рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Зміст теми. Стратегічне планування – це систематизовані та більш-менш формалізовані зусилля всього підприємства

Стратегічне планування – це систематизовані та більш-менш формалізовані зусилля всього підприємства, спрямовані на розробку та організацію виконання стратегічних планів, проектів, програм.

Мета стратегічного планування – встановлення певного порядку дій для підготовки ефективного функціонування конкурентноспроможного підприємства.

До факторів, які стримують процес впровадження стратегічного планування відносять:

- нерозвиненість теоретичних та методологічних засад розробки планів;

- неспроможність виробничо - управлінської системи сприймати вимоги зовнішнього та внутрішнього середовища та адекватно реагувати на них, застосовуючи систему стратегічного управління;

- низька кваліфікація керівників і персоналу планових служб.

До основних моделей стратегічного планування відноситься:

1) модель стратегічного планування на основі “стратегічної прогалини”;

2) модель стратегічного планування, що базується на врахуванні ринкових переваг;

3) модель стратегічного планування, орієнтована на створення та підтримку конкурентноздатності підприємства;

4) модель стратегічного планування, орієнтована на створення позитивного іміджу;

5) модель стратегічного планування, що враховує розміри підприємств.

Стратегічний план – це сукупність заходів, спрямованих на встановлення, документальне оформлення та впровадження у повсякденну діяльність „стратегічного набору” підприємства.

Стратегічна програма – це координуючий документ, який є економічно та науково обґрунтованою системою пов’язаних між собою і націлених на реалізацію конкретної комплексної мети соціально-економічних, науково-технічних та організаційно-господарських заходів, узгоджених за термінами, виконавцями та забезпечених необхідними ресурсами.

Проект – це одноразова сукупність цілей, стратегій, задач та дій, що має системні характеристики відносно взаємозв’язку ресурсів, послідовності виконання робіт і залучення спеціалістів певного профілю.

Відмінність стратегічних програм і проектів полягає в тому, що програми орієнтовані на досягнення цілей розвитку, а проекти – на цілі досягнення (створення).

Стратегічні програми будь-якого змісту реалізуються через систему стратегічних, поточних та оперативних планів.Поточні плани складаються з метою конкретизації, доповнення та коригування стратегічних планів з урахуванням конкретної ситуації, що склалася на початок планового періоду. Оперативні плани реалізуються через систему бюджетів або фінансових планів, які складаються звичайно терміном на один рік або на коротший термін по кожному окремому підрозділу (наприклад, СГЦ), а потім вже об'єднуються в єдиний бюджет або фінансовий план фірми, підприємства.

Для кожного розділу стратегічного плану притаманні певні показники:

- план маркетингу (обсяги і приріст продажу, частка ринку та її зміни, ціни тощо);

- план з виробництва (обсяг продукції у натур. показниках, собівартість, витрати на виробництво, ефективність виробництва тощо);

- фінансовий план (прибутковість, рентабельність, структура капіталу, ліквідність тощо);

- план по персоналу (чисельність, структура, плинність кадрів, рівень оплати праці тощо);

- план по НДПКР (рівень науково-технічного потенціалу, витрати на нововведення тощо).

Ієрархія планів, програм та проектів представлена на схемі:

 
 

 

 


Література:1, с.234-300; 11, с.246-283.

Просмотров: 784

Вернуться в категорию: Термины

© 2013-2022 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.