рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Теоретична частина. 1.1 Гумус ґрунту і потреба в органічних добривах

1.1 Гумус ґрунту і потреба в органічних добривах

Вміст гумусу в ґрунті – один з найважливіших показників його родючості. В гумусі акумульовано 98% ґрунтового азоту, 60% фосфору, 80% сірки, велика кількість інших макро- і мікроелементів. Навіть при високих нормах внесення мінерального азоту (N100) в загальному виносі його врожаєм зернових культур 2/3 припадає на азот гумусу. На добре гумусованих ґрунтах коефіцієнт використання азоту мінеральних добрив складає 50%, на малогумусних – не перевищує 30%.

Вирішальна роль в забезпеченні бездефіцитного і позитивного балансу гумусу належить органічним добривам, особливо в поєднанні з оптимальними нормами мінеральних добрив. Норми органічних добрив для бездефіцитного балансу гумусу залежать від ґрунтово-кліматичних умов зони, сівозміни, структури посівів, рівня врожайності і повинні корегуватися з урахуванням усіх цих факторів, але для дерново-підзолистих, супіщаних ґрунтів Полісся вони становлять 12-14т/га (підстилковий гній), сірих лісових і чорноземів опідзолених Лісостепу – 10-14т/га, чорноземів вилужених типових північного Степу – 8-10т/га, чорноземів звичайних і південних Степу південного – 7-9т/га на богарі і 10-12т/га – при зрошенні.

 

1.2 Види органічних добрив

До органічних добрив відносяться: підстилковий і безпідстилковий гній, пташиний послід, торф, компости, зелені добрива, а також різні органічні рештки (солома, листя і стебла просапних культур).

Вміст поживних речовин в органічних добривах (табл.35) малий у порівнянні з мінеральними, їх не перевозять на далекі відстані, а використовують на місцях отримання, тому вони називаються місцевими добривами.

Таблиця 35.

Склад свіжого гною в залежності від виду тварин

(солом’яна підстилка), %

Показник Гній
змішаний корів коней овець свиней
Вода
Органічна речовина
Азот загальний 0,50 0,45 0,58 0,83 0,45
Азот аміачний 0,15 0,14 0,19 - 0,20
Фосфор (Р2О5) 0,25 0,23 0,28 0,23 0,19
Калій (К2О) 0,60 0,50 0,63 0,67 0,60
Кальцій (СаО) 0,35 0,40 0,21 0,33 0,18
Магній (MgO) 0,15 0,11 0,14 0,18 0,09

Гній містить всі основні необхідні рослинам поживні речовини, тому це повне добриво. Кількість підстилкового гною, яку отримують в господарстві залежить від виду тварин, їх поголів’я, тривалості стійлового періоду, кількості кормів і підстилки, яка застосовується. Вихід за стійловий період можна розрахувати за формулою Вольфа (1):

(1)

Де, В – вихід гною, т;

К – кількість сухої речовини кормів, які згодовують за стійловий період;

П – кількість підстилки, т;

4 – коефіцієнт (маса сирого гною в 4 рази більша, ніж маса сухої речовини корму і підстилки).

Норми підстилки представлені в таблиці 36, а кількість кормів залежить від раціону годівлі тварин.

Таблиця 36

Норми підстилки на голову худоби за добу, кг

Вид тварин Солома злакових культур Тирса
Велика рогата худоба 4-6 3-6
Коні 3-5 2-4
Вівці 0,5-1 -
Свиноматка з поросятами 5-6 -
Свині на відгодівлі 1-2 1,5-2
Поросята 0,5-1 1-1,5

 

Кількість підстилкового гною, яку отримують від 1 голови худоби залежно від тривалості стійлового періоду представлена в таблиці 37.

Таблиця 37.

Кількість підстилкового гною, яка отримується від 1 голови тварин за стійловий період, т

Тривалість стійлового періоду, днів ВРХ (2 голови молодняка до 2 років) Коні Вівці Свині
220-240 9-10 7-8 1,0 2,5
200-220 8-9 5-6 0,9 1,75
180-200 6-8 4-4,5 0,6-0,8 1,5
менше 180 4-5 2,5-3,0 0,4-0,5 1,0

До складу безпідстилкового гною входять тверді виділення тварин, рідкі виділення, залишки кормів і технологічна вода. Залежно від вмісту сухої речовини розрізняють: напіврідкий гній (8% СР), рідкий (3-8% СР), стоки – менше 3% СР.

Напіврідкий гній ВРХ і свиней, які утримуються на крупних фермах і промислових комплексах, мітить сухої речовини відповідно 10-11,5 і 9,8-10,5, N – 0,4-0,43 і 0,5-0,7%, Р2О5 – 0,28-0,2 і 0,9-0,25%, К2О – 0,45-0,50 і 0,21-0,24%.

Загальний річний вихід безпідстилкового гною при загальній його вологості біля 90% визначають за формулою В.А. Васильєва (2):

(2)

Де, В – річний вихід напіврідкого і рідкого гною в рік, т;

С – річні витрати сухої речовини корму, т;

К – середній коефіцієнт перетравності кормів (для свиней – 70%, для ВРХ – 60%);

П – втрати кормів (у свинарниках – 10%, на фермах ВРХ – 5%).

Середній вихід безпідстилкового гною від однієї корови складає 55кг на добу, від 1 свині – 12кг.

Пташиний послід – повне швидкодіюче органічне добриво. Склад і вихід пташиного посліду залежить від виду птиці і способу її утримання (табл.38).

Таблиця 38.

Річний вихід і склад пташиного посліду

Вид птахів Річний вихід, кг на 1 голову при утриманні Склад посліду, % на сиру речовину
вигульному клітковому вода азот Р2О5 К2О СаО
Кури 6-8 50-70 1,5 1,4 0,5 1,1
Качки 8-10 100-170 0,6 0,8 0,3 1,0
Гуси 10-12 250-380 0,5 0,5 0,8 0,6

 

Просмотров: 339

Вернуться в категорию: Почва

© 2013-2020 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.