рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Сутність та складові організаційної культури

Термін «організаційна культура» з'явився з кінця 70-х років минулого сторічча, а на рубежі 80-90-х цей феномен виявився в центрі уваги підприємців. Тоді стало ясно, що чітко пророблені формалізовані схеми керування, способи регуляції й стимулювання трудового спілкування, що уведені на конкретних підприємствах і дали там позитивний ефект, в іншій організації можуть дати зовсім інший, часом навіть протилежний результат.

Справа в тому, що способи й методи керування у великому ступені визначаються традиціями й культурними особливостями фірми. Це яскраво проявляється при злитті, поглинанні підприємств один одним або в діяльності представництв іноземних фірм на чужій території, коли виявляється, що частини, які представляють тепер єдине ціле, не знаходять «загальної мови»: у них різні принципи роботи, цінності, традиції, яким вони випливають, тобто різні культури.

Останнім часом підприємці починають усвідомлювати, що оргкультура є ключовий фактор організації. Розуміння того, який тип оргкультури переважає в організації, дозволить краще використати переваги кожного із цих типів і уникати недоліків.

З погляду одного з підходів, представниками якого є Э. Шейн, И. Ансофф, Т. Питерс, Р. Уоттермен, організаційна культура розглядається як вторинне утворення, яке використовується у якості інструменту для досягнення цілей, зокрема, регулювати відносини працевників. Цей інструмент, по-перше, допомагає організації вижити й адаптуватися до зовнішнього середовища, по-друге, допомогає єй ефективно працювати як єдина команда.

С точки зору другого підходу представника А. Петтигрю, оргкультура - це те, що відрізняє дану організацію від будь-який інший, визначає її індивідуальність та особливість. Така оргкультура об’єднає і спрямує дії всіх членів даної організації в одному напряму, допомогає їм думати й висловлюватись одноманітно.

Ключовими для розуміння оргкультури є цінності організації.

Цінністю організації може бути влада й персонал: «Кадри вирішують всі!»; орієнтація на клієнта, коли в главу кута ставиться задоволення його потреб: «клієнт завжди правий!»; способи рішення конфліктів, яки можуть мати двояке значення: як негативне, так й позитивне.

До цінностей організації можна віднести також:

1. новаторство, ініціативність, творчі похилості;

2. призначення організації та її «імідж»;

3. роль жінок у керуванні й на інших посадах; однакове відношення до працівників, незалежно від статі; особливі пільги);

4. критерії вибору на керівні й контролюючі посади ;(

5. стиль керівництва й керування (авторитарний, демократичний, консультативний, стиль співробітництва; використання комітетів і цільових груп; особистий приклад і здатність пристосовуватися);

6. процеси прийняття рішень (хто приймає рішення; з ким проводяться консультації; індивідуальне або колективне ухвалення рішення; необхідність згоди);

7. характер контактів (перевага особисте або письмових; можливість контактів з вищим керівництвом; використання зборів).

Кожна організація має свій набір цінностей, які надають індивідуальні для цієї організації акценти подіям, предметам, відносинам, сприйняттю життя. Особливо важливі цінності здобувають характер найважливіших принципів, які лежать в основі ідеології, вони звичайно знаходять висвітлення в місії й цілях і в такий спосіб безпосередньо зв'язані зі стратегією організації, визначаючи найближчі й перспективні плани діяльності.

Просмотров: 385

Вернуться в категорию: Строительство

© 2013-2022 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.