рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Загальні вказівки

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

 

до виконання курсової роботи

для студентів 1-3 курсів денної і заочної форми навчання

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

професійного напряму підготовки 0502 «менеджмент»

 

Сімферополь 2011

ЗМІСТ

 

 

Вступ………………………………………………………………………………………………………………………3

1. Загальні вказівки………………………………………………………………………………………………4

2. Мета і завдання…………………………………………………………………………………………………5

3. Порядок виконання курсової роботи………………………………………………………………7

4. Вимоги до змісту курсової роботи………………………………………………………………...10

5. Вимоги до оформлення виконаної роботи……………………………………………………..19

6. Зразкова тематика курсових робіт………………………………………………………………….20

7. Література…………………………………………………………………………………………………………23

Додаток 1. Оформлення титульного аркуша……………………………………………......25

Додаток 2. Зразок типового завдання…………………………………………………………….26

Додаток 3. Приклад анотації…………………………………………………………………………..27

Додаток 4. Зразок змісту курсової роботи…………………………………….28

Додаток 5. Зразок оформлення таблиці………………………………………………………….29

Додаток 6. Зразок оформлення малюнка……………………………………………………….30

 

 

ВСТУП

 

Відповідно до учбового плану підготовки фахівців професійного напряму 0502 «менеджмент» спеціальностей 6.030601 -« менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» проводиться щорічна підготовка студентами курсової роботи. Курсова робота - самостійне наукове дослідження студента, завершуюче вивчення конкретної учбової дисципліни і присвячена одній з актуальних проблем теорій господарської практики. Виконання курсової роботи припускає віддзеркалення рівня загальнотеоретичної спеціальної підготовки студента, його здібності до наукової творчості, уміння використовувати отримані навички в наукових дослідженнях по обраній спеціальності.

 

Загальні вказівки

Виконання курсової роботи займає важливе місце в підготовці висококваліфікованих фахівців, оскільки її написання сприяє глибокому вивченню учбових дисциплін, включених в процес навчання.

Необхідність досить повного розкриття вибраної теми курсової роботи, вивчення і виявлення проблем вимагають від студентів поглибленого дослідження окремих питань в області ухвалення рішень, економічного аналізу, теорії управління, системного підходу в розробці і досягненні вибраних цілей і рішенні поставлених завдань.

Важливе місце при написанні роботи має бути приділене питанням соціально-психологічного плану, без яких менеджер не може прийняти досить ефективного рішення.

Враховуючи важливість сучасного підходу до питань охорони довкілля, а також специфіку регіону Криму, в курсовій роботі повинні знайти віддзеркалення природоохоронні заходи, що приймаються керівником в процесі своєї діяльності.

Вживані в курсовій роботі рішення повинні враховувати передовий вітчизняний і зарубіжний досвід, а також останні досягнення в області теорії і господарської практики. Планування і організація виробничих процесів повинні враховувати вимоги правил охорони праці і техніки безпеки на робочому місці і на підприємстві як об'єктах управління.

Курсова робота виконується на основі і відповідно до діючих стандартів, норм і правил.

Перелік тим курсових робіт приведений в розділі 6 справжніх "Методичних вказівок". Студенти вибирають теми самостійно з повідомленням викладача про назву вибраної теми, або за рекомендацією керівника з подальшою їх розробкою в дипломній або магістерській роботі.

Студентам дозволяється самостійно розробляти теми курсових робіт, які не входять в перелік розділу 6, якщо на це буде згода наукового керівника.

Виконану роботу студенти здають на рецензію і захищають її у керівника в терміни, встановлені учбовим планом.

Студенти, що несвоєчасно виконали і не захистили курсову роботу, до здачі екзаменаційної сесії не допускаються.

Просмотров: 783

Вернуться в категорию: Термины

© 2013-2022 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.