рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Зміст теми. При визначенні загальних стратегій доцільно застосовувати концепцію „життєвого циклу підприємства”, згідно якої цикл попиту можна поділити на кілька етапів

При визначенні загальних стратегій доцільно застосовувати концепцію „життєвого циклу підприємства”, згідно якої цикл попиту можна поділити на кілька етапів, які в свою чергу є об'єктивними наслідками економічного розвитку.

Вибір найбільш прийнятної загальноконкурентноїх стратегії залежить від можливостей підприємства, стану конкуренції в галузі та рівня ділових бажань його керівництва..

На вибір продуктово-товарної стратегії підприємств здійснюють вплив наступні фактори:

- конкурентне середовище і стратегія конкуренції фірми;

- стан портфелю продукції фірми;

- місце, яке займає маркетинг в управлінні фірмою.

Аналіз товарного асортименту підприємства є основою вибору конкурентної стратегії. Для такого аналізу використовуються три матриці: росто-дольова матриця Бостонської консалтингової групи; 9-секційна матриця "Дженерел-Електрик-Мак-Кінсі", а також матриця "балансу життєвих циклів".

Для оптимізації продуктово-товарної стратегії використовують також теорію ігор, під якою розуміють теорію математичних моделей та методів прийняття раціональних рішень за умов конфлікту та невизначеності. Залежно від характеру інформаційної ситуації використовують наступні критерії: критерій Байєса, критерій Лапласа, критерій Вальда, критерій Севіджа та критерій Гурвіца.

Вибір оптимальної стратегії конкурентної боротьби зумовлює зростання ринкової вартості (М) фірми, яка повинна перевищувати її бухгалтерську вартість (В). Необхідно постійно здійснювати контроль за їх співвідношенням:

де М – очікувані грошові потоки підприємства;

В – балансова вартість підприємства.

При m = 1 підприємство має нормальний доход, цінність його не зростає і не падає; при m > 1 підприємство має підвищений доход і створює додаткову цінність для акціонерів; при m < 1 підприємство отримує доход нижче нормального і знищує власність акціонерів.

Для кожного товару обирається та стратегія, яка:

- має максимальне значення m;

- може бути реалізована;

- найбільш корисна для розвитку фірми.

Література:1, с.67-111; 4, с.87-109; 8, с.32-140; 10, с.204-371; 11, с.115-245; 18, с.49-84.

Тема 10. Стратегічне планування на підприємстві

Основні питання:

4. Мета та принципи стратегічного планування.

5. Бар’єри стратегічного планування та шляхи їх подолання.

6. Моделі стратегічного планування.

7. Зміст та структура стратегічного плану.

8. Характеристика стратегічних проектів і програм.

9. Система стратегічних, поточних та оперативних планів.

Мета теми: сформувати у студента процесуальні підходи до стратегічного планування в системі управління стратегічними змінами на підприємстві.

Основні терміни і поняття теми:організаційний розвиток, бар’єри стратегічного планування, стратегічна прогалина, ринкові переваги, стратегічний план, стратегічні програми, стратегічні проекти.

Просмотров: 692

Вернуться в категорию: Термины

© 2013-2021 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.