Экономикалық теория функциясы зерттейді:

[a][+]Экономикалық теория жай констатациялық факторларын зерттеп қана қоймай, процесстердің мазмұнынң мән-мағынасын түсіндіріп, шаруашылық процесстерді билейтін құқықтарды түсіндіреді

[a]Экономикалық теория жиналған мәселелрді амамудеуге және қоғам адамдағы мәселелрді дұрыс шешуге көмектеседі

[a]Экономикалық теория нақты салалық ғылым ретінде және теория фундамент ретінде болады

[a]Экономикалық теория құбылыстардың шығуын, олардың қолдануын зертейді

[a]Экономикалық теория барлық экономикалық саладағы дисциплиналарға бірдей

 

[q]3:1: Методология (әдіснама)– бұл:

[a]Тұтастай ел экономикасы

[a]Экономикалық пәндерін мазмүның

[a][+]Ғылыми таным әдістерімен принциптері жүйесін

[a]Өндірістің негізгі сатыларын

[a]Жекелеген шаруашылық жүргізуші субъектілердің тәртібін зерделейтін ғылым

 

[q]3:1: Талдау – бұл:

[a]Жекеден жалпыны тану

[a]Жалпыдан жекені тану

[a][+]Тұтасты бөлікке бөлуден тұратын

[a]Жеке бөліктерді тұтасқа біріктіруден тұратын

[a]Құбылыстар мен процестердің ұқсастары мен айырмашылықтарын анықтаудан тұратын әдіс

 

[q]3:1: Ғылыми абстракция (дерексіздік) әдісінің негізі:

[a]Жүйесінің төменнен жоғарыға қарай қозғалыс процесінде талданатындығынан

[a]Себептік-салдарлын байланыстардың функияналдық байланыстармен ығыстырушылығынан

[a][+]Зерттелетін объектіні кездей-соқ, уақытша объекілерден тазарту, өзіне тән белгілерді анықтаудан

[a]Тәжірибеге қолданысқа экономикалық реформаларды енгізуден

[a]Экономикалық пендер үшін ғылыми таным принциптерін жасаудан тұрады

 

[q]3:1: Дедукция – бұл:

[a]Жекеден жалпыны тану

[a][+]Жалпыдан жекені тан

[a]Тұтастық бөліктерге бµлуінен тұратын

[a]Бөліктердің тұтасқа бірігуінен тұратын

[a]Құбылыстар мен процестердің ұқсастығы мен айырмашылықтарын анық-таудан тұратын әдіс

 

[q]3:1: Индукция – бұл:

[a][+] Жекеден жалпыны тану

[a]Жалпыдан жекені тану

[a]Тұтасты бµліктерге бµлуінен тұратын

[a]Бөліктердің тұтасқа бірігуінен тұратын

[a]Құбылыстар мен процестердің ұқсастығы мен айырмашылықтарын анық-таудан тұратын әдіс

 

[q]3:1: Синтез - бұл:

[a]Жекеден жалпыны тану

[a]Жалпыдан жекені тану

[a]Тұтасты биліктерге білуден тұратын

[a][+]Биліктердің тұтасқа бірігуінен тұратын

[a]Құбылыстар мен процестердің ұқсастығы мен айырмашылықтарын анық-таудан тұратын әдіс

 

[q]3:1: Экономикалық заң нені білдіреді:

[a]Экономикалық қайшылықтарды

[a][+]Қоғамның экономикалық өміріндегі құбылыстар мен процестердегі берік, түбегейлі, себептік-салдарлық байланыстар мен өзара байланыстарды

[a]Қоғам мөшелерінің белгілі бір бөлігінің экономикалық мүддесін

[a]Адамдардың қоғамдық мінез-құлқының заңмен белгіленген нормаларын

[a]Еңбек қызметіне ынтаны оятушылық себептерін

 

 

[q]3:1: Қайта жұмыс табудан үміттеніп жүрген адам:

[a]Жұмыспен қамтылғандар қатарына жатады

[a][+]Жұмыссыздар қатарына жатады

[a]Жұмыс күші құрамында ескерілмейді

[a]Толық жұмыспен қамтылғандар қатарына жатады

[a]Жұмыстан күдерін үзгендер қатарына жатады.

 

 

[q]3:1: Экономикалық құлдырау кезінде жұмысын жоғалтқандар жұмыссыздар санатының мына нысанына жатады:

[a]Уақытша жұмыссыздық нысаны

[a]Құрылымдық жұмыссыздық нысаны

[a][+]Циклдық жұмыссыздық нысаны

[a]Парламенттік жұмыссыздық нысаны

[a]Дұрыс жауабы жоқ.

 

 

[q]3:1: Оукен заңы бойынша нақты жұмыссыздық көлемі күнделікті жұмыссыздық көлемінен 2% артса, онда нақты ЖҰӨ көлемі қандай?

[a]2%

[a]3 %

[a]4%

[a]5%

[a][+]5% әлдеқайда көп

 

[q]3:1: Ұлғаймалы инфляция кезінде пайыз мөлшерлемесі:

[a]Төмендейді, себебі ақшаның құны төмендейді

[a]Төмендейді, себебі жұмыспен қамтылғандық төмендейді

[a][+]Өседі, себебі ақшаның құны төмендейді

[a]Өседі, себебі жұмыспен қамтылғандық төмендейді

[a]Өзгермейді.

 

[q]3:1: Егер баға өссе, онда:

[a]Белгіленген бағамен құнды қағаз ұстаушылар шығындары көбейеді

[a][+]Ақшаға сұраныс және пайыз мөлшерлемесі өседі

[a]Пайыз мөлшерлемесі өзгеруіне байланысты шығындар өседі

[a]Белгіленген бағамен құнды қағаз ұстаушылардың сатып алу қабілеттілігі өседі

[a]Жоғарыда келтірілген жауаптардың ешқайсысы дұрыс емес

 

[q]3:1: Нарықтағы басты «тұлға»:

Просмотров: 350

Вернуться в категорию: Животные

© 2013-2018 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.