рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Біологічні особливості культури

Вимоги до температури.Озима пшениця з групи зернових досить холодостійка культура. Насіння починає проростати за тем­ператури у посівному шарі ґрунту 1-2°С. Сходи при цьому з'явля­ються пізно і недружно. Оптимальна температура проростання пшениці перебуває в межах 12-20°С. За умови достатнього зволоження грунту сходи за такої температури з'являються на 5-6-й день. Якщо температура вище 25°С, висіяне насіння і проростки масово уражуються хворобами. Кращі строки сівби припадають на період 3 Середньодобовими температурами повітря 14-17°С.

Взимку добре загартовані восени рослини зимостійких сортів витримують зниження температури на глибині вузла кущіння до мінус 19-20°С. Достатній сніговий покрив захищає рослини навіть у разі зниження температури до мінус 35-40°С.

Шар снігу 10 см і більше повністю захищає рослини від вимер­зання навіть за 30°С морозу .Це зона безпечних значень температури. У табл. 1.8 виділено зону ризику, тобто температури, за яких рослини можуть загинути. За наявності шару снігу тільки 2 см озима пшениця здатна витримувати зниження температури по­ві тря до мінус 20-26°С. Температура в зоні вузла кущіння при цьо­му буде становити мінус 15,2-19,9°С.

Перерослі рослини, на яких сформувалося по 5-6 пагонів, не­стійкі проти низьких температур. Стійкість проти низьких темпера­тур зменшується в кінці зими або на початку весни внаслідок періо­дичного відтавання-замерзання грунту і розгартування рослин. В цей період озима пшениця може загинути від невеликих морозів (мінус 6-8°С). Незагартовані восени рослини у разі різкого по­холодання (приморозки -6-10°С) теж можуть пошкоджуватися. Во­сени рослини припиняють вегетацію, а навесні відновлюють її за температури повітря 3-5°С.

Впродовж усіх фаз вегетації пшениця росте найбільш інтенсивно за температури повітря 20-25°С. Короткочасна спека з підвищен­ням температури до 35-40°С, при достатніх запасах вологи, не завдає їй великої шкоди. Припиняється приріст сухих речовин у разі збільшення температури понад 40°С. [1].

■ Вимоги до вологи.Озима пшениця вимоглива до вологи куль­тура, її насіння для набухання потребує 55-60% води від своєї ваги. За недостатньої вологості грунту рослини не кущаться і різко знижу­ють продуктивність. Найбільш негативно впливає на врожай озимої пшениці нестача вологи в період виходу в трубку - колосіння, а також наливу зерна, коли потреба рослин у воді максимальна. Оптимальні умови для росту і розвитку створюються за вологості ґрунту не мен­ше 75-80% від польової його вологоємкості. За період вегетації ози­ма пшениця залежно від умов вирощування витрачає 2500-4000 м2 води з 1 га. Транспіраційний коефіцієнт її становить 300-500.

Весняні опади сприяють інтенсивному росту вегетативної маси і створюють добрі умови для утворення нових пагонів. З часу від­новлення весняної вегетації до колосіння, озима пшениця витрачає близько 70% загальної потреби води за вегетацію, в період від цвітіння до воскової стиглості зерна - 20%.

Озима пшениця негативно реагує і на перезволоження. Якщо воно короткочасне і температура повітря невисока, то рослини не знижують темпів росту. Тривале перезволоження сповільнює ріст, можливе загнивання кореневої системи, листки набувають блідо-зеленого кольору. Надлишок вологи легше переноситься росли­нами молодого віку. Осіннє перезволоження зменшує морозо­стійкість і зимостійкість.

Велика кількість опадів у весняно-літній період сприяє сильно­му росту вегетативної маси, що призводить до вилягання рослин, погіршення фітосанітарного стану посівів і зниження врожайності.

Надмірна кількість опадів у період формування і достигання зе­рна призводить до ураження хворобами та зниження якості зерна. [6].

■ Вимоги до світла.Сонячне світло - основне джерело енергії
для всіх фотосинтезуючих рослин. Приплив сонячної енергії на по­
верхню землі дуже великий. Проте лише незначна частина енер­
гії, так звана фотосинтетично активна радіація (ФАР), використо­
вується у процесі фотосинтезу. У формуванні врожаю задіяно
близько 1-3% сонячної радіації. Високоврожайні посіви зернових,
що реалізують біологічні і фізико-хімічні можливості за сприятли­
вих умов росту і розвитку, можуть нагромаджувати у врожаї сухої
біомаси близько 5% ФАР, що відповідає 300 ц сухої маси. Якщо
прийняти співвідношення зерна і соломи рівним 1,0:1,0 -1,0:1,5, то
врожайність зерна досягатиме 150 ц/га. Таким чином, сонячна
радіація не належить до чинників, що обмежують урожайність
культури на сучасному етапі розвитку рослинництва.

Добре освітлення на початку виходу рослин в трубку сприяє формуванню коротких міцних міжвузлів. Стебла стають стійкими до вилягання під час сильних вітрів і зливних дощів.

На сильно загущених посівах через травостій проникає не біль­ше 10% сонячного проміння. У зв'язку з великим затіненням рос­лин, нижні міжвузля стебла дуже витягуються. Такі посіви можуть вилягати навіть у роки, коли на початку фази виходу в трубку були сонячні дні. Вилягання призводить до великого недобору врожаю.

■ Вимоги до грунту.Озима пшениця має підвищені вимоги до
ґрунту, реакція якого повинна бути нейтральною (рН 6,0-7,5). Най­
вищі врожаї дає на чорноземах, темно-каштанових, перегнійно-
карбонатних, темно-сірих та сірих опідзолених ґрунтах, чистих від
бур'янів та добре забезпечених вологою і поживними речовина­
ми. На легких піщаних та супіщаних ґрунтах пшениця менш вро­
жайна, ніж жито[11,17]..

Просмотров: 469

Вернуться в категорию: Почва

© 2013-2020 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.