рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Визначення рН

Передпочатком вимірювання електроди рН-метра промивають дистильованою, потім досліджуваною водою і лише після цього занурюють у пробу. Разом з електродами у пробу занурюють термокомпенсатор. Через 3 і 5 хвилин відмічають покази приладу, які мають бути однаковими, оскільки час встановлення потенціалу чистого скляного електрода 2-3 хвилини.

1.2.2. Визначення загальної та вільної лужності

 

Метод визначення загальної лужності води і її компонентів базується на титруванні проби води 0,1 н. розчином HCl у присутності індикатора метилоранжу до переходу забарвлення від жовтого до жовтогарячого. Вільна лужність визначається титруванням проби води 0,1 н. розчином HCl у присутності фенолфталеїну до знебарвлення його розчину (рН>8,2).

Визначення загальної лужності

У конічну колбу на 200-250 см3 відміряти піпеткою 100 см3 досліджуваної води, додати 2–3 краплини метилоранжу і титрувати 0,1н розчином HCl до переходу забарвлення розчину від жовтого до жовтогарячого (об’єм V1).

 

Опрацювання результатів

 

Загальну лужність (ЛЗ) розраховують за формулою (мг/л) :

 

ЛЗ= , мгНСО32-

 

де ЛЗ – вільна лужність, – об’єм проби води, взятої для аналізу, - об’єм кислоти, використаної для титрування проби, С – концентрація кислоти, 61,02 – молярна маса еквівалента гідрокарбонат-іонів.

Визначення вільної лужності

У конічну колбу на 200-250 см3 відміряти піпеткою 100 см3 досліджуваної води, додати 2–3 краплини фенолфталеїну і титрувати 0,1н розчином HCl до знебарвлення розчину (об’єм V2 ).

 

Опрацювання результатів

 

Вільну лужність (ЛВ) розраховують за формулою (мг/л) :

 

ЛВ= , мгНСО32-

 

де ЛВ – вільна лужність, – об’єм проби води, взятої для аналізу, - об’єм кислоти, використаної для титрування проби, С – концентрація кислоти, 61,02 – молярна маса еквівалента гідрокарбонат-іонів.

При звичайному титруванні з використанням індикаторів метилового оранжевого і фенолфталеїну кількість 0,1 Н розчину HCl, при використанні якого рН розчину досягає значення 8,2 (знебарвлення фенолфталеїну), відповідає вільній лужності, а 4 (перехід жовтого забарвлення в жовтогаряче) – загальній лужності. Якщо рН досліджуваної води менше за 4 (забарвлення метилового оранжевого – жовтогаряче чи червоне), то її лужність дорівнює нулю

 

1.3. Визначення загальної мінералізації води

Просмотров: 418

Вернуться в категорию: Витамины

© 2013-2021 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.