рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Юнг модулін иілу әдісімен анықтау.

 

Жұмыстың мақсаты: әртүрлі материалдардың серпімді деформацияларын

оқып – үйрену.

 

ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ

 

Егер түзу серпімді стерженьді бос ұштарымен қатты тіреулерге қойып, ортасына салмағы Р жүк қойсақ, онда стерженьнің ортасы иіледі. (10.1-сурет).

Мұндай иілу кезінде стерженьнің жоғары қабаттары сығылатынын, төменгі қабаттар созылатынын байқауға болады, ал бейтарап деп аталатын ортаңғы қабат өзінің ұзындығын сақтайды, тек қисаюы болады. Стерженьнің ортасының орын ауыстыруы d иілу жебесі деп аталады. Иілу жебесі жүктеме артқан сайын өсе түседі, сонымен қатар ол стерженьнің формасы мен өлшемдеріне, серпімділік модуліне тәуелді. Созылу және сығылу деформациясы үшін серпімділік модулі Юнг модулі деп аталады, ал сан жағынан дененің ұзындығын екі есе ұзартуға (сығуға) қажетті кернеуге (дененің көлденең қимасының бірлік ауданына келетін серпімділік күшіне ) тең.

Иілу жебесі мен серпімді стерженьнің сипаттамаларының арасындағы байланысты қарастырайық. Жұмыста ұзындығы L, биіктігі h, ені в, болатын қимасы тікбұрышты пластина қолданылады. Сыртқы күштің әсерінен пластина иіледі, оның формасы y(х), (10.1-сурет) функциясымен өрнектеледі. Пластинада пайда болатын серпімділік күші пластинаның қисықтығына, яғни y΄΄(х) екінші туындысына пропорционал. Тепе-теңдік шарты:

, (10.1)

Мұнда E – Юнг модулі; – пластинаның өлшемдерімен анықталатын коэффициент, – иілдіруші момент. Пластина үшін дифференциалдық теңдеу аламыз: , интегралдасық .

Интегралдау тұрақтысын пластинаның ортасының көлбеулігінің нольге тең шартынан аламыз: , .

Екінші рет интегралдасақ: . (10.2)

Иілу жебесі d модулі жағынан пластинаның ортасының ығысуына тең:

, осыдан . (10.3)

 

Просмотров: 1329

Вернуться в категорию: Животные

© 2013-2022 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.