рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Б) агрегатний склад

 

Структурою називається здатність ґрунту розпадатись на агрегати, а сукупність агрегатів різних розмірів та форм, різного якісного складу, називається структурою ґрунту. Агрономічне значення структури полягає в тому що вона виявляє позитивний вплив на такі властивості і режими ґрунту:

фізичні властивості - пористість, щільність складання; водний, повітряний, тепловий, окисно-відновний, мікробіологічний та поживний режими.

фізико-механічні властивості зв'язаність, питомий опір при обробці, кіркоутворення; протиерозійна стійкість ґрунтів.

Агрономічне цінною являється грудкувато-зерниста структура з розміром агрегатів від 0,25 до 10 mm. Така структура обумовлює найбільш сприятливий повітряно-водний режим ґрунту.

Якісна оцінка структури визначається за її:

розміром - діаметри фракцій агрегатів.

пористістю - сумарний об'єм всіх пор між частинками твердої фази.

зв'язкістю - стійкістю структури до механічного впливу.

водоміцністю - здатністю агрегатів не руйнуватись при їх зволоженні.

Саме за такими характеристиками визначають збереження ґрунтом свого сприятливого складу при багаторазовому використанні. Адже агрономічне цінна структура, надаючи ґрунту пухкого складу, полегшує проростання насіння та поширення коренів рослин, а також зменшує енергетичні витрати на його механічний обробіток.

Структура ґрунту динамічна. Вона може руйнуватись і відновлюватись під дією різноманітних факторів. Відновлення та збереження структури в умовах сільськогосподарського використання ґрунтів проводиться агротехнічними методами.

До агротехнічних методів покращення структурності ґрунтів, а також підвищення водоміцності агрегатів, відноситься сіяння багаторічних трав, обробка ґрунту в стиглому стані, вапнування кислих та гіпсування солонцевих ґрунтів, внесення органічних та мінеральних добрив.

Результати агрегатного складу ґрунту наведені в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3

Агрегатний склад грунтів

Індекс грунту Глибина відбору зразка, см Вміст фракцій агрегатів діаметром (мм), % Сума агрегатів розміром 0,25 – 10 мм, %
>10 10-5 5-3 3-1 1-0,5 0,5-0,25 <0,25
Чзв[зв]:3:е Л 0-20 8.82 10.78 11.40 10.60 11.77 18.93 27.70 63.48
Чзв[зв]:3:е Л↓ 0-20 9.33 11.40 9.05 8.88 10.38 14.36 36.60 54.07
Чзв[зв]:3:е Л↓↓ 0-20 8.73 10.67 15.37 16.64 14.85 15.74 18.00 73.27
Члл [в];е Д 0-20 9.33 11.40 15.05 10.73 18.34 11.15 24.00 66.67

 

За результатами агрегатного аналізу визначаємо коефіцієнти структурності грунтів (K) за формулою:

Коефіцієнт структурності грунту:

1) K = 63.48/ 36.5 = 1.7

2) К = 54.07 / 45.9 = 1.17

3) К = 73.27 / 26.73 = 2.7

4) К =66.67 / 33.33= 2

За даними таблиці 3.3 та за вмістом агрегатів розміром 0,25 – 10 мм від маси повітряно – сухого грунту можна сказати, що типові грунти господарства мають відмінну оцінку структурного стану.

 

Просмотров: 1032

Вернуться в категорию: Почва

© 2013-2021 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.