рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Алматы, 2014

ТАҚЫРЫП:ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ. ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҢ КӨЗДЕРІ ЖӘНЕ ОНЫ ӨҢДЕУ ӘДІСТЕРІ.

1.МАҚСАТЫ: Студенттерде білім қалыптастыру:

· ақпараттың қасиетімен және жіктелуімен, ролі және ақпаратты қалыптастыру формаларымен таныстыру.

· информатика, кибернетика және ақпаратты өңдеумен

 

2.ОҚЫТУ МІНДЕТТЕРІ

Студенттерде білім қалыптастыру:

· фармацевтикалық ақпараттың қасиеті және оның жіктелуі.

· сала мамандарына ақпараттық қажеттілікті үйрету әдістері туралы

· фармацевтикалық ақпараттың көздері; ҚР фармацевтикалық нарығы және фармацевтикалық нарықты мемлекеттік реттеу.

Студенттерде өзін- өзі жетілдіру дағдысын қалыптастыру:

· ақпаратпен өзіндік жұмыс (оқулық, анықтамалық, нормативтік);

· фармация саласында ғылыми ізденістер және жоспарлау жасау;

· заманауи ізденіс әдістерін қолдану, ақпараттар жинау, оны өңдеу және талдау.

 

3. ТАҚЫРЫПТЫҢ НЕГІЗГІ СҰРАҚТАРЫ

1. Ақпарат түсінігі.

2. Ақпараттың қасиеті.

3. Ақпараттың жіктелуі.

4. Ақпаратты көрсету формалары.

5. Фармацевтикалық ақпараттың дәрілік заттардың айналымы сферасындағы ролі.

6. Фармацевтикалық ақпараттың дәрілік заттардың, ММБ және МТ айналымы сферасындағы ролі.

7. Ақпараттық ресурстардың жіктелуі.

8. Ақпараттың негізгі қасиеттері.

9. Дәрілік заттардың, ММБ және МТ айналымы сферасындағы бірыңғай ақпараттық кеңістіктің

концептуальді үлгісі.

10. Фармацевтикалық ақпараттық жүйе дәрілік заттардың, ММБ және МТ айналымы сферасын-

дағы бірыңғай ақпараттық кеңістікті қалыптастырудың құралы ретінде.

11. Фармацевтикалық ақпараттық жүйе – басқару шешімдерін орындауға бағыттылған ақпараттық

технология типі.

13. Фармацевтикалық ақпараттық жүйенің дәрілік заттар және ММБ базалар көрсеткіші.

14. Дәрілік заттардың, ММБ және МТ айналымы сферасындағы маркетингтік ақпараттар жүйесі.

15. Дәрілік заттардың, ММБ және МТ айналымы сферасындағы маркетингтік ақпараттар жүйешелері. (подсистема)

16. Бағдарламалық және техникалық қамтамасыз ету жүйелері.

17. Лингвистикалық қамтамасыз ету жүйелері.

18. Ақпараттық қамтамасыз ету жүйесі.

19. Фармацевтикалық нарықтағы бірыңғай ақпараттық жүйе.

20. Басылымдар ақпарат көздері ретінде.

21. Біріншілік және екіншілік құжаттар.

22. Құжаттарды аналитикалық - синтетикалық өңдеу.

23. Аналитикалық- синтетикалық өңдеу құжаттарының негізгі түрлері, олардың сипаттамасы:

библиографиялық сипаттау;

олардың жіктелуі (индекстеу);

аннотациялау;

рефераттау;

бір тілден екінші тілге аудару;

шолу құрастыру.

 

4. ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ

Кіші топтардағы жұмыс. Презентация:

· Фармацевтикалық бизнес субъектілері мен объектілерін ақпаратпен қамтамасыз ету.

· Ақпараттың қасиеті.

· Ақпараттың жіктелу белгілері және түрлері.

 

Сұрақтар бойынша пікірталас:

· Тұрғындарды және емдеу-алдын алу ұйымдарын дәрілік қамтамасыз ету процесіндегі ақпараттың ролі және орны.

· Ақпараттың сапасын анықтау бойынша критерий.

· Ақпараттың жетімділігі.

· Аналитикалық- синтетикалық өңдеу құжаттарының негізгі түрлері, олардың сипаттамасы.

· Ақпарат кибернетиканың негізгі катигориясы ретінде.

· Информатика ақпаратты өңдеу құралы, және әдістері, принциптері туралы ғылым ретінде.

 

ӘДЕБИЕТ

Негізгі:

1. Багирова В.Л. Управление и экономика фармации. – Москва: Медицина, 2004. – С. 682-685.

2. Лоскутова Е.Е. Управление и экономика фармации. Фармацевтическая деятельность. Организация и регулирование. – Москва: ACADEMIA, 2003. – 447 с.

3. Парновский Б.Д., Прокопишин В.И., Гордиенко Л.П., Брумарел М.Д. Основы фармацевтической информации. – Кишинев: Штиинца, 1986. – 163 с

Қосымша:

1. Криков В.П., Прокопишин В.И. Организация и экономика фармации. – Москва: Медицина, 1999. – 624 с.

2. Парновский Б.Д., Прокопишин В.И., Гордиенко Л.П., Брумарел М.Д. Основы фармацевтической информации. – Кишинев: Штиинца, 1986. – 163 с.

3. Официальный сайт фонда фармацевтической информации : [сайт]. – URL: - http://www.drugreg.ru (дата обращения: 25.08.2009).

4. Электронная версия справочника Видаль» : [сайт]. – URL: - http://www.vidal.ru (дата обращения: 25.08.2009).

5. Электронная версия газеты "Фармацевтический Вестник" : [сайт]. – URL: - http://www.pharmvestnik.ru

6. Электронная версия медицинского журнала «ФАРМАТЕКА» : [сайт]. – URL: - http://www.pharmateca.ru

7. Харькевич Д.А. Фармакология. – Москва: Медицина, 2008.

 

СҰРАҚТАР БОЙЫНША БАҚЫЛАУ1.

1. Ақпарат түсінігі.

2. Ақпараттың жіктелуі.

3. Дәрілік заттардың айналыс сферасындағы ақпараттың ролі

4. Ақпараттың негізгі қасиеті.

5. Фармацевтикалық ақпарат сапасы.

6. Ақпараттың техникалық тиімділігі.

7. Ақпарат

5. Ақпараттың жіктелу белгілері.

6. Ақпараттың түрлері.

 

 

ТАҚЫРЫП:АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕНІҢ ТИПТЕРІ: АҚПАРАТТЫ ІЗДЕУ ЖҮЙЕСІ, БАСҚАРУДЫ АҚПАРАТТАНДЫРУ ЖҮЙЕСІ. САЛАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР.

 

МАҚСАТЫ

Студенттерді фармацевтикалық ақпарат көздерімен таныстыру.

Оқыту міндеттері – ақпарат көздерін танып-білуге үйрету.

 

ТАҚЫРЫПТЫҢ НЕГІЗГІ СҰРАҚТАРЫ

1. Маркетингтік ақпараттық жүйелер (МАЖ).

2. Фармацевтикалық нарықтағы бірыңғай ақпараттық жүйе.

3. Құжаттар ақпарат көздері ретінде.

 

ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ӘДІСТЕРІ

Сұрақтар бойынша пікірталас:

· МАЖ-нің жүйешелері.

· Біріншілік және екіншілік құжаттар.

Кіші топтардағы жұмыс. Презентация:

· Техникалық және бағдарламалық қамтамасыз ету жүйешесі.

· Лингвистикалық қамтамасыз ету жүйешесі.

· Ақпараттық қамтамасыз ету жүйешесі.

· Басылымдардың жіктелуі.

· Ақпараттарды және екіншілік құжаттарды аналитикалық-синтетикалық өңдеу.

 

ӘДЕБИЕТ

Негізгі:

1. Багирова В.Л. Управление и экономика фармации. – Москва: Медицина, 2004. – С. 691-699.

2. Лоскутова Е.Е. Управление и экономика фармации. Фармацевтическая деятельность. Организация и регулирование. – Москва: ACADEMIA, 2003. – 447 с.

3. Парновский Б.Д., Прокопишин В.И., Гордиенко Л.П., Брумарел М.Д. Основы фармацевтической информации. – Кишинев: Штиинца, 1986. – 163 с.

 

 

СҰРАҚТАР БОЙЫНША БАҚЫЛАУ

 

Вариант 1

1. Маркетингтік ақпарат жүйесі.

2. «Реферат», «Шолу» түсініктеріне анықтама беру.

 

Вариант 2

1. Маркетингтік ақпарат жүйесінің жүйешелерін атап көрсету.

2. «Аннотация» түсінігіне анықтама беру.

 

Вариант 3

1. Техникалық және бағдарламалық қамтамасыз ету жүйешесі.

2. Біріншілік құжаттардың жіктелуі.

 

 

Вариант 4

1. Лингвистикалық қамтамасыз ету жүйешесі.

2. Басылымдардың жіктелуі.

 

Вариант 5

1. Ұйымдастыру және ақпараттық қамтамасыз ету жүйешесі.

2. Екіншілік құжаттар және оның функциялары.

 

Вариант 6

1. Ақпарат ағыны. Релевантты құжаттар.

2. Ақпаратты аналитикалық-синтетикалық өңдеудің түрлері.

 

Вариант 7

1. Фармацевтикалық нарықтағы бірыңғай ақпараттық жүйе.

2. Библиографиялық жазба және оның міндетті элементтері.

 

 

ТАҚЫРЫП:ФАРМАЦИЯДАҒЫ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ САЯСАТ.

МАҚСАТЫ

Студенттерді фармациядағы коммуникациялық саясатпен таныстыру.

Оқыту міндеттері – студенттерді таныстыру:

· фармациядағы коммуникациялық саясатпен;

· дәрілік препараттарды жарнамалаудың әдістемелік ыңғайларымен;

· электронды дәріхана шештін міндеттермен.

 

ТАҚЫРЫПТЫҢ НЕГІЗГІ СҰРАҚТАРЫ

1. Фармациядағы коммуникациялық (ақпараттық) саясат.

2. Электронды дәріханалар сайттарының негізгі сипаттамалары және мазмұны.

 

ОҚЫТУ ЖӘЕН ҮЙРЕТУ ӘДІСІ

Сұрақтар бойынша пікірталас:

· Фармациядағы коммуникациялық саясат.

· Дәрілік препараттарды жарнамалаудың әдістемелік ыңғайлары.

Кіші топтардағы жұмыс. Презентация:

· ДДҰ бекітілген дәрілік заттарды жылжытудың этикалық және ғылыми критерилері.

· Өздері туралы жағымды қоғамдық пікірді қалыптастыру бойынша фирманың қызметі.

· Фирмалық стиль.

· Жарнама субъектісін және мотивін анықтау.

· Өтімге дем беру.

· Электронды дәріханалар шешетін негізгі міндеттер.

· Электронды дәріханалар сайтының негізгі сипаттамалары және мазмұны.

· Дәрілік заттардың жарнамасына қойылатын заңдылық талаптары.

 

ӘДЕБИЕТ

Негізгі:

1. Багирова В.Л. Управление и экономика фармации. – Москва: Медицина, 2004. – С. 265-271.

2. Лоскутова Е.Е. Управление и экономика фармации. Фармацевтическая деятельность. Организация и регулирование. – Москва: ACADEMIA, 2003. – 447 с.

3. Парновский Б.Д., Прокопишин В.И., Гордиенко Л.П., Брумарел М.Д. Основы фармацевтической информации. – Кишинев: Штиинца, 1986. – 163 с.

4. Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-1V ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

 

СҰРАҚТАР БОЙЫНША БАҚЫЛАУ

Вариант 1

1. Фармациядағы коммуникациялық саясат.

2. Электронды дәріханалардың сайтының «Қонақтар кітабы» категориясындағы ақпараттың мазмұны.

Вариант 2

1. Дәрілік препараттарды жарнамалаудың әдістемелік ыңғайлары.

2. «Форум» категориясындағы сайттардағы ақпараттың мазмұны.

Вариант 3

1. ДДҰ бекітілген дәрілік заттарды жылжытудың этикалық және ғылыми критерилері.

2. «Дәрілік заттар туралы» категориясындағы сайттардағы ақпараттың мазмұны.

Вариант 4

1. Өздері туралы жағымды қоғамдық пікірді қалыптастыру бойынша фирманың қызметі.

2. «Медицина және фармация жзаңалықтары» категриясындағы сайттардағы ақпараттың мазмұны.

Вариант 5

1. Фирмалық стиль.

2. «Контактылы ақпарат» категриясындағы сайттардағы ақпараттың мазмұны.

Вариант 6

1. Жарнама субъектісін және жарнама мотивін анықтау.

2. «Сайт базасы бойынша дәрілік заттарды іздеу» категориясындағы сайттардағы ақпараттың мазмұны.

 

Вариант 7

1. Өтімге дем беру.

2. «Прайс-парақ», «Вакансиялар» категориясындағы сайттардағы ақпараттың мазмұны.

Вариант 8

1. Электронды дәріханалар шешетін негізгі міндеттер.

2. «Тіркеу» категориясындағы сайттардағы ақпараттың мазмұны.

Вариант 9

1. Электронды дәріханалар сайттарының негізгі сипаттамалары және мазмұны.

2. «Жеткізу» категриясындағы сайттардағы ақпараттың мазмұны.

Вариант 10

1. Дәрілік заттардың жарнамасына қойылатын заңдылық талаптары.

2. «Дәріханалардағы дәрілік препараттарды іздеу» және «Дәріханаларда дәрілік препараттарды броньдау» категориясындағы сайттардағы ақпараттың мазмұны.

 

Вариант 11

1. «Жоба туралы» катеогриясындағы сайттардағы ақпараттың мазмұны.

2. «Фирмалық стиль» категориясындағы сайттардағы ақпараттың мазмұны.

Вариант 12

1. «Көмек» категориясындағы сайттардағы ақпараттың мазмұны.

2. «Электронды пошта арқылы жіберу» категриясындағы сайттардағы ақпараттың мазмұны.

 

ТАҚЫРЫП:ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ҰЙЫМДАРДЫҢ МАМАНДАРЫН АНЫҚТАМАЛЫҚ АҚПАРАТТАРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

 

МАҚСАТЫ

Студенттерді дәрілік заттар туралы ақпараттың негізгі бағыттарымен таныстыру.

Оқыту міндеттері –студенттерді таныстыру:

· дәрілік заттар туралы ақпараттың негізгі бағыттарымен;

· дәрілік заттар туралы фармацевтикалық ақпаратты жүргізу жолдарымен.

 

ТАҚЫРЫПТЫҢ НЕГІЗГІ СҰРАҚТАРЫ

1. Фармацевтикалық қызметкерлерге арналған дәрілік заттар туралы ақпарат.

2. Медициналық қызметкерлерге арналған дәрілік заттар туралы ақпарат.

3. Тұрғындарға арналған дәрілік заттар туралы ақпарат.

 

ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ӘДІСТЕРІ

Сұрақтар бойынша пікірталас:

· Фармацевтикалық қызметкерлерге арналған дәрілік заттар туралы ақпарат.

· Медициналық қызметкерлерге арналған дәрілік заттар туралы ақпарат.

· Тұрғындарға арналған дәрілік заттар туралы ақпарат.

Кіші топтардағы жұмыс. Презентация:

1. Фармацевтикалық қызметкерлерге арналған ақпарат:

· дәрілік заттардың болуы туралы;

· жаңа дәрілік заттар туралы;

· науқастарды күту бұйымдары туралы (жарыққа қарсы бандаждар).

2. Медициналық қызметкерлерге арналған ақпарат:

· дәрілік заттардың болуы туралы;

· жаңа дәрілік заттар туралы;

· жаңадан шыққан нормативті құжаттар туралы (рецептерді жазу ережесі).

2. Тұрғындарға арналған ақпарат:

· рецептсіз босатылатын дәрілік заттар туралы;

· жаңадан түскен дәрілік заттар туралы;

· жаңа дәрілік заттар туралы;

· науқастарды күту бұйымдарын қолдану ережесі туралы.

 

ӘДЕБИЕТ

Негізгі:

1. Багирова В.Л. Управление и экономика фармации. – Москва: Медицина, 2004. – 716 с.

2. Лоскутова Е.Е. Управление и экономика фармации. Фармацевтическая деятельность. Организация и регулирование. – Москва: ACADEMIA, 2003. – 447 с.

3. Парновский Б.Д., Прокопишин В.И., Гордиенко Л.П., Брумарел М.Д. Основы фармацевтической информации. – Кишинев: Штиинца, 1986. – 163 с.

Қосымша:

1. Криков В.П., Прокопишин В.И. Организация и экономика фармации. – Москва: Медицина, 1999. – 624 с.

 

СҰРАҚТАР БОЙЫНША БАҚЫЛАУ

1. Дәрілік заттар туралы ақпараттың негізгі бағыттары.

2. Дәрілік заттар туралы ақпаратты жүргізу жолдары.

3. Тұрғындарға арналған дәрілік заттар туралы ақпарат.

4. Фармацевтикалық қызметкерлерге арналған дәрілік заттар туралы ақпарат.

5. Медициналық қызметкерлерге арналған дәрілік заттар туралы ақпарат.

6. Дәрілік заттар туралы фармацевтикалық ақпараттың маңызы

 

 

ТАҚЫРЫП:ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ҰЙЫМДАРДЫҢ ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАРЫНДА ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ. ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ НАРЫҚТАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫ КОММЕРЦИЯ

МАҚСАТЫ

Студенттерді фармацевтикалық нарықтағы ақпараттық технологиялармен таныстыру.

Оқыту міндеті – студенттерді таныстыру:

· дәріхана қызметіндегі ақпараттык технологиялармен таныстыру;

· фармацевтикалық нарықтағы электронды коммерциямен танысу.

 

ТАҚЫРЫПТЫҢ НЕГІЗГІ СҰРАҚТАРЫ

1. Дәріхана қызметіндегі ақпараттық технологиялар.

2. Фармацевтикалық нарықтағы электронды коммерция.

3. Электронды дәріханалардың негізгі сипаттамалары.

4. Электронды дәріханалар сайтының мазмұны.

 

ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ӘДІСТЕРІ

Сұрақтар бойынша пікірталас:

· Дәріхана қызметіндегі ақпараттық технологиялар.

Кіші топтардағы жұмыс. Презентация:

· Фармацевтикалық нарықтағы электронды коммерция.

 

ӘДЕБИЕТ

Негізгі:

1. Багирова В.Л. Управление и экономика фармации. – Москва: Медицина, 2004. – С. 259-265.

2. Лоскутова Е.Е. Управление и экономика фармации. Фармацевтическая деятельность. Организация и регулирование. – Москва: ACADEMIA, 2003. – 447 с.

3. Парновский Б.Д., Прокопишин В.И., Гордиенко Л.П., Брумарел М.Д. Основы фармацевтической информации. – Кишинев: Штиинца, 1986. – 163 с.

 

СҰРАҚТАР БОЙЫНША БАҚЫЛАУ

Вариант 1

1. «Тұтынушы – тұтынушы» түсінігіне анықтама беру.

2. Дәріхана қызметіндегі ақпараттық технологиялардың ролі қандай.

Вариант 2

1. «Тұтынушы – әкімшілік» түсінігіне анықтама беру.

2. Компьютерлендірудің көмегімен шешілетін міндеттер.

Вариант 3

1. «Бизнес – әкімшілік» түсінігіне анықтама беру.

2. Автоматтандырылған басқару жүйесін таңдаудың негізгі критерилері.

Вариант 4

1. «Бизнес – тұтынушы» түсінігіне анықтама беру.

2. Автоматтандыру жүйесінің негізгі компоненттері.

 

Вариант 5

1. «Бизнес» түсінігіне анықтама беру.

2. Кассалық терминалға не кіретінін атап шығу.

Вариант 6

1. Интернет-қызметті ақпараттық құраушылардың көздері.

2. «Касса» автоматтандырылған жұмыс орнында орындалатын функциялар (АРМ).

Вариант 7

1. «Электронды коммерция» түсінігіне анықтама беру.

2. «Қойма» АРМ функционалдық мүмкіндіктері.

Вариант 8

1. Интернет-технологияның көмегімен фармацевтикалық нарықта ұсынылатын қызметтің түрлері.

2. Электронды құрал-жабдықтарды және арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану дәріхана ұйымдарына қандай мүмкіндіктерді береді?

 

Вариант 9

1. Электронды анықтамаларда болатын дәрілік заттар туралы ақпаратты атап шығу?

2. Интернет-технологияны қолдануда фармацевтикалық нарыққа қатысушылар үшін ашылатын мүмкіндіктер.

 

Вариант 10

1. Электронды коммерция біріктіретін бизнес-операциялар.

2. Интернет ресурстарына пайдаланушының қол жеткізуін жүзеге асырудың жалпы логика-лық схемасы.

 

ТАҚЫРЫП:ДӘРІЛІК ЗАТТАР ТУРАЛЫ КӘСІБИ АҚПАРАТТЫ ДАЙЫНДАУ, ТАРАТУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ

МАҚСАТЫ

Студенттерді фармацевтикалық ақпаратқа қажеттілікті зерттеудің негізгі принциптеріне үйрету.

 

ОҚЫТУ МІНДЕТТЕРІ

Студенттерді таныстыру:

· фармацевтикалық ақпаратқа қажеттілікті дайындау, тарату приницптерімен таныстыру;

· ақпараттық қажеттіліктің қасиеттерімен таныстыру.

 

ӨТКІЗУ ФОРМАСЫ

Кіші топтардағы жұмыс, ситуациялық есептерді шешу.

 

ТАҚЫРЫП БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАР

1 тапсырма. Дәріханаға препаратқа жазылған рецепт түсті. Бұл дәрі қалада, ауданда жоқ, болашақта түсуі де белгісіз. Бұл жағдайда не істеу керек?

2 тапсырма. Дәрігер фармацевтикалық ақпарат кабинетіне өндірістен алынып тасталынған препаратқа сұрау салды. Ақпарат беруші не істеуі керек? Осы жағдайдағы дәрігердің ақпараттық қажеттілігінің түрін анықтаңдар.

3 тапсырма. Бір емханада екі дәрігер-терапевт қабылдау жүргізеді. Дәрігер К. «Нигедаза» препаратының қолдану тәсілі және мөлшері туралы анықтама алу үшін дәріханаға телефон соқты. Дәрігер Д. бұл препаратты ешкімге тағайындамайды. Әр дәрігердің ақпаратқа қажеттілігінің түрін атаңдар. Бұл жағдайдағы фармацевтің іс-әрекеті қандай?

4 тапсырма. Алған ақпараттық әдебиеттерді спецификалық ақпараттық қажеттіліктерін ескере отырып тұтынушылар бойынша бөлу керек:

а) Медицина қызметкерлеріне арналған ақпарат.

б) Фармацевтикалық қызметкерлерге арналған ақпарат.

в) Тұрғындарға арналған ақпарат.

5 тапсырма. Ақматы қаласының ЕАҰ-ғы ақпаратты тұтынушыларды маңызды кәсіби белгілері бойынша (дәрігерлердің мамандануы) топтау. Мәліметтерді жұмыс дәптерінде орындау керек.

1. Келесідей бөлімдері бар көп профильді арухана:

а) терапевтикалық;

б) кардиологиялық;

в) хирургиялық;

г) пульманологиялық;

д) гастрологиялық.

2. Келесі мамандардың кабинеттері жұмыс істейтін емхана:

а) терапевтикалық;

б) кардиоревматологиялық;

в) жасөспірімдерге қызет көрсететін кабинет;

г) эндокринологиялық;

д) хирургиялық;

е) урологиялық;

ж) көз аурулары;

з) неврологиялық (психиатриялық).

3. Стоматологиялық емхана, кабинеты:

а) терапевтикалық;

б) хирургиялық;

в) протездік.

4. Дәрігерлік денсаулық пункті.

5. Фельдшерлік-акушерлік пункт.

6. Дәрігерлік-косметологиялық кабинет.

№№п/п Кәсіби белгілері (дәрігерлердің мамандануы) Осы ақпаратты тұтынушы бар ЕАҰ, бөлімін немесе кабинетін көрсете отырып
1. Дәрігер-терапевт  
2. Дәрігер терапевт-стоматолог  
3. Кардиолог  
4. Хирург  
5. Гастроэнтеролог  
6. Пульманолог  
7. Уролог  
8. Окулист  
9. Невропатолог  
10. Ортопед  
11. Фельдшер-акушер  
12. Косметолог  

 

6 тапсырма. № 1 емхананың асқазан, бауыр, өт жолдарының және гипертониялық аурулармен ауыратын пациенттердің 400 ауру тарихын талдау нәтижесінде келесіні көрсетті: 375 жағдайдың 54%-да дәрігер дәріні қабылдау уақытын көрсетпеген (өт шығаратын дәрілік заттар). 266 тағайындаудың (асқазанның ойық жарасы) 34 жағдайында (8%) дәрілік затты қабылдау туралы нұсқау берілген. Мөлшерін жоғарылату жағдайлары бар.

Тапсырмада берілген статистикалық мәліметтерге талдау жүргізіңдер. № 1 емханада дәрілік терапияны жетілдіру, жақсарту үшін информатор қандай іс-шараларды жүргізу қажеттігін көрсетіңдер. Ақпаратқа қажеттіліктің түрін анықтаңдар.

7 тапсырма. Әрбір дәрілік заттың пайдалану пайызын анықтаңдар және оларды пайдалану тиімділігіне талдау жүргізіңдер. Қорытынды жасаңдар.

Анықталған диагнозға байланысты қаланың ЕАҰ Р., К. және Н. Дәрігер-терапевтерінің дәрілік заттарды тағайындауына салыстырмалы сипаттама (диагнозы – бронхит және жедел бронхиолит).

 

  Шифр ДЗ   ДЗ атауы ДЗ дәрігердің тағайындау жиілігі
Р. К. Н.
абс. % абс. % абс. %
Олететрин (табл. 125 000 ЕД № 13)      
  Стрептомицин сульфаты (стерильді ұнтақ, 1 000 000 ЕД фл.)            
Эритромицин (табл. 100 000 ЕД № 10 бума)      
Сульфадиметоксин (табл. 0,5 № 10)      
Сульфадимезин (табл. 0,5 № 10)      
Норсульфазол (табл. 0,3 № 10)      
  Олеандомицин фосфаты (табл. 125 000 ЕД № 12)           –  
Құрамында термопсисі бар жөтелге қарсы микстура      
Оксацилин натрий тұзы (капсулада 0,26 № 10 труб)       –     –  
  Өзге де дәрілік заттар      
  БАРЛЫҒЫ:      

 

Просмотров: 846

Вернуться в категорию: Кулинария

© 2013-2020 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.