рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Визначення розмірів двигуна.

3.9. На основі проведених розрахунків визначаємо розміри проектованого двигуна, необхідні для забезпечення заданої ефективної потужності Nе. Обчислення проводимо у такому порядку.

3.9.1. Необхідний літраж двигуна :

, л (дм3) (3.11)

де Nе – потужність двигуна згідно з завданням, кВт;

τ – коефіцієнт тактності ( по прототипу τ= 4);

Ре – середній ефективний тиск, МПа;

n – частота обертання колінчастого валу, об/хв.

л (дм3).

3.9.2. Необхідний робочий об'єм циліндра :

= /і, л (дм3) (3.12)

де і – число циліндрів проектованого двигуна (і=6 – згідно прототипу).

Vh'=9,2991/6=1,6549 (дм3).

3.9.3. Знаходимо розрахунковий діаметр циліндра за формулою:

Dр = , мм (3.13)

де S/D = ρ – відношення ходу поршня до діаметра циліндра – геометричне співвідношення КШМ двигуна, яке приймається по прототипу (S/D=0,8846), тоді з формули 3.13 маємо:

Dр = мм.

3.9.4. Визначаємо розрахунковий хід поршня Sр:

Sр = (S/D)·Dp, мм (3.14)

Sр=0,8846·133,5729=118,1586 мм.

Розрахункові значення діаметра циліндра Dр та ходу поршня Sр слід округлити до найближчого значення конструктивного ряду чисел, як правило – в більшу сторону. Діаметр циліндра прийнято вибирати кратним 5. Зважаючи на те, що хід поршня S дорівнює двом радіусам кривошипа, його величину будемо вибирати парним числом. Також прийняті конструктивні значення діаметра D та ходу поршня S повинні відповідати їх значенням на майбутньому кресленні двигуна. З зазначених умов приймаємо такі значення діаметру циліндра та ходу поршня:

D=135 мм., S=120 мм.

3.9.5. Розрахункова середня швидкість поршня визначена по формулі (3.8) (W = S·n/30, м/с) при підстановці прийнятого значення ходу поршня S не повинна відрізнятись, як уже було сказано, від прийнятої у пункті 3.4 більше, ніж на 5 %, тому перевіряємо цю умову за формулою:

Δ = |(W – Wпcp)/W| < 0,05 (3.15)

W=0,120·1900/30=7.6 м/с.

Δ=|(7,6- 7,2833/7,6)|=0,04167<0,05.

Умова пункту 3.9.5 виконується, тому що 0,04167<0,05.

Просмотров: 328

Вернуться в категорию: Строительство

© 2013-2020 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.