рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Визначення середнього крутного моменту двигуна.

Середнє значення крутного моменту визначаємо через середнє за цикл значення Тср сумарної тангенціальної сили ТΣ. Найпростішим способом її знаходження є підрахування площі Fд під кривою ТΣ і ділення її на довжину діаграми Lд з урахуванням масштабу μP побудови графіка ТΣ :

Тср = (Fд·μP/Lд). Н∙м (4.12)

При цьому площу під віссю абсцис вважаємо від'ємною. Підрахунок площі не викликає труднощів, так як графік ТΣ побудований в програмі AutoCAD, за допомогою операції (площадь) визначаємо площу, яка дорівнює

Fд=3485,13 мм2., тоді з 4.11 маємо:

Тср=3485,13∙0,05/180= 0,968.

Визначивши Тср одержуємо значення середнього крутного моменту двигуна за формулою:

Мкр = (Fд·μP/Lд)·(πD2/4)·r·106 = T·(πD2/4)·r·106, Н∙м (4.13)

Мкр=0,968∙3,14∙0,1352/4∙0,06∙106=831 Н∙м.

Визначене за формулою 4.13 значення крутного моменту не враховує величини втрат на тертя (індикаторний крутний момент), які у тепловому розрахунку визначені через механічний ККД ηм. З урахуванням механічного ККД ефективний момент на колінчастому валу двигуна буде рівним:

 

Ме = МКР·ηМ, Н∙м. (4.14)

Ме=831∙0.7918=658 Н∙м.

4.8 Зі сторони шатуна на шатунну шийку діє сила Рш , яку розкладають на дві складові: тангенціальну ТS, яку ми вже визначили, та нормальну ZS, що діє вздовж осі кривошипа:

ZS = Pс·cos(α + β)/cosβ, МПа (4.15)

Цю силу знайдемо за допомогою ЕОМ.

До сили ZS додається сила інерції від обертання маси mш нижньої головки шатуна РS, що також діє вздовж осі (по радіусу) кривошипа і яку будемо знаходити за формулою:

PS = – (1 – ľ)·mш·r·ω2·10-6, МПа (4.16)

де (1 – ľ)·mш – частина маси шатуна, віднесена до нижньої головки. Позначення інших величин відповідає формулам 4.6 та 4.7.

Сили ZS та PS діють по одній лінії і тому їх можна сумувати з урахуванням знаку. Їх алгебраїчна сума позначена Ршш = ZS + PS і складає колонку Pшш таблиці 7.

4.9 Результуюче навантаження на шатунну шийку з боку шатуна може бути знайдене, як векторна сума сил ТS та Pшш, кут між якими завжди дорівнює 90° і тому величина сумарної сили визначається як:

, МПа (4.17)

Знайдені значення навантажень на шатунну шийку з боку шатуна заносимо до таблиці 7.

Таблиця 7

Результати динамічного розрахунку двигуна

α ºПКВ Pj МПа Рг МПа Рс МПа N МПа Ts МПа Pшш МПа Rшш МПа Sx мм Tsп+ Тsл Т МПа
-0,6243 0,1380 -0,5863 0,0000 0,0000 -1,0312 1,0312 0,0000 0,1581 -0,5620
-0,6094 0,1380 -0,5714 -0,0236 -0,1225 -1,0035 1,0110 1,3147 0,1023 -0,9767
-0,5658 0,1380 -0,5278 -0,0431 -0,2210 -0,9261 0,9521 5,1963 0,0394 -0,9871
-0,4967 0,1380 -0,4587 -0,0550 -0,2770 -0,8147 0,8605 11,4616 -0,0106 -0,2949
-0,4071 0,1380 -0,3691 -0,0572 -0,2811 -0,6909 0,7459 19,8200 -0,0333 1,7659
-0,3033 0,1380 -0,2653 -0,0492 -0,2348 -0,5777 0,6236 29,8951 -0,0234 2,3793
-0,1921 0,1380 -0,1541 -0,0325 -0,1497 -1,0312 1,0312 41,2500 0,0146 2,0579

 

продовження таблиці 7

α ºПКВ Pj МПа Рг МПа Рс МПа N МПа Ts МПа Pшш МПа Rшш МПа Sx мм Tsп+ Тsл Т МПа
-0,0805 0,1380 -0,0425 -0,0098 -0,0433 -0,4503 0,4524 53,4171 0,0681 1,5068
0,0253 0,1380 0,0633 0,0153 0,0649 -0,4490 0,4536 65,9267 0,1210 0,9612
0,1201 0,1380 0,1581 0,0387 0,1581 -0,4837 0,5088 78,3333 0,1581 0,5641
0,2004 0,1380 0,2384 0,0575 0,2248 -0,5429 0,5876 90,2374 0,1686 0,2033
0,2644 0,1380 0,3024 0,0694 0,2604 -0,6136 0,6666 101,2999 0,1480 0,2408
0,3121 0,1380 0,3501 0,0738 0,2663 -0,6839 0,7339 111,2500 0,0982 0,9122
0,3450 0,1380 0,3830 0,0710 0,2477 -0,7455 0,7856 119,8853 0,0268 2,8581
0,3654 0,1380 0,4034 0,0625 0,2115 -0,7941 0,8218 127,0662 -0,0555 3,2795
0,3767 0,1380 0,4147 0,0497 0,1643 -0,8289 0,8450 132,7051 -0,1372 2,7434
0,3819 0,1380 0,4199 0,0343 0,1114 -0,8512 0,8584 136,7533 -0,2084 2,0343
0,3838 0,1380 0,4218 0,0175 0,0561 -0,8633 0,8651 139,1878 -0,2635 1,4554
0,3842 0,1380 0,4222 0,0000 0,0000 -0,8671 0,8671 140,0000 -0,3032 1,0611
0,3838 0,1390 0,4228 -0,0175 -0,0562 -0,8643 0,8661 139,1878 -0,3365 0,8129
0,3819 0,1422 0,4240 -0,0346 -0,1125 -0,8552 0,8626 136,7533 -0,3808 0,6382
0,3767 0,1477 0,4243 -0,0509 -0,1681 -0,8378 0,8545 132,7051 -0,4603 0,4567
0,3654 0,1560 0,4214 -0,0653 -0,2209 -0,8097 0,8393 127,0662 -0,6013 0,1976
0,3450 0,1678 0,4128 -0,0766 -0,2670 -0,7689 0,8139 119,8853 -0,8224 -0,1837
0,3121 0,1842 0,3964 -0,0835 -0,3015 -0,7154 0,7764 111,2500 -1,1081 -0,5620
0,2644 0,2069 0,3713 -0,0852 -0,3198 -0,6520 0,7262 101,2999 -1,3340 -0,9767
0,2004 0,2385 0,3389 -0,0817 -0,3195 -0,5843 0,6659 90,2374 -1,1553 -0,9871
0,1201 0,2832 0,3032 -0,0743 -0,3032 -0,5192 0,6013 78,3333 -0,3032 -0,2949
0,0253 0,3477 0,2730 -0,0658 -0,2803 -0,4624 0,5407 65,9267 1,8648 1,7659
-0,0805 0,4440 0,2635 -0,0605 -0,2683 -0,4116 0,4914 53,4171 2,5214 2,3793
-0,1921 0,5929 0,3008 -0,0634 -0,2922 -0,3494 0,4555 41,2500 2,1834 2,0579
-0,3033 0,8329 0,4297 -0,0797 -0,3804 -0,2298 0,4444 29,8951 1,5742 1,5068
-0,4071 1,2365 0,7294 -0,1130 -0,5554 0,0412 0,5569 19,8200 0,9580 0,9612
-0,4967 1,9325 1,3357 -0,1602 -0,8066 0,6318 1,0246 11,4616 0,3960 0,5641
-0,5658 3,0875 2,4217 -0,1979 -1,0142 1,7631 2,0340 5,1963 -0,0140 0,2033
-0,6094 4,6077 3,8984 -0,1613 -0,8358 3,3662 3,4684 1,3147 0,0342 0,2408
-0,6243 5,4489 4,7246 0,0000 0,0000 4,2796 4,2796 0,0000 0,7788 0,9122
-0,6243 9,2630 8,5387 0,0000 0,0000 8,0938 8,0938 0,0000 0,7788 0,9122
-0,6094 10,7143 10,0049 0,4140 2,1451 9,3361 9,5794 1,3147 2,8476 2,8581
374,4 -0,5940 9,2542 8,5602 0,5043 2,6030 7,7255 8,1523 2,6773 - -
-0,5658 7,3270 6,6612 0,5443 2,7897 5,6285 6,2819 5,1963 3,4165 3,2795
-0,4967 4,6964 4,0997 0,4916 2,4756 2,8598 3,7824 11,4616 3,0207 2,7434
-0,4071 3,0741 2,5670 0,3976 1,9546 1,2660 2,3288 19,8200 2,4117 2,0343
-0,3033 2,1128 1,7095 0,3171 1,5134 0,4110 1,5682 29,8951 1,8783 1,4554
-0,1921 1,5301 1,2380 0,2609 1,2026 -0,0518 1,2037 41,2500 1,4742 1,0611
-0,0805 1,1628 0,9823 0,2255 1,0002 -0,3208 1,0504 53,4171 1,1796 0,8129
0,0253 0,9221 0,8474 0,2044 0,8700 -0,4991 1,0030 65,9267 0,9590 0,6382
0,1201 0,7587 0,7788 0,1909 0,7788 -0,6358 1,0054 78,3333 0,7788 0,4567
0,2004 0,6447 0,7451 0,1797 0,7025 -0,7513 1,0286 90,2374 0,6135 0,1976
0,2644 0,5633 0,7278 0,1671 0,6267 -0,8508 1,0567 101,2999 0,4473 -0,1837
0,3121 0,5045 0,7167 0,1510 0,5451 -0,9340 1,0815 111,2500 0,3880 -0,5620
0,3450 0,4617 0,7067 0,1311 0,4571 -0,9996 1,0991 119,8853 0,2551 -0,9767
0,3654 0,4308 0,6962 0,1078 0,3649 -1,0475 1,1093 127,0662 0,1289 -0,9871
0,3767 0,4090 0,6856 0,0822 0,2716 -1,0798 1,1134 132,7051 0,0190 -0,2949
0,3819 0,3945 0,6764 0,0553 0,1794 -1,0994 1,1139 136,7533 -0,0655 1,7659

 

продовження таблиці 7

α ºПКВ Pj МПа Рг МПа Рс МПа N МПа Ts МПа Pшш МПа Rшш МПа Sx мм Tsп+ Тsл Т МПа
0,3838 0,3862 0,6700 0,0277 0,0890 -1,1095 1,1131 139,1878 -0,1188 2,3793
0,3842 0,3835 0,6677 0,0000 0,0000 -1,1126 1,1126 140,0000 -0,1401 2,0579
0,3838 0,3862 0,6700 -0,0277 -0,0890 -1,1095 1,1131 139,1878 -0,1355 1,5068
0,3819 0,3945 0,6764 -0,0553 -0,1794 -1,0994 1,1139 136,7533 -0,1178 0,9612
0,3767 0,1200 0,3967 -0,0476 -0,1571 -0,8122 0,8273 132,7051 0,0100 0,5641
0,3654 0,1200 0,3854 -0,0597 -0,2020 -0,7785 0,8043 127,0662 0,0488 0,2033
0,3450 0,1200 0,3650 -0,0677 -0,2361 -0,7314 0,7685 119,8853 0,0587 0,2408
0,3121 0,1200 0,3321 -0,0700 -0,2527 -0,6716 0,7176 111,2500 0,0352 0,9122
0,2644 0,1200 0,2844 -0,0653 -0,2449 -0,6035 0,6514 101,2999 -0,0164 2,8581
0,2004 0,1200 0,2204 -0,0532 -0,2078 -0,5355 0,5744 90,2374 -0,0814 3,2795
0,1201 0,1200 0,1401 -0,0343 -0,1401 -0,4792 0,4993 78,3333 -0,1401 2,7434
0,0253 0,1200 0,0453 -0,0109 -0,0465 -0,4478 0,4502 65,9267 -0,1690 2,0343
-0,0805 0,1200 -0,0605 0,0139 0,0616 -0,4526 0,4567 53,4171 -0,1594 1,4554
-0,1921 0,1200 -0,1721 0,0363 0,1672 -0,4996 0,5268 41,2500 -0,1098 1,0611
-0,3033 0,1200 -0,2833 0,0525 0,2508 -0,5867 0,6381 29,8951 -0,0303 0,8129
-0,4071 0,1200 -0,3871 0,0600 0,2948 -0,7029 0,7622 19,8200 0,0599 0,6382
-0,4967 0,1200 -0,4767 0,0572 0,2879 -0,8292 0,8777 11,4616 0,1382 0,4567
-0,5658 0,1200 -0,5458 0,0446 0,2286 -0,9425 0,9699 5,1963 0,1853 0,1976
-0,6094 0,1200 -0,5894 0,0244 0,1264 -1,0211 1,0289 1,3147 0,1913 -0,1837
-0,6243 0,1200 -0,6043 0,0000 0,0000 -1,0492 1,0492 0,0000 0,1581 -0,5620

 

Далі складаємо таблицю 8 параметрів динамічного розрахунку двигуна і заносимо розраховані параметри в таблицю.

Таблиця 8

Параметри динамічного розрахунку двигуна

№ пп Параметри Одиниця виміру Значення
Прийняте відношення, λ = r/ 1ш 0.238095
Прийнятий хід поршня по ін. діаграмі.Sп , L мм
Прийнята відносна маса поршня m’п, mп кг/ м2
Прийнята відносна маса шатуна m’ш, mш кг/ м2
Неврівноважені маси коліна вала m’к, m кг/ м2
Розподілення мас шатуна, ľ 0.25
Крок побудови діаграми, градусів, t ˚ПКВ
Відносний дезаксаж КШМ, а
Кут розвалу циліндрів, γ градуси
Кут між шийками колінчастого вала, α градуси

 


Висновок: В результаті динамічного розрахунку двигуна визначили значення сил, що діють на кривошипно – шатунний механізм двигуна залежно від кута повороту колінчастого вала. Побудували відповідні діаграми цих сил, які наглядно відображують параметри розрахунків.
Розраховані параметри можуть використовуватися для розрахунків колінчастого вала, шатуна, поршня та інших складових одиниць двигуна.

 

 

 


Просмотров: 374

Вернуться в категорию: Строительство

© 2013-2020 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.