рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Зміст теми. За своєю сутністю стратегія є набір правил для прийняття рішень, якими підприємство керується у своїй діяльності.

За своєю сутністю стратегія є набір правил для прийняття рішень, якими підприємство керується у своїй діяльності.

Стратегічний набір – це система стратегій різного типу. що їх розробляє підприємство на певний відтинок часу, яка відбиває специфіку функціонування та розвитку підприємства, а також тенденції його пристосування до зовнішнього середовища. Існують такі стратегії:

- загальні для всього підприємства;

- загальні конкурентні за окремими бізнес-напрямками;

- продуктово-товарні;

- функціональні для кожної з підсистем підприємства;

- ресурси, які забезпечують досягнення стратегічних орієнтирів загального, функціонального та продуктово-товарного типів.

Загальні та загальні конкурентні позиції формує правління підприємства; функціональні та ресурсні стратегії – апарат управління; продуктово-товарні стратегії – виробничі підрозділи.

До загальних стратегій відносять:

- стратегії зростання (за рахунок експансії, диферсифікації, вертикальної та горизонтальної інтеграції);

- стратегії підтримки (за рахунок захисту частки ринку; підтримки виробничого потенціалу; модифікації продукції);

- стратегії реструктуризації (за рахунок скорочення витрат, освоєння нових видів діяльності і ринків);

- стратегії скорочення діяльності;

- стратегія ліквідації;

- комбінація вищенаведених стратегій.

Будь-яка загальна стратегія базується на обраних загальноконкурентних стратегіях, характеристику яких дав М.Портер. До загальноконкурентних стратегій відноситься:

- стратегія лідирування у зниженні витрати, тобто перетворення у виробника з самими низькими витратами;

- стратегія диференціації товарів, спрямована на створенні у покупців уяви по існуючі відмінності власного товару від товару конкурентів;

- стратегія фокусування на вузький ніші ринку для обслуговування покупців з чітко вираженими особливими видами запитів.

Ресурсна стратегія – це узагальнена модель дій підприємства у зоні стратегічних ресурсів, необхідних для досягнення визначених цілей за допомогою координації та розподілу ресурсів компанії між окремими сферами її діяльності. До основних видів ресурсів, відносно використання яких формуються ресурсні стратегії, відносять матеріально-сировинні ресурси, техніку та технологію, трудові, фінансові, інформаційні та енергетичні ресурси.

Функціональна стратегія – тип забезпечуючої стратегії у стратегічному наборі, що визначає стратегічну орієнтацію певної функціональної підсистеми управління підприємством, яка забезпечує їй досягнення цілей, а також керованість процесами виконання загальних стратегій та місії фірми. До основних функціональних стратегій підприємства відносять маркетингову, виробничу стратегії, стратегію НДПКР, стратегію фінансування, стратегію управління персоналом, стратегію матеріально-технічного забезпечення та стратегію розвитку загального управління.

Література:1, с.67-111; 4, с.87-109; 8, с.32-140; 10, с.204-371; 11, с.115-245; 18, с.49-84.

 

Просмотров: 776

Вернуться в категорию: Термины

© 2013-2021 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.