рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Додаток Р

Умовне позначення шляхів евакуації та первинних засобів пожежогасіння (згідно з ГОСТ 12.1.114-82* ССБТ. Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные графические)

Для позначення шляхів евакуації і виходів назовні на планах пожежного захисту слід використовувати символи:

 

Основний евакуаційний шлях

Запасний евакуаційний шлях

 

Основний вихід

Запасний вихід

 

Умовні позначення первинних засобів пожежогасіння

Назва об’єкта Символ Назва об’єкта Символ
Вогнегасник переносний (ручний, ранцевий)   Вогнегасник переносний пінний    
Вогнегасник пересувний   Телефон
Кран пожежний   Знак просто-рової орієнтації «Ви знаходитесь тут»
Оповіщувач пожежний звуковий (сирена, гудок, дзвоник та ін.) Пункт пожежного зв’язку
Пожежні оповіщувачі:   автоматичний   ручний Пристрій ручного пуску (кнопка, важіль, тумблер та ін.)

Перелік орієнтовних питань для підготовки

1. Назвіть найбільш характерні потенційно небезпечні та шкідливі виробничі фактори які можуть виникнути при реалізації технології.

2. Якими показниками визначається мікроклімат робочої зони виробничого приміщення?

3. Наведіть нормовані значення метеорологічних параметрів робочої зони виробничих приміщень.

4. Назвіть категорії робіт за ступенем важкості, які виконуються при реалізації технології. Наведіть приклади.

5. Наведіть нормовані значення шуму та вібрації у виробничому приміщенні, в якому реалізується дана технологія.

6. Перелічить, які колективні та індивідуальні засоби захисту працюючих від шуму та вібрації запропоновані в проекті.

7. Яка система природного освітлення застосована в проекті? Обґрунтуйте.

8. Назвіть основні вимоги до розташування та компонування основного і допоміжного технологічного обладнання.

9. Класифікуйте приміщення, де розташована технологічна лінія, за чинниками виробничого середовища.

10. Назвіть основні вимоги електробезпеки при реалізації технології.

11. Класифікуйте приміщення, в якому розташована технологічна лінія, з небезпеки ураження електричним струмом.

12. Який клас пожежі характерний для виробничого приміщення, де реалізується запропонована технологія?

13. Які первинні засоби пожежогасіння застосовані в проекті?

14. Обґрунтуйте вибір типу та кількості вогнегасників.

15. Яка кількість евакуаційних виходів передбачена проектом?

16. Назвіть основні вимоги щодо утримання шляхів евакуації.

17. Назвіть характерні причини пожеж, що можуть виникнути при експлуатації технологічної лінії.

18. Які нормативні документи були застосовані при роботі над розділом «Охорона праці»?

19. Назвіть органи нагляду і контролю за дотриманням вимог охорони праці?

20. Назвіть види і порядок проведення інструктажів?

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. НПАОП 15.5-1.05-99 Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока.

2. ГОСТ 12.003 – 74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

3. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

4. ДСН 3.3.6.037 – 99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

5. ДСН 3.3.6.039 – 99. Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

6. ДНАОП 1.8.10 – 3.09 – 98. Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчової промисловості.

7. ГОСТ 12.1.029-80 Средства и методы защиты от шума
Классификация.

8. ДБН В.2.5 – 28 –2006. Природне і штучне освітлення.

9. ДНАОП 0.00–1.32–01 Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок.

10. НАПБ Б.03.002–2007. Норми визначення категорії приміщень і зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

11. ГОСТ 12.1.030-81. Защитное заземление. Зануление.

12. ДСТУ IEC 61140:2005 Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання.

13. ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров.

14. НАПБ Б.03.001-2004. Типові норми належності вогнегасників.

15. ГОСТ 12.1.114–82 ССБТ. Техника пожарная. Обозначения условные графические.

16. НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні.

17. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МНС України від 19.10.2004 № 126.

18. ДСП 4.4.4-011-98 Держані санітарні правила для молокопереробних підприємств.

19. Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

 

Просмотров: 551

Вернуться в категорию: Строительство

© 2013-2022 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.