рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Характеристика стилю (за темою КП)

ВИСНОВОК

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Зміст частин і розділів курсового проекту

ВСТУП

Вступ повинен бути невеликим (2-3 аркуші), відображати напрямки подальшого розвитку стилю, візажу, та перукарського мистецтва, висвітлювати питання впровадження нових технологій, нових видів послуг, досягнення української школи візажу та розвитку сучасної моди.

ТВОРЧА ЧАСТИНА

1.1 Характеристика сучасного і перспективного напрямів моди в сучасному макіяжі, зачісках, одязі та аксесуарах

Проаналізувавши роботи провідних зарубіжних майстрів перукарської справи, центрів стилю та візажу (гриму) як зарубіжних так і українських, дати характеристику сучасних і перспективних напрямків розвитку моди в зачісках, стилі і декоративній косметиці. Показати зв’язок напрямків моди в макіяжі та зачісці з модою на одяг і аксесуари.

Необхідно описати напрямок моди в мистецтві візажу, більш детально зупинитись на характеристиці напрямків розробки макіяжу, до якої належить передбачена темою КП модель.

Стисло охарактеризувати нові технологічні прийоми виконання макіяжу, які зміни і завдяки чому сталися з класичними технологічними прийомами виконання різних видів макіяжу на сучасному етапі.

Показати зв’язок напрямків моди в зачісці з модою на макіяж, одяг і аксесуари.

Необхідно більш детально зупинитись на характеристиці напрямків розробки зачісок, до якої належить передбачена темою КП модель.

Щоб показати зв'язок макіяжу та зачісок із сучасною модою, доцільно провести аналогію з іншими стилями та напрямками. Це дозволить продемонструвати еволюцію і постійне вдосконалення візажного мистецтва. Обсяг (4-5 аркушів)

Розділ ілюструється світлинами або малюнками, які розміщуються в додатку 1.1. та на які робиться посилання в тексті розділу: 4 світлини сучасного макіяжу, які відображають сучасні тенденції макіяжу, 4 світлини сучасних образів які відображають сучасні тенденції моди в одязі, зачісках та аксесуарах.

 

Характеристика стилю (за темою КП)

В даному підрозділі необхідно дати характеристику видатної людини, яка є праобразом для розробки сучасного образу. Необхідно описати творчий період видатної людини, її соціальний статус, показати сформований ідеал краси. Необхідно описати форми та елементи одягу, зачісок, макіяжу, аксесуарів як атрибутів належності їх власників до даного періоду.

В даному розділі доцільно провести аналіз макіяжу, характерного до даного типу історичного прототипу. Обґрунтувати доцільність вибору макіяжу (за базовий), порівнюючи макіяж історичного образу із сучасним. Таким чином, необхідно довести, що вибрана базова модель може бути основою для розробки сучасного образу.

Базову модель слід детально описати, вказати на ті елементи, що будуть запозичені для створення цілісного сучасного образу за даним стилем.

Розділ ілюструється малюнками або світлинами, що розміщуються в додатку 1.2 та на які робиться посилання в тексті: 4 світлини макіяжу базового образу або історичного прототипу (згідно теми), 1 малюнок або світлина базового макіяжу на основі якого розроблятиметься модель сучасного макіяжу, 4 ілюстрації базового образу або історичного прототипу які відповідають темі та розкривають особливості стильового напрямку; 1 малюнок або світлина базового образу або історичного прототипу на основі якого розроблятиметься сучасний цілісний образ.

 

1.3 Розробка схеми макіяжу, цілісного образу згідно сучасного напрямку моди та індивідуальних особливостей моделі

В даному підрозділі описується базовий макіяж, вказується, які елементи будуть запозичені для створення сучасного макіяжу (згідно теми КП).

Розробити сучасний макіяж необхідно відповідно до базового образу згідно з темою КП, сучасними напрямками в моді та стилі, а також з урахуванням індивідуальних особливостей людини, для якої розробляється макіяж та образ.

Під час розробки макіяжу (гриму) слід мати на увазі його призначення, а також розробляти новийобраз необхідно з урахуванням вимог, що ставляться до того чи іншого стилю.

Необхідно обов’язково враховувати індивідуальні особливості конкретної моделі для якої виконуватиметься макіяж та розроблятиметься образ: форму обличчя, кольоровий тип зовнішності, вік, морфологічні особливості, зріст, будову тіла та виконати моделювання та корекцію рис обличчя за допомогою засобів декоративної косметики, зачіски та аксесуарів.

Новий макіяж повинен відповідати вимогам сучасної моди, тож необхідно конкретно вказати елементи, які включені в сучасну модель, і характеризують сучасний напрямок розвитку моди, відобразити нові технологічні прийоми виконання макіяжу, довести сучасність і актуальністьрозробленого макіяжу, прийнятність його для подальшого застосування.

Основним при розробці нового образу є принцип ескізування, який наочно показує послідовність виконання роботи (з важливими для образу змінами).

Завершальний етап - це створення сучасного образу, що включає в себе вибір стилістичного напрямку, зачіски, макіяжу, аксесуарів (прикрас), одягу, взуття. Необхідно надати рекомендації з вибору одягу,взуття, аксесуарів. Розділ ілюструється малюнками, які розміщуються в додатку 1.3. (1 технологічна карта макіяжу, який буде виконуватись, 1 малюнок розробленого образу).

Якщо темою КП передбачена розробка образу для певного типу зовнішності, наочно показати практичнуцінність розробленої моделі.

 

2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

2.1 Розробка технологічної послідовності виконання макіяжу

Розробку макіяжу необхідно розпочинати з обговоренням вихідних даних, тобто необхідно з'ясувати, яким операціям і в якій послідовності слід працювати над обличчям та шкірою, щоб досягти бажаного результату.

Пильний огляд стану шкіри значно допомагає правильно визначити необхідність виконання тих чи інших технологічних операцій, правильно підібрати косметичні засоби і матеріали для виконання певних операцій відповідно до структури шкіри.

В цьому розділі необхідно описати кольоровий тип зовнішності моделі, тип шкіри, вік, обґрунтувати необхідність догляду за шкірою, підготовку шкіри до нанесення засобів декоративної косметики.

Обґрунтувати вибір техніки виконання макіяжу. Докладно описати характер і послідовність технології виконання макіяжу.

Якщо розроблений макіяж виконується із застосуванням додаткових засобів (стразів, прикрас, штучних вій, блискіток, паєток, бінді і т.д.), залежно від призначення макіяжу, необхідно обґрунтувати їх вибір (тип, матеріал, метод кріплення).

Виконуючи описання технології виконання макіяжу, необхідно посилатися на позиції розкадрування, тобто підтверджувати описову частину зображенням.

Розділ доповнюється послідовним розкадруванням етапів виконання макіяжу (від 8 позицій), які обов’язково нумеруються та підписуються.

 

2.2 Обґрунтування вибору і характеристика косметичних засобів, інструментів та обладнання необхідних для виконання макіяжу. Охорона праці, санітарія та гігієна

Відповідно до типу шкіри і виду макіяжу, дати обгрунтування вибору косметичних засобів, рекомендованих для виконання тих чи інших технологічних операцій, охарактеризувати їх роль у створенні макіяжу. Вказати норми витрат косметичних засобів, необхідних для виконання розробленого макіяжу.

Необхідно надати класифікацію використаних інструментів та матеріалів. Показати перевагу вибраних матеріалів та інструментів над іншими існуючими.

Охорона праці, санітарія та гігієна. Описати заходи безпеки з матеріалами, електрообладнанням, інструментами та інші запобіжні заходи по охороні праці під час роботи.

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Маккиавелли М. Боди – арт . – М; Аст. Астрель, 2002.

2. Кавелиус А., Вуиллимет С. Татуировка, боди – арт, пирсинг. – М. Астастрель, 2001.

3. Пане Доминик. История красоты. – М;Аст. Астрель, 2001.

4. Иванов С.В. Материалы по изобразительному исскувству народов Сибири XIX, начала XX вв. Сюжетный рисунок и другие виды зображений на плоскости. – М – Л; АН ССР, 1954.

5.Драгер М. Самоучитель по татуировке . Р-н-Д , Феникс, 2001.

6.Косулин Искусство татуировки. Сиб. Золотой век, 1998.

7.Капитанский А.М. Литвин В.И. Искусство криминальной татуировки . К. Логос, 1998.

8.Руденко С.И. Древнейшая « скифская » татуировка. Сов. этнография, 1949.

9.Татуировка на острове Инаса. Вокруг света, 1893 № 50.

10.Татуировка в Японии. Вокруг света, 1895 № 28.

11.Зиберт Э.В. Разрисовка тела у индейцев племени кадиувео ( Бразилия) / Спб Музеи антопологии и этнографии, 1955.

12.Эдрохин В.М. Методи лечения больных раненых поверностей после удаления татуировки дерматолом. Методич. Рекомендации, М, 1975.

13.Ауреден Л. Советы косметолога и стилиста. К Эксмо Пресс, 1999.

14.Лане Д. История красоты. М: Аст, 2001.

15.Такер Э., Кингсвелл Т. История моды. М: Аст. Астрель, 2003.

16. Коглуженко И.И. Тайна шарма и красоты. М. Знание, 1993.

17.Согромятникова И.С. Исскусство грима и прически. М. Академія, 2000.

18.Согромятникова И.С. Макияж и вы. М. Цитадель, 1998.

19.Рюдигер М. Изысканый макияж, профес. советы для каждого типа лица. 1997.

20. Ютта Юнге. Мистецтво макіяжу( секрети від Вurda ). К. Аверс, 1997.

21.Бейган Л. Грим для театра, кино и телевидения. М Искусство, 1997.

Просмотров: 957

Вернуться в категорию: Почва

© 2013-2020 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.