рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Заняття 2. Теоретико-методологічні основи стратегічного аналізу зовнішнього та проміжного середовища діяльності підприємства

Метою заняття є засвоєння студентами концепції середовища в управлінні стратегічними змінами та набуття практичних навичок застосування методології його комплексного аналізу для виявлення можливостей та загроз зовнішнього середовища та особливостей функціонування підприємства на галузевому ринку.

Завданням заняття єрозгляд альтернативних концепцій поняття середовища господарської діяльності; опрацювання методології стратегічного аналізу зовнішнього та проміжного середовища підприємства; ідентифікація взаємозв’язку між структурою галузевого ринку та рівня концентрації на ньому підприємств даної галузі.

Основні питання:

1. Наукові підходи до розуміння середовища господарської діяльності.

2. Характеристика структури та методів аналізу зовнішнього середовища.

3. Методологія проведення галузевого аналізу.

4. Сканування та прогнозування оточуючого середовища в процесі управління стратегічними змінами.

 

Теми доповідей-есе.

1. Оточуюче середовище підприємства, структуризація та визначення факторів впливу на діяльність підприємства.

2. Особливості формування інформаційної бази для аналізу оточуючого середовища.

3. Альтернативні підходи до здійснення стратегічного аналізу проміжного середовища підприємства

Тести.

1.Для аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища у їх взаємодії не використовують:

а) метод позиціонування;

б) метод складання профілю середовища;

в) карту стратегічних груп;

г) метод SWOT- аналізу.

2.Автором “екологічної моделі” зовнішнього середовища підприємства є:

а) П. Лоуренс;

б) Г. Олдріч;

в) М. Портер.

3.У “ланцюжку цінностей” М. Портера до основних видів діяльності, що формують “додану вартість”, належать:

а) внутрішнє матеріально-технічне забезпечення (логістика);

б) виробництво;

в) технологічний розвиток;

г) зовнішнє матеріально-технічне забезпечення;

д) закупівлі;

е) маркетинг і товарообіг;

ж) обслуговування;

з) всі відповіді вірні.

4.Який із перелічених компонентів не належить до зовнішнього середовища:

а) політична;

б) правова;

в) культурна;

г) технологічна.

5.Які рівні середовища виділені в моделі Діллома і Томпсона:

а) внутрішнє-зовнішнє;

б) внутрішнє, середовище завдань, зовнішнє;

в) внутрішнє, проміжне, зовнішнє;

г) макро- і мікро середовище.

6. Основними складовими матриці конкурентного профілю є :

а) ключові фактори успіху;

б) оцінка фактору;

в) рейтинг підприємства;

г) загальна оцінка підприємства;

д) всі відповіді вірні.

7. Конкурентноздатність підприємства можна визначити на основі:

а) порівняння організаційних структур даного підприємства та конкурентів;

б) співставлення окремих характеристик підприємства з характеристиками аналогічних підприємств;

в) обраної стратегії;

г) “дерева цілей”;

д) масштабу ринку.

8.Що таке бар’єри входу (виходу) в (з) галузь:

а) перепони для підприємства – новачка;

б) труднощі в комунікаціях між підприємствами;

в) внутрішні перешкоди розвитку підприємства;

г) обмеженість потенціалу підприємства.

9.Порівняльна оцінка витрат підприємства і витрат його конкурентів дає можливість:

а) виявити резерви для зміцнення власних позицій;

в) завоювати імідж надійного партнера;

в) сформулювати стратегію НДПКР;

г) сформулювати організаційну структуру;

д) забезпечити патентний захист товарів.

10.Аналіз стратегічних позицій конкурентів здійснюється за допомогою :

а) аналізу ланцюжка цінностей підприємства;

б) стратегічного аналізу витрат;

в) карти стратегічних груп;

г) матриці конкурентного профілю;

д) всі відповіді вірні.

Просмотров: 394

Вернуться в категорию: Термины

© 2013-2019 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.