рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Гребінь В.В.Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз) : Монографія./ В.В.Гребінь. – К.: Ніка-Центр, 2010. – 316 с.

14) Ільїн Л.В., Мольчак Я.О. Озера Волинi: Лiмно-географiчна характеристика. Луцьк: Надстир'я, 2000.

15) Клименко В.Г. Гідрологія України: Навчальний посібник для студентів-географів. – Харків:ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010 . - 124 с. http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/3785/2/Gidrolog_Ukraine.pdf

16) Левковский С. С. Водные ресурсы Украины: использования и охрана. К.: Вища школа, 1979.

17) Лобода Н.С. Розрахунок та узагальнення характеристик річного стоку річок України в умовах антропогенного впливу: Монографія. Одеса: Екологія, 2005.

18) Малі річки України: Довідник / А.В. Яцик та ін.; за ред. А.В. Яцика. – К.: Урожай, 1991.

19) Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України. – К.: «Знання», 2003. – С. 119–151.

20) Материалы по типизации рек Украинской ССР. – Т. 2 / Под ред. Н.И. Дрозда. – К.: Изд-во АН УССР, 1953.

21) Олиферов А.Н. Тимченко З.В. Реки и озера Крыма. Симферополь: Доля, 2005.

22) Паламарчук М.М. Водний фонд України /М.М.Паламарчук, Н.Б.Закорчевна. К.:Ніка-Центр,2006

23) Поліщук В.В. Малі річки України та їх охорона. – К.: Т-во “Знання” УРСР, 1988.

24) Природа Украинской ССР. Моря и внутренние воды. – К.: Наукова думка, I987. – С. 59–222.

25) Ресурсы поверхностных вод СССР. Т.6. Украина и Молдавия. – Вып.1. – Л.: Гидрометеоиздат, 1969.

26) Романенко В.Д. Основи гідроекології. К.:Обереги, 2000.

27) Справочник по водным ресурсам / Под ред. Б.И.Стрельца. - К.: Урожай, 1987.

28) Швебс Г.І., Єгошин М.І. Каталог річок і водойм України. Навчально-довідковий посібник /За ред. Є.Д.Гопченка. Одеса: "Астропринт". 2003.

29) Швець Г.І. Голубі перлини України. – К., 1969. (Про озера).

30) Швець Г.І. Характеристики водності річок України. К.: Наук. думка, 1964. 192 с.

31) Юденич О.М. По річках України. - К.: Радянська школа, 1968.

32) Яцик А.В. Водогосподарська екологія: у 4 т., 7 кн. — К.: Генеза, 2003-2004. — 1960 с. (Том 1. —

К.: Генеза, 2003. — 400 с. Книга перша. Основи гідрології суходолу. Книга друга. Гідрометрія).

http://wiki.fizmat.tnpu.edu.ua/index.php/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

 

Орієнтовні теми індивідуальних завдань:

Реферати Презентації
Стихійні гідрологічні явища на території України. Сучасні екологічні проблеми водокористування Історія гідрологічних досліджень в Україні Гідронімія України Аналіз змін показників водних ресурсів України Гідрохімічна характеристика вод України Найголовніші ріки України та їх басейни Несприятливі (стихійні) гідрологічні явища на території України. Водоспади й пороги на річках України Озера і болота України Антропогенний вплив на внутрішні води Ілюстрований гідрологічний словник Підземні води України і їх використання

Питання для самоконтролю:

1. Доведіть залежність гідрографічної сітки від зональних та азо­нальних природних чинників.

2. Доведіть залежність водного стоку від: а) клімату; б) рельєфу; в) складу гірських порід.

3. Схарактеризуйте водний баланс України.

4. На які гідрологічні області й зони (за водозабезпеченістю) поділяється територія України за показниками водності? Схарактеризуйте кожну із цих областей і зон.

5. Схарактеризуйте закономірності розподілу річок України за джерелами живлення.

6. Схарактеризуйте закономірності розподілу стоку річок упродовж року. На які типи поділяються річки за цими показниками?

7. На які групи поділяються озера за походженням улоговин; умовами живлення організмів?

8. Позитивні риси і екологічні проблеми,що виникли в наслідок побудови водосховищ.

9. Схарактеризуйте водні ресурси України.

 

Зразки тестів для контролю знань з теми “Внутрішні води”

1. Річковий стік тим більший, чим:

а) більша кількість атмосферних опадів;

б) більша кількість атмосферних опадів, більш розчленований рельєф і менше випаровування;

в) більша розчленованість земної поверхні.

2. На рівнинній частині України у живленні річок найбільша частка вод:

а) талих снігових; дощових; в) підземних; г) льодовикових.

3. Назвіть риси характерні для стоку річок протягом року у Кримських, а які - у Карпатських горах:

а) бувають весняні повені;

б) паводки переважають у холодне півріччя;

в) паводки можливі протягом усіх кліматичних сезонів.

4. Найбільша кількість озер України розташована в улоговинах:

а) вулканічного походження;

б) льодовикового походження;

в) заплав річкових долин.

5. Яка частка атмосферних опадів, в середньому, потрапляє у річки України:

а) 64%; б)44%в) 14%; г) 4%?

Мінімальний перелік географічної номенклатури з теми:

Річки. Басейн Дніпра: ліві притокиДесна з притоками: Снов, Сейм, Остер, Трубіж, Супій,

Сула з Удаєм і Оржицею; Псел з притоками Хорол і Говтва; Ворскла з притоками Коломак і Мерла; Оріль; Самара з притоками Вовча, Мокрі Яли; Конка;

праві притоки: Прип’ять; Тетерів; Ірпінь; Рось; Тясмин; Базавлук; Інгулець і Саксагань.

Басейн Прип’яті: Турья, Стоход, Стир, Горинь із Случчю, Уборть, Уж.

Басейн Південного Бугу: Синюха, Інгул, Кодима. Басейн Вісли: Західний Буг, Сан.

Басейн Дністра: ліві притоки: Стрий, Ломниця, Бистриця;

праві: Гнила Липа, Золота Липа, Стрипа, Серет, Збруч, Смотрич, Мурафа, Кучурган.

Басейн Дунаю: Тиса. Притоки: Уж, Латориця, Боржава, Теребля.

Прут з притоками Черемош, Сирет.

Басейн Дону: Сіверський Дінець з притоками Берека, Лугань, Оскол, Айдар, Деркул.

Ріки басейну Азовського моря: Міус, Кальміус, Берда, Молочна, Салгірж.

Ріки басейну Чорного моря: Кагальник, Великий Куяльник, Тілігул.

Озера. Шацькі (Світязь, Пулемецьке, Тур’є, Тухове); Синевір; Сасик, Донузлав, Кундук, Кагул, Ялпуг, Китай, Куяльник, Хаджибей.

Водосховища Дніпровського каскаду (Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Дніпровське, Каховське), Верхньодністровське, Червонооскілське, Печенізьке, Ладижинське. Канали“Дніпро-Донбас”, Північнокримський, Дніпро-Інгулець; Сіверський Донець – Донбас; Каховська, Краснознам’янська та Інгулецька зрошувальні системи.


Додаток А. Модуль стоку річок України (в середньому за рік, л/сек•км2)


Річка Пост Площа водозбору, км2 Період спостережень Витрата води, м3/с за весь період спостережень 2008 р. Витрата води, м3 2009 р. Витрата води, м3
середня найбільша найменша за період відкритого русла середня найбільша найменша за період відкритого русла середня найбільша найменша за період відкритого русла
1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 15 16 17
Західний Буг м.Литовеж 6 740 1980-2009 33,1 5,87 35,6 89,9 14,3 13,1
Тиса м.Рахів 1 070 1946-2008 25,7 1,14 36,6 5,32 24,2 6,98
Тиса смт Вилок 9 140 1954-2008 3 650 10,4 48,0 29,0
Прут м.Яремче 1950-2008 12,7 1 530 0,90 17,6 5,18 9,7 2,1
Прут м.Чернівці 6 890 1945-2008 72,5 5 200 4,97 29,3 55,8 17,6
Дністер м.Заліщики 24 600 1895-1914, 1917,1918, 1920-1929, 1940-2009 8 040 28,0 67,9 72,5
Стрий смт Верхнє Синьовидне 2 400 1929-1941, 1951-2009 41,6 2 610 1,56 35,9 9,70 29,9 6,60
Південний Буг смт Олександрівка 46 200 1914-2009 89,1 5 320 3,30 69,6 10,9 55,5 10,5
Дніпро с.Неданчичі 103 000 1972-2009 4 150
Стир м.Луцьк 7 200 1923-33, 1935-41, 1943-2008 30,9 4,00 39,1 79,0 20,8 68,2 19,1
Случ м.Сарни 13 300 1923-33, 1941,1943,1945-2008 53,2 2 910 2,50 70,4 14,2 44,6 8,64
Десна м.Чернігів 81 400 1884-2009 8 090 36,0
Псел с.Запсілля 21 800 1927-1940, 1950-2008 51,7 1 100 0,80 33,4 3,29 30,3 87,7 5,95
Ворскла м.Кобеляки 13 500 1965-2008 34,7 1,61 24,8 88,2 7,32 23,3 8,25
Самара с.Кочережки 19 800 1938-41, 1952-2009 14,8 0,019 9,00 29,8 4,20 11,5 37,0 3,40
Сіверський Донець м.Лисичанськ 52 400 1938-41, 1952-2008 3 310 3,90 58,9 10,1 45,4 8,56
Оскіл м.Куп'янськ 12 700 1938-41, 1952-2008 37,5 1 900 4,20 30,3 15,1 23,5 45,4 12,7
Лугань м.Луганськ 3 510 1938-41, 1952-2008 10,4 0,38 3,77 11,6 2,20 3,84 9,32 2,00
Обитічна м.Приморськ 1 300 1938-41, 1952-2008 1,57 нб 0,66 1,89 0,11 0,91 3,57 0,068
Кальміус м.Донецьк 1938-41, 1952-2008 3,4 52,2 0,40 2,12 6,95 1,28 2,28 6,81 1,37
Кальміус м.Сартана 3 700 1938-41, 1952-2008 10,3 0,055 9,09 16,2 6,41 10,20 19,6 6,11
Кальчик м.Маріуполь 1 250 1938-41, 1952-2008 2,43 0,016 2,57 5,30 1,78 3,13 10,10 1,56
Учан-Су м.Ялта 16,8 1938-41, 1952-2008 0,27 33,1 0.000(10%) 0,15 1,1 0,022 0,18 1,89 0,027
Демерджі м.Алушта 53,0 1938-41, 1952-2008 0,23 76,8 нб 0,17 0,45 0,079 0,18 3,51 0,086
Малий Салгир м.Сімферополь 96,0 1938-41, 1952-2008 0,28 35,4 0,022 0,30 8,80 0,17 0,20 2,37 0,12

Просмотров: 452

Вернуться в категорию: Участок

© 2013-2019 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.