рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

II рівень

1. Знайдіть неправильні твердження:

А) у життєвому циклі папоротеподібних чергуються статеве й нестатеве покоління;

Б) нестатеве розмноження папоротеподібних відбувається за допомогою спор;

В) улітку папоротеподібні утворюють квітки;

Г) у життєвому циклі папоротеподібних переважає статеве покоління;

Д) папоротеподібні представлені лише трав'янистими рослинами

Є) зі спори папоротеподібних розвивається зелена нитка.

2.У медицині застосовують:

А) хвощ польовий;

Б) щитник чоловічий;

В) плаун булавовидний;

Г) сфагнум;

Д) зозулин льон;

Є) орляк

3. Щитник чоловічий відрізняється від хвоща польового:

А) наявністю фотосинтезуючих листків;

Б) наявністю додаткових коренів;

В) розташуванням спорангіїв на листках;

Г) переважанням у життєвому циклі статевого покоління;

Д) роздільностатевим заростком;

Э) правильної відповіді немає.

4.Хвощеподібні від інших вищих спорових рослин відрізняються:

А) великі зелені листки;

Б) редуковані листки;

В) стебло має вигляд почленованого;

Г) переважання у життєвому циклі статевого покоління;

Д) роздільностатевий заросток;

Є) правильної відповіді немає.

5.Мохоподібні відрізняються від водоростей тим, що:

А) нездатні до фотосинтезу;

Б) у життєвому циклі чергуються статеве і нестатеве покоління;

В) клітини диференціюються залежно від виконуваних функцій;

Г) здатні утворювати тканини;

Д) мають кореневу систему;

Э) правильної відповіді немає.

6.Для гаметофіту плауна баранця характерні такі ознаки:

А) здатність до фотосинтезу;

Б) гетеротрофне живлення;

В) уповільнений, упродовж 15-20 років, розвиток;

Г) розвиток упродовж кількох місяців;

Д) одностатевість;

Є) правильної відповіді немає.

 

7. Насінні рослини відрізняються від вищих спорових:

А) здатністю утворювати насіння;

Б) розвиненою кореневою системою;

В) наявністю диференційованих тканин;

Г) здатністю до запилення;

Д) формуванням спор;

Є) чергуванням у життєвому циклі статевого і нестатевого поколінь.

8. Голонасінні відрізняються від папоротеподібних тим, що:

А) серед них є тільки дерев'янисті форми;

Б) у життєвому циклі переважає статеве покоління;

В) здатні утворювати квітки;

Г) здатні утворювати насінину;

Д) процесу запліднення передує процес запилення;

Є) їм притаманне подвійне запліднення.

9.Пилкова трубка формується у представників відділів:

А) Мохоподібні;

Б) Папоротеподібні;

В) Хвощеподібні;

Г) Плауноподібні;

Д) Голонасінні;

Є) Покритонасінні.

10.Не мають гамет із джгутиками:

А) квіткові рослини;

Б) хламідомонада;

В) хлорела;

Г) вольвокс;

Д) червоні водорості;

Є) зозулин льон.

11.Покритонасінні відрізняються від папоротеподібних тим, що:

А) серед них є як трав'янисті, так і деревні форми;

Б) їм притаманне подвійне запліднення;

В) формують квітки;

Г) здатні утворювати спори;

Д) у життєвому циклі переважає нестатеве покоління;

Є) насінина оточена оплоднем.

12.Спільні ознаки для рослин з класів Дводольні та Однодольні:

А) здатність утворювати суцвіття китиця;

Б) наявність камбію у стеблі;

В) здатність формувати плід коробочку;

Г) здатність до перехресного запилення;

Д) здатність утворювати складні листки;

Є) здатність до замозапилення.

13.Дріжджам притаманні ознаки:

А) багатоклітинні організми;

Б) одноклітинні організми;

В) виключно паразити;

Г) виключно сапрофіти;

Д) розмножуються брунькуванням;

Є) правильної відповіді немає.

14.Представники царства Гриби відрізняються від представників царства Рослини:

А) наявністю клітинної стінки;

Б) вмістом у клітинній стінці хітину;

В) здатністю формувати плодові тіла;

Г) чітким чергуванням у життєвому циклі статевого і нестатевого поколінь;

Д) здатністю запасати глікоген;

Є) здатністю розмножуватись за допомогою спор.

15. Гриби здатні формувати:

А) гіфи;

Б) спорангії ;

В) плодові тіла;

Г) насінні зачатки;

Д) ризоїди;

Є) тканини.

16. Для квіток рослин з родини Капустяні характерні такі ознаки:

А) оцвітина подвійна;

Б) оцвітина проста;

В) чашечка складається із зрослих чашолистків;

Г) чашечка складається з вільних чашолистків;

Д) віночок складається з вільних пелюсток;

Є) віночок складається зі зрослих пелюсток.

17. Для квіток рослин з родини Розові характерні такі ознаки:

А) оцвітина подвійна;

Б) оцвітина проста;

В) чашечка складається із зрослих чашолистків;

Г) чашечка складається з вільних чашолистків;

Д) віночок складається з вільних пелюсток;

Є) віночок складається зі зрослих пелюсток.

18. Для квіток рослин з родини Пасльонові характерні такі ознаки:

А) оцвітина подвійна;

Б) оцвітина проста;

В) чашечка складається із зрослих чашолистків;

Г) чашечка складається з вільних чашолистків;

Д) віночок складається з вільних пелюсток;

Є) віночок складається зі зрослих пелюсток.

19. Плід ягода властивий рослинам з родин:
А) Розові;

Б) Пасльонові;

В) Айстрові;

Г) Лілійні;

Д) Цибулеві;

Є) Злакові.

20. Плід коробочка притаманний рослинам з родин:
А) Розові;

Б) Бобові;

В) Айстрові;

Г) Пасльонові;

Д) Лілійні;

Є) Цибулеві.

21. Лише один тип плодів формують представники родин:
А) Розові;

Б) Пасльонові;

В) Бобові;

Г) Айстрові;

Д) Лілійні;

Є) Цибулеві.

22. Шість тичинок мають квітки рослин з родин:
А) Капустяні;

Б) Цибулеві;

В) Пасльонові;

Г) Бобові;

Д) Айстрові;

Є) Лілійні.

23. Мичкувата коренева система притаманна рослинам з родин:

А) Айстрові;

Б) Бобові;

В) Капустяні;

Г) Лілійні;

Д) Злакові;

Є) Цибулеві.

24. Підземні стеблові бульби можуть утворювати рослини з родин:

А) Бобові;

Б) Пасльонові;

В) Айстрові;

Г) Цибулеві;

Д) Лілійні;

Є) Розові.

25. Просту оцвітину мають рослини з родин:

А) Капустяні;

Б) Цибулеві;

В) Розові;

Г) Пасльонові;

Д) Лілійні;

Є) Бобові.

26. Подвійну оцвітину мають рослини з родин:

А) Капустяні;

Б) Цибулеві;

В) Розові;

Г) Пасльонові;

Д) Лілійні;

Є) Бобові.

27. Подвійну оцвітину мають рослини з родин:

А) Капустяні;

Б) Розові;

В) Айстрові;

Г) Лілійні;

Д) Цибулеві;

Є) Злакові.

28. Суцвіття простий зонтик притаманне рослинам з родин:

А) Капустяні;

Б) Цибулеві;

В) Розові;

Г) Пасльонові;

Д) Лілійні;

Є) Бобові.

29. До багатоклітинних водоростей належать:

А) хлорела;

Б) спірогіра;

В) вольвокс;

Г) макроцистис;

Д) саргасум;

Є) хламідомонада.

30. Багатоклітинні водорості можуть розмножуватись:

А) нестатево;

Б) вегетативно;

В) статевим шляхом;

Г) спорами;

Д) гетероцистами;

Є) вивідковими бруньками.

31. Статеве розмноження властиве для:

А) хламідомонади;

Б) хлорели;

В) улотрікса;

Г) червоних водоростей;

Д) бурих водоростей;

Є) вольвокса.

32. Назвіть органели, яких немає у клітині хламідомонади:
А) мітохондрії;

Б) хлоропласти;

В) ядро;

Г) травні вакуолі;

Д) скоротливі вакуолі;

Є) псевдоподії .

33. У вищих спорових рослин гаплоїдний набір хромосом мають клітини:

А) статевого покоління;

Б) нестатевого покоління;

В) сперматозоїди;

Г) яйцеклітини;

Д) зигота;

Є) спора.

34. Гаметофіт у вищих спорових рослин:

А) диплоїдний;

Б) гаплоїдний;

В) розвивається із спори;

Г) розвивається із зиготи;

Д) переважає у життєвому циклі усіх представників;

Є) переважає лише у життєвому циклі мохоподібних.

35. Спорофіт у вищих спорових рослин:

А) диплоїдний;

Б) гаплоїдний;

В) розвивається із спори;

Г) розвивається із зиготи;

Д) переважає у життєвому циклі усіх представників;

Є) переважає лише у життєвому циклі мохоподібних.

36. У вищих спорових рослин диплоїдний набір хромосом мають клітини:

А) статевого покоління;

Б) нестатевого покоління;

В) сперматозоїди;

Г) яйцеклітини;

Д) зигота;

Є) спора.

37. До вищих спорових рослин не належать:

А) покритонасінні;

Б) голонасінні;

В) мохоподібні;

Г) папоротеподібні;

Д) червоні водорості;

Є) плауноподібні.

38 Для забезпечення процесів запліднення волога необхідна для:

А) зелених водоростей;

Б) мохоподібних;

В) папоротеподібних;

Г) плауноподібних;

Д) хвощеподібних;

Є) голонасінних.

39. Ознаки, спільні для мохоподібних і плауноподібних:

А) у життєвому циклі переважає статеве покоління;

Б) у життєвому циклі переважає нестатеве покоління;

В) для запліднення потрібна волога;

Г) розмножуються спорами;

Д) мають кореневу систему;

Є) представлені тільки трав’янистими формами.

40. Ознаки спільні для папоротеподібних і хвощеподібних:

А) у життєвому циклі переважає статеве покоління;

Б) у життєвому циклі переважає нестатеве покоління;

В) для запліднення потрібна волога;

Г) розмножуються насінням;

Д) мають кореневу систему;

Є) представлені як трав’янистими так і дерев’янистими формами.

Просмотров: 571

Вернуться в категорию: Растения

© 2013-2022 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.