рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

ВИЗНАЧЕННЯ РІЧНОГО СУМАРНОГО ОБСЯГУ РЕСУРСНО-ЦіННиХ СИРОВИННИХ КОМПОНЕНТІВ І СУМи ВІД ЇХНЬОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІД ДЖЕРЕЛ НАкопичЕННЯ

 

В організації очистки міст основним кількісним показником є накопичення відходів, тобто їхня кількість, що утворюється за добу або за рік на розрахункову одиницю (людина для житлового фонду; одне місце в готелі; 1 м2 торгівельної площі для магазинів і складів; однієї дитини в дитсадках; одного учня в школах, училищах, інститутах й т.д.). До твердих побутових відходів, що входять у норму накопичення від населення та видаляються спеціальним автотранс-портом, відносяться відходи, що утворюються в житлових і суспільних будинках, включаючи відходи від поточного ремонту приміщень, відходи від опалювальних пристроїв, змет, опале листя, що збирають з вулиць та дворових територій, великі предмети домашнього побуту.

Норми накопичення твердих побутових відходів утворюються з двох джерел: житлових будинків і суспільних установ (підприємств громадського харчування, навчальних, видовищних установ, готелів, дитячих садів, перукарень та ін.).

На норми накопичення та склад ТПВ впливають: ступінь благоустрою житлового фонду (наявність водопроводу, каналізації, газу, сміттєпроводу, системи опалення), поверховість, розвиток громадського харчування, культура торгівлі, ступінь добробуту населення, кліматичні умови (різна тривалість опалювального сезону), споживання овочів і фруктів.

При визначенні річного сумарного обсягу ресурсно-цінних сировинних компонентів і суми від їхньої реалізації виходять з джерел накопичення, додаткового виробничого випуску, а також випуску з них продукції товарів народного споживання.

Загальна кількість відходів споживання від джерела накопичення:

- середньорічна норма накопичення на одну розрахункову одиницю розраховується за формулою 3.1:

 

, т/рік (3.1)

 

де – загальна кількість місць (див. додаток III);

– середньорічна норма накопичення для об’єктів суспільного, адміністративного та культурно-побутового призначення (див. табл. 3.1).

 

- процентний вміст ресурсних відходів від нежилого сектора визначається з табл. 2.2; обсяг ресурсів збору відходів від джерел накопичення складе:

 

, т/рік (3.2)

 

де – %-ний вміст обсягів ресурсних відходів до загального обсягу ТПВ (нежилий сектор; див. табл. 2.2).

 

Обсяг ресурсів вторинної сировини цього року, виходячи з випуску матеріалів (Gt) і випуску з них продукції товарів народного споживання (Фt-τ) складе:

 

, т/рік (3.3)

 

де 0,066; 0,416 – константи;

і – визначаються з додатка IІІ.

 

Загальна сумарна кількість накопиченого обсягу ресурсних відходів поточного року складе:

 

, т/рік (3.4)

 

Сума доходу від реалізації вторинних ресурсно-цінних сировинних відходів складе:

 

, грн. (3.5)

 

де – сума від реалізації вторинних ресурсних сировинних відходів (див. табл. 2.2)

 

 

ПРИКЛАД

Визначити річний сумарний обсяг ресурсів полімерних відходів в (т/рік) та суму від їхньої реалізації в (тис. грн.) від джерел накопичення:

Вихідні дані:

1. Готельні комплекси міста із загальною кількістю місць 20000 чол.

2. Додатковий виробничий випуск полімерних матеріалів Gt = 1000 т/рік.

3. Випуск продукції ТНС з полімерних матеріалів Фt-τ = 300 т/рік.

 

 

1. Визначаємо загальну кількість відходів споживання від готельних комплексів на 20000 чол.:

 

- середньорічна норма накопичення на одну розрахункову одиницю 99 кг чол./рік.

 

Qзаг. ТПВ = 20000 х 99 = 1980000 кг = 1980 т;

- процентний вміст полімерних відходів від нежилого сектора складає 8,5 %, тоді обсяг ресурсів збору полімерів від готельних комплексів складе:

 

(1980 х 8,5) / 100% = 168,3 т

2. Визначаємо обсяг ресурсів вторинних полімерів поточного року при випуску полімерних матеріалів 1000 т/рік і випуску продукції з них ТНС 300 т/рік:

 

Р = 0,066 Gt + 0,416 Фt-τ = 0,066 х 1000 + 0,416 х 300 = 190,8 т

3. Загальна сумарна кількість накопиченого обсягу ресурсу полімерних відходів цього року складе:

 

168,3 + 190,8 = 359,1 т/рік

4. Визначаємо суму доходу від реалізації вторинних сировинних полімерних відходів, що накопичилися від готельного комплексу з розрахунку 850 грн./т (тарифи закупівельних цін, Постанова КМ України № 1084 від 26.06.02р.)

359,1 т х 850 грн. = 305235 грн.

Відповідь: Сума доходу від реалізації полімерних відходів, що накопичилися від готельного комплексу із загальною кількістю місць 20000 чол. складе 305235 грн.

 


Таблиця 3.1 – Середні норми накопичення для об’єктів суспільного, адміністративного та культурно-побутового призначення

 

Об’єкт Розрахун-кова одиниця Норми накопичення на одну розрахункову одиницю Щіль-ність сміття, кг/м3
Середньодобова Середньорічна
кг л кг л
1. Готель місце 0,27 1,56
2. Гуртожиток місце 0,3 1,43
3. Лікувально-профілактична установа - лікарня; - поліклініка місце відвіду-вання   0,65 0,01   2,5 0,063      
4. Санаторій, пансіонат, будинок відпочинку місце 0,68 2,74
5. Дитяча дошкільна установа місце 0,28 1,17
6. Навчальний заклад - вищі й середні спеціальні; - школа; - школа-інтернат; - профтехучилище учень   0,09   0,07 0,50 0,40   0,47   0,38 2,08 1,90            
7. Підприємство торгівлі - промтоварний магазин; - продуктовий магазин; - ринок 1 м2 торгі-вельної площі     0,15   0,30 0,11     0,83   1,58 0,30                  
8. Підприємство гро-мадського харчу-вання - ресторан: - з відбором харчових відходів; - без відбору харчових відходів; - кафе, їдальня: - з відбором хар-чових відходів; - без відбору хар-чових відходів. блюдо/ день     0,07   0,10     0,04   0,05     0,26   0,33     0,17   0,18                                    

Продовження табл. 3.1

9. Склад м2 площі 0,10 0,22
10. Адміністративні та суспільні установи й організації робоче місце 0,25 1,24
11. Видовищні установи місце 0,07 0,46
12. Підприємства побутового обслуговування робоче місце 0,7 2,8
13. Вокзали, аеропорти, автовокзали м2 паса-жирської площі 0,37 1,68
14. Місце утримання домашніх тварин: - корова; - кінь; - свиня; - коза, вівця; - птах. 1 голова     3,3 0,015     - - - - -     5,5     - - - - -     - - - - -
15. Кемпінг, автостоянка машино-місто 1,65
16. Пляж (курортний сезон) м2 території   0,03   0,19   -   -  

Питання для самоперевірки:

1. Характеристика структур джерел утворення відходів.

2. Поняття норми накопичення ТПВ.

3. Фактори впливу на динаміку росту норм накопичення.

4. Від чого залежить норма накопичення та склад ТПВ.

 

 

Література:[1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11]


Просмотров: 321

Вернуться в категорию: Строительство

© 2013-2020 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.