рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая









Зміст теми. Сутність конкуренції можна визначити на основі двох концепцій

Сутність конкуренції можна визначити на основі двох концепцій. Одна з них робить акцент на поведінці продавців та покупців, друга – на структурі ринку. З точки зору першої концепції, конкуренція – це сукупність взаємонезалежних спроб різних продавців встановити контроль на ринку. Сутність структурної концепції конкуренції полягає в тому, що поведінка продавців на ринку залежить від структури самого ринку.

Основними причинами виникнення конкуренції є: обмеженість кола покупців; обмеженість можливостей ринкового просування товару; обмеженість ресурсів; географічні межі ринку.

Стратегічне управління покликане забезпечувати підприємству довгострокову перспективу розвитку на основі створення конкурентних переваг, які в свою чергу забезпечують конкурентоспроможність підприємства. Існує дві можливості для створення конкурентних переваг:

- надання конкурентних переваг самому продукту;

- створення продукту конкурентних переваг в його положенні на ринку.

До видів конкурентних переваг продукту відносять його цінову характеристику та диференціацію.

Конкурентоспроможність товару – це ступінь його відповідності на певний момент часу вимогам цільових груп споживачів. Основними параметрами конкурентоспроможності продукту є технічні, економічні та нормативні.

Показник конкурентоспроможності товару – це сукупність системних критеріїв кількісної оцінки рівня конкурентоспроможності товару, які базуються на параметрах конкурентоспроможності. До найбільш поширених показників відносяться ціна одиниці продукції, витрати на одиницю продукції, прибутковість, споживчі характеристики тощо.

До методів оцінки конкурентоспроможності продукції можні віднести експертний (базується на рейтинговій оцінці показників конкурентоспроможності продукції) та метод Бостонської консалтингової групи (базується на співставленні обсягів виробництва продукції фірмами-конкурентами та темпів росту продаж).

Конкурентноспроможні продукти – є результат функціонування конкурентноспроможного підприємства, здатного їх створити, виготовити та забезпечити необхідний рівень споживання у замовників.

Конкурентоспроможність підприємства можна визначити лише на основі співставлення окремих характеристик підприємства з характеристиками інших, аналогічних фірм.

Аналіз конкурентів здійснюється такими самими методами, що й аналіз внутрішнього середовища підприємства. Для співставлення стратегічних позицій конкурентів використовується аналіз ланцюжка цінностей підприємства; стратегічний аналіз витрат; карта стратегічних груп та матриця конкурентного профілю.

Література:1,233-300; 4, с.44-68; 10, с.108-200; 11, с.31-84.

Просмотров: 655

Вернуться в категорию: Термины

© 2013-2021 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.