рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Заняття 1. Процес стратегічного управління, його зміст та основні етапи

Метою заняття є опанування студентами теоретичних положень концепції стратегічного управління та набуття практичних навичок формування стратегічної ідеї у вигляді стратегічних рішень.

Завданням заняття є визначити концептуальну сутність процесу стратегічного управління в контексті еволюції системних рішень; опрацювати національні особливості стратегічного управління підприємствами в країнах з різними моделями ринкової економіки.

Основні питання

1. Сутність та призначення стратегічного управління.

2. Еволюційний розвиток стратегічного управління.

3. Характеристика сучасної практики стратегічного управління зарубіжними компаніями.

4. Завдання стратегічного управління.

5. Характеристика та особливості застосування систем стратегічного управління.

Теми доповідей-есе.

1. Етапи історичного розвитку стратегічного менеджменту.

2. Необхідність та можливість переходу українських підприємств до стратегічного менеджменту.

3. Застосування концепції стратегічного управління на зарубіжних підприємствах.

4. Практика застосування стратегічного управління на вітчизняних підприємствах.

Тести.

1. Керівник – стратег повинен вміти:

а) задовольняти вимоги вищого керівництва;

б) відповідати вимогам посадових інструкцій;

в) передбачати можливі варіанти розвитку подій;

г) розробляти, аналізувати та забезпечувати здійснення стратегій.

2. Систематизовані та більш-менш формалізовані зусилля всього підприємства, спрямовані на розробку та організацію виконання стратегічних планів, проектів і програм – це :

а) стратегічне управління;

б) стратегічний аналіз;

в) стратегічне планування.

3. В системі довгострокового планування передбачається, що:

а) майбутнє може бути передбачене шляхом екстраполяції;

б) майбутнє обов’язково повинно бути кращим за минуле;

в) екстраполяція замінена розгорнутим стратегічним аналізом.

4. Стратегічне управління базується на:

а) концепції підприємства як “відкритої системи”;

б) концепції підприємства як “закритої системи”;

в) концепції підприємства як “соціотехнічної системи”.

5. Розташуйте за порядком фази переходу до стратегічного управління:

а) управління “від досягнутого”;

б) управління “за цілями”;

в) поточне управління “за відхиленнями”;

г) стратегічне управління.

6. Основними рисами поточного планування та бюджетування є:

а) довгостроковий характер;

б) короткостроковий характер;

в) урахування умов зовнішнього середовища;

г) внутрішня спрямованість.

7.Сутність управління за допомогою вибору стратегічних позицій полягає у тому, що:

а) проблеми, які виявляються в ході спостереження за зовнішнім середовищем по різному забезпечені інформацією;

б) в умовах зовнішньої нестабільності можливий ряд стратегій, які забезпечують успіх:

в) в умовах стратегічних несподіванок необхідна підготовка на підприємствах формальних систем управління;

г) необхідне постійне спостереження за змінами тенденцій у зовнішньому середовищі.

8. Вибір системи стратегічного управління залежить від:

а) імператив зовнішнього середовища;

б) рівня ділових бажань керівників підприємства;

в) темпів розвитку окремих галузей;

г) а, б, в;

д) а, б.

 

Просмотров: 692

Вернуться в категорию: Термины

© 2013-2021 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.