рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Тематика курсового проекту. методичні рекомендації для виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

КОРМОВИРОБНИЦТВО

 

методичні рекомендації для виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

 

 

Миколаїв - 2010

 

УДК 636.085/087 (076.8)

Методичні рекомендації підготували:

– загальні положення і розділ І – кандидати с.-г. наук, доценти Шкумат В. П.,

Антипова Л.К.;

– розділ ІІ – кандидат с.-г. наук, доцент Антипова Л. К.;

– розділ ІІІ – кандидат с.-г. наук, доцент Козлов С. Г.

 

Рецензенти: В.А. Іщенко – заступник директора Миколаївського інституту агропромислового виробництва УААН, кандидат сільськогосподарських наук;

А.В. Дробітько – заступник декана агрономічного факультету з навчальної роботи, доцент кафедри виноградарства та плодоовочівництва Миколаївського державного аграрного університету, кандидат сільськогосподарських наук

 

Редактор: кандидат с.-г. наук, доцент Антипова Л. К.

 

Рекомендовано методичною комісією агрономічного факультету Миколаївського державного аграрного університету від 5 жовтня 2010 р. Протокол № 1.

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри рослинництва МДАУ, доцент, кандидат сільськогосподарських наук Коваленко О. А.

 

 

© Миколаївський державний аграрний університет, 2011

 

ЗМІСТ

 

Стор.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.......................................................................................4
ОФОРМЛЕННЯ І ПОРЯДОК ЗАХИСТУ РОБОТИ..............................................6
СТРУКТУРА І ЗМІСТ ОКРЕМИХ ЧАСТИН КУРСОВОЇ РОБОТИ...................9
Розділ І. Польове кормовиробництво.....................................................................9
Розділ 2. Лучне кормовиробництво (створення і використання культурних пасовищ)......................................................................21
Розділ 3. Конвеєрне виробництво кормів..............................................................31
ВИСНОВКИ..............................................................................................................41
РЕКОМЕНДОВАНА ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА.................................................41

 


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета й завдання курсового проекту

Курсовий проект – це заключний етап вивчення дисципліни «Кормо-виробництво», який виконується самостійно під контролем наукового керівника. У процесі виконання курсового проекту студенти закріплюють набуті теоретичні знання, розвивають навички роботи з документацією і спеціальною літературою, виконують балансові розрахунки кормів, розробляють технології одержання запланованого урожаю кормових культур з високою якістю продукції, а також окремі елементи науково-обгрунтованого ведення системи кормовиробництва для конкретної ґрунтово-кліматичної зони.

 

Тематика курсового проекту

Кожний студент одержує завдання до курсового проекту, в якому визначається порядок виконання його складових частин. Курсовий проект складається з трьох основних частин:

І. Польове кормовиробництво (кормові рослини різних видів у кормовому конвеєрі).

ІІ. Лучне кормовиробництво (створення і використання культурних пасовищ).

ІІІ. Конвеєрне виробництво кормів.

Вибір конкретного завдання для виконання курсового проекту з дисципліни „Кормовиробництво" визначається шифром, що позначається двома останніми цифрами номера залікової книжки. У таблиці 1 подано всі варіанти курсових проектів, а далі - конкретні завдання, що стосуються кормових рослин, пасовищ та конвеєрів.

Перше число у клітині таблиці на перетині рядка, заданого передостанньою цифрою номера залікової книжки, та графи, що відповідає останній цифрі номера залікової книжки, вказує для яких саме кормових рослин, наведених у таблиці 1.1, необхідно скласти характеристику кормового значення, морфологічних та біологічних особливостей, визначити кліматично забезпечений рівень продуктивності рослин та розробити технологічну схему їх вирощування.

 

Таблиця 1

Просмотров: 183

Вернуться в категорию: Почва

© 2013-2020 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.