рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Б. Піщані грунти.

В піщаних грунтах питоме зчеплення с практично дорівнює 0. Закон Кулона для ідеально сипучих пісків має такий вигляд:

(6.5)

Деяке уявлення про розмір кута внутрішнього тертя φ (º) піщаних грунтів можна одержати шляхом визначення кута природного схилу Θ. Кутом природного схилу називається кут, при якому незакріплений схил піщаного грунту зберігає рівновагу (або кут, під яким розташовується пісок, коли його відсипають). Для ідеально сипучих грунтів φΘ. Величина Θ знаходиться за допомогою приладу для визначення кута природного схилу (мал. 6.3).

 

Мал.6.3 Схема приладу.

1.Шкала кута природного схилу. 2. Резервуар. 3. Обойма. 4. Міряльний столик.

 

Послідовність роботи.

1. Резервуар приладу встановлюється на рівну поверхню. Міряльний столик поміщається в резервуар і накривається обоймою.

2. Піщаний грунт, що досліджується, засипається з легким постукуванням в обойму до повного наповнення.

3. Обойма обережно піднімається і по шкалі знімається відлік у вершині конуса , що утворився.

4. Дослід повторюється 3...5 раз і визначається середнє арифметичне значення кута природного схилу.

 

Зробіть висновок по результатам лабораторної роботи N6 (частина Б).

 

ВИСНОВОК. В результаті дослідів встановлено, що піщаний грунт має такі характеристики міцності:

кут внутрішнього тертя φ = (º), питоме зчеплення с ≈ 0 (МПа).

 

Питання для самоперевірки.

1. Які найважливіші характеристики міцності грунту?

2. Як визначити дотичну напругу при зрізі грунту?

3. Як визначити кут внутрішнього тертя грунту за результатами дослідження?

4. Сформулюйте закон Кулона для сипучих грунтів.

5. Сформулюйте закон Кулона для зв'язних грунтів (пилувато-глинястих).

6. Покажіть на графіку залежність дотичної напруги від нормального тиску для ідеально зв'язних грунтів.

7. Як залежить коефіцієнт внутрішнього тертя tgφ та питоме зчеплення с від нормального тиску?

8. Як визначити кут природного схилу піщаних грунтів?

 

Дата виконання роботи “_____”_________200 р.

Підпис викладача ______________________


Просмотров: 928

Вернуться в категорию: Почва

© 2013-2021 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.