рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Зміст теми.

Концепція підприємства як „закритої системи” характеризується тим, цілі і задачі вважаються заданими та залишаються стабільними упродовж тривалого часу, а успіх підприємства обумовлювався тільки рівнем використання наявного внутрішнього потенціалу (раціональна організація виробництва, зниження витрат на виробництво, підвищення продуктивності праці тощо). В сучасних умовах підприємство об'єктивно розглядається як „відкрита система”, тобто головні передумови його успіху визначаються не у внутрішньому середовищі, а зовні, тобто успіх пов'язаний з тим, наскільки вдало підприємство пристосовується до зовнішнього середовища.

В основі еволюційного розвитку процесів управління підприємством лежать підходи до передбачення його майбутнього розвитку: поточне планування та бюджетування; довгострокове планування; стратегічне планування; стратегічне управління.

Еволюційний розвиток систем управління підприємством довів необхідність формування корпоративної стратегії розвитку підприємства. Стратегічне управління є найбільш сучасною модифікацією корпоративного планування. Стратегічнеуправління - це реалізація концепції, в якій поєднується цільовий та інтегральний підходи до діяльності підприємства, що дає змогу встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх з наявними можливостями (потенціалом) підприємства та приводити їх у відповідність за рахунок розробки та реалізації системи стратегій (загально конкурентної, продуктово-товарної, ресурсної та функціональної стратегій). Як система, стратегічне управління набуло практичного використання у 80-ті роки 20ст. в країнах Західної Європи та США.

В ході еволюційного розвитку систем управління (управління на основі контролю за виконанням; управління на основі екстраполяції; управління на основі передбачення змін та управління на основі гнучких екстрених рішень) сформувалася нова управлінська парадигма, характерними рисами якої є:

1) системний та ситуаційний підходи до управління;

2) підприємство розглядається не тільки як економічна, але і як соціальна система.

3) важливого значення надається факторам організаційної культури - сформованим цінностям:, індивідуальним та груповим нормам поведінки, типам взаємодій тощо.

Основними передумовами застосування стратегічного управління на Україні є: зміна умов функціонування підприємств, внаслідок чого змінилися задачі управління підприємством; розмаїття підприємств за їх розміром:, статусом та формами власності; розмаїття ринків, які обслуговує підприємство; формування нового стратегічного мислення управлінського персоналу, яке відбивається в поняттях: стратегічний рівень підприємства та стратегічна діяльність підприємства.

Література: 1, с.11-31; 4, с.5-9, 21-43; 11, с.3-17.

 

Просмотров: 361

Вернуться в категорию: Термины

© 2013-2019 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.