рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Суть ІАД

Інформаційно-аналітична діяльність має багато тлумачень, якщо її розглядати в різних аспектах. Інформаційний підхід до ІАД дозволяє відносити її до напряму інформаційної діяльності, зокрема, трактувати її в якості комплексної інформаційної діяльності, що застосовує засоби та методи науково-інформаційної діяльності та інформатики. Дослідження змісту ІАД з точки зору аналітичної роботи надає інший акцент ІАД, яку трактують як творчу аналітичну діяльність, призначену для оцінювання інформації і підготовки прийняття рішень; як сукупність процесів семантичної обробки даних, в результаті чого розрізнені дані перетворюються на закінчену інформаційну продукцію - аналітичний документ. Однак зазначимо, що чітке розділення між двома цими складовими (видами) ІАД є умовним і можливим виключно на рівні абстрагування, в теоретичній площині. Якщо розглядати науку як інформаційний процес, то в ній можна виявити замкнутий цикл, що складається з отримання, передачі, накопичення і логічної обробки наукової інформації з метою отримання нової інформації. Цей процес реалізується завдяки циркуляції потоків наукової інформації в системі науки, що самоорганізовується. Іншими словами, існує деяка сукупність методів і засобів передачі науковій інформації, яка називається системою наукової комунікації. Суть інформаційно-аналітичної діяльності полягає в застосуванні на стадії упорядкування (інформаційна діяльність) методів аналітичного об­роблення інформації та методів аналізу на базі інформаційних знань, підго­товлених шляхом інтелектуальної обробки інформаційних масивів (аналітична діяльність). Таким чином, є дві стадії інформаційно-аналітичної діяльності, а саме: стадія обробкита формування структурованої інфор­мації і стадія здійснення системного аналізудля прийняття рішення. Інформаційно-аналітична діяльність є продуктом творчої праці людей і результатом розвитку людського співтовариства. Особливо це стосується сфери інтелектуальної праці. Сьогодні є можливість швидко впливати на життєдіяльність окремо взятої людини, націй, держав, усього світового суспільства.

Інформаційно-аналітична діяльність характеризує сукупність операцій, пов’язаних з оцінкою стану керованого об’єкта, пошуком шляхів поліпшення його діяльності або усунення небажаних впливів зі сторони ситуації, що виникла. Для цього використовується зібрана й опрацьована інформація про конкретну мету та чинники, що породили відповідну ситуацію. Аналітична діяльність "обслуговує" всі етапи процесу управління, надаючи можливі варіанти його здійснення. Отож, можна сказати що іад стала досить важливою сферою діяльності інформаційного суспільства і постійно розвивається, а також врахувати те, що вона вийшла на одну з передових позицій в діяльності дипломатичних представництв.[13]

Просмотров: 468

Вернуться в категорию: Строительство

© 2013-2022 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.