рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Б) фізико-хімічні властивості

 

Одним із основних питань агрономічного ґрунтознавства є реакція грунту, котра має велике значення в його житті і розвитку рослин. Більшість рослин потребує для нормального розвитку нейтральне, слабо кисле або слабо лужне середовище, тому спеціалісти сільського господарства необхідно знати форми ґрунтової кислотності і лужності, джерела їх утворення і заходи боротьби з зайвою кислотністю і лужністю.

Реакцію ґрунтового розчину прийнято характеризувати величиною рН, яка представляє негативний логарифм концентрації водневих іонів. Якщо рН дорівнює 7, то реакція ґрунтового розчину нейтральна. Величина рН менша 7 означає кислотність розчину, а більше 7 – лужність.

Реакція ґрунтового розчину, котра характеризує активну кислотність або лужність його, є важним показником властивостей грунту, котрі впливають на розвиток рослин і мікроорганізмів.

Різниця величин рН різних грунтів обумовлена неоднаковою наявністю в їх розчині вільних кислот і основ, кислих і основних солей з різним ступенем їх дисоціації, а також складом обмінних основ в колоїдному комплексі.

Катіонний обмін один із випадків іонного обміну, яким у хімії називають зворотний процес стехіометричного обміну іонами між двома контактуючими фазами. Грунт є надскладним полі функціональним поглиначем, на якому та сама речовина може вбиратися за різними типами взаємодії.

Катіони, які входять до складу ґрунтового вбирного комплексу і здатні заміщуватися катіонами іншого роду під час взаємодії з розчинами нейтральних солей, отримали назву обмінних катіонів. При характеристикі ГВК та обмінних реакцій використовують термін «обмінні основи» винятково для таких обмінних катіонів, як Са2+, Mg2+, Na+ з метою відокремити їх від кисло утворювального катіона Н+ та амфотерного АL3+. Обмінні основи становлять лише частину обміних катіонів.

Фізико – хімічні показники типових грунтів господарства наведені в таблиці 3.7.


 

Таблиця 3.7

Фізико – хімічні показники грунтів

Індекс грунту Глибина відбору рН водний Обмінні основи Сума мг-екв/100 г грунту Са2+/ Mg2+
Са2+ Mg2+ Na2+
мг-екв/100 г мг-екв/100 г мг-екв/100 г
Чзв[зв]:3:е Л 0-20 6.6 25.86 5.94 0.08 31.88 4.4
40-60   26.71 4.67 0.06 31.44 5.7
60-80   30.1 4.24 0.02 34.36 7.1

Розглянувши дані таблиці і розрахунки можна зробити такі висновки:

рН в середньому дорівнює 6,6 – кислий.

за відношенням Са2+: Mg2+ оцінка фізичних властивостей грунту – добра.

Отже, для хімічної меліорації грунтів необхідно застосовувати внесення гіпсу та нітратів, а також меліорантів, які містять гіпс, сульфатну кислоту, сульфат заліза, сірки, піритні недогарки тощо. Також треба контролювати полив, щоб уникнути засолення грунту.

Просмотров: 860

Вернуться в категорию: Почва

© 2013-2021 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.