рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

VIII. Правила припису

Кожна лікарська речовина пишеться з нового рядка з великої літери. Назви лікарських речовин або препаратів граматично залежать від дози і ставляться в родовому відмінку. Наприклад:

 

Візьми: Йодоформу 2,5 Recipe: Іodoformii 2,5

Вазеліну до 25,0 Vaselini ad 25,0

Змішай, нехай утвориться мазь. Misce, fiat unguentum.

Видай. Da.

Познач: Змащувати уражені Signa: Змащувати уражені

ділянки шкіри. ділянки шкіри.

Кількість твердих, сипких лікарських речовин виписується у грамах та долях грама, причому слово "грам" опускають, а цифра позначається десятковим дробом. Долі грама називають латиною у відповідності до латинських числівників:

0,1-1 дециграм (decem - 10)

0,01-1 сантиграм (centum - 100)

0,001 - 1 міліграм (mille - 1000)

0,0001 - 1 дециміліграм

0,00001 -1 сантиміліграм

0,000001 - 1 мікрограм (грецьк. micros - малий)

Кількість рідких лікарських речовин вказується в об'ємних одиницях -у мілілітрах (ml), рідше у грамах: 10 ml, 5 ml.

Якщо виписують рідку лікарську речовину у кількості менше 1 мл, то вона дозується у краплях: слово gutta - крапля ставлять в знахідному відмінку однини або множини (Асc.sing, seu plur.); кількість крапель позначають римською цифрою і ставлять після слова крапля: Acc. sing. guttam I (gtt.I). Асc. plur. guttas V (gtts.V).

При виписуванні антибіотиків дозування звичайно вказується в біологічних одиницях дії: ОД - одиниця дії; МОД - міжнародна одиниця дії.

Якщо дві або декілька лікарських речовин виписується підряд в однаковій кількості, то вагова кількість вказується тільки один раз при останньому з них, а перед цифрою ставлять слово ana (aa) - по, порівну, порівну по.

Recipe: Amidopyrini

Analgini ana 0,25

Da tales doses N.12 in tabulettis.

Signa: По І таблетці при головному болю.

З великої літери у Designatio materiarum пишуться:

1. Початок кожного нового рецептурного рядка.

2. Назви лікарських речовин, засобів.

3. Назви лікарських рослин.

4. Найменування катіонів.

З малої літери пишуться:

1. Прикметники, дієприкметники.

2. Назви органів (частин) рослин.

3. Найменування аніонів.

IX. Сучасні приписи таблеток, драже, супозиторіїв, очних плівок

У рецептурі /науці, яка вивчає способи виготовлення і прописування лікарських форм/ існує два приписи:

а) традиційний/розгорнутий/припис;

б) сучасний /скорочений/ припис.

Таблетки, драже, супозиторії, очні плівки виписуються здебільшого скороченим приписом, оскільки переважна більшість лікарських препаратів є стандартними і поступають в аптеку в готовому вигляді.

 

Схема скороченого способу виписування ліків /припису/

1. Назва лікарської форми в Асc. plur /граматично залежить від Recipe, а

не від дози/:

Recipe: Tabulettas ... obductas (seu enterosolubiles/

Recipe: Dragees ...

Recipe: Suppositoria ...rectalia(vaginalia)

Recipe: Membranulas(Lamellas) ... ophthalmicas

2. Назва лікарської речовини /лік. засобу/ в Gen. sing.

3. Кількість діючої речовини в одній таблетці etc.

4. Кількість таблеток etc. на курс лікування.

Recipe: Tabulettas Analgini 0,5 numero 10

Da.

Signa: По І таблетці З рази на день.

Rp.: Tab. Analgini 0,5 N. 10

D.S.: По І таблетці З рази на день.

 

Схема розгорнутого способу виписування ліків /припису/

1. Інгредієнти у Gen. sing, у порядку важливості, доза кожного з них.

2. Praescriptio виражається, як правило, складними рецептурними формулюваннями з вказівкою лікарської форми: таблеток, драже в Abl. plur., супозиторіїв в Nom. sing.

Da tales doses numero ... in tabulettis. (D. t. d. N. ... in tab.)

Misce, fiat suppositorium rectale. (M., f. supp. rect.)

Misce, fiat suppositorium vaginale. (M., f supp. vagin.)

Recipe: Analgini 0,5

Da tales doses numero 10 in tabulettis.

Signa: По І таблетці З рази на день.

Rp.: Analgini 0,5

D. t. d. N. 10 in tab.

S.: По І таблетці З рази на день.

 

Назви лікарських речовин, які мають комбінований склад /тобто містять в одній лікарській формі більше однієї діючої речовини у фіксованих дозах/, беруться у лапки, вказуються в Асc. sing, і виступають прикладкою. Доза діючих речовин при цьому не вказується, тому що вона стандартна.

Recipe: Tabulettas «Pentalginum» numero 10

Da.

Signa: По І таблетці 2-3 рази на день.

Rp.: Tab. «Pentalginum» N. 10

D.S.: По І таблетці 2-3 рази на день.

 

Якщо супозиторії складаються з однієї діючої речовини, то її назва приєднується до лікарської форми з допомогою прийменника cum( + Abl. sg. –o )

Recipe: Suppositoria cum Dimedrolo 0,02 numero 10

Da.

Signa: По І супозиторію в пряму кишку.

Rp.: Supp. cum Dimedrolo 0,02 N.10

D.S.: По І супозиторію в пряму кишку.

 

X. Рецептурні формулювання для позначення лікарських форм при традиційному виписуванні ліків

Схема рецептурного формулювання:

Misce, fiat + назва лікарської форми в Nom. sing.

Misce, fiant + назва лікарської форми в Nom. plur.

1. Misce, fiat pasta. - Змішай, нехай утвориться паста.

2. Misce, fiat unguentum. - Змішай, нехай утвориться мазь.

3. Misce, fiat linimentum. - Змішай, нехай утвориться лінімент.

4. Misce, fiat emulsum. - Змішай, нехай утвориться емульсія.

5. Misce, fiat suppositorium -Змішай, нехай утвориться ректальний

rectale/ vaginale/. / вагiнальний /супозиторій.

6. Misce, fiat pulvis. - Змішай, нехай утвориться порошок.

7. Misce, fiant species. - Змішай, нехай утвориться збір.

Фармацевтична термінологія. Рецептура. Номенклатура лікарських засобів.

XI. Частотні відрізки з хімічним значенням

 

Частотні відрізки – це словотворчі елементи, які регулярно використовуються у назвах лікарських засобів, стійко зберігаючи своє семантичне значення.

Частотний відрізок Значення
1. meth метильна група
2. aeth етильна група
3. phen фенильна група
4. benz бензольна група
5. yl вуглеводневий радикал
6. az, (a)zol, (a)zin, (a)zid, (e) zin, (i)zin, zon азотогрупа
7. thi заміщуючий атом сірки
8. phthor фтор
9. phosph фосфор
10. naphth нафталан (очищена нафталанська нафта)
11. io йодовмісний, рентгеноконтрастний засіб

 

Вправи

1. Транслітерувати назви лікарських засобів латинською мовою. Виділити частотні відрізки, вказати їх значення:

 

метеразин фенілбутазол

етазол фторацизин

феназепам тіофосфамід

бензонафтол фторфеназин

йодопірон тифен

 

2. Перекласти рецепти. Записати у повній та скороченій формах. Слова з Designatio materiarum вказати в словниковій формі:

1.Візьми: Таблетки етазолу 0,5 числом 40

Видай.

Познач: По 2 таблетки 4 рази на добу.

 

2. Візьми: Таблетки фенобарбіталу 0,05 числом 10

Видай.

Познач: По 1 таблетці на ніч.

 

3. Візьми: Розчину бензогексонію 2,5 % - 1 мл

Видай такі дози числом 6 для ін’єкцій.

Познач:

 

4. Візьми: Драже тифену 0,03 числом 20

Видай.

Познач: По 1 драже 3 рази на день.

XII. Спеціальні рецептурні формулювання з прийменниками

1. in charta cerata у вощеному папері
2. in tabulettis у таблетках
3. in tabulettis obductis в таблетках, покритих оболонкою
4. in capsulis в капсулах
5. in capsulis gelatinosis в желатинових капсулах
6. in capsulis amylaceis seu in oblatis в крохмальних капсулах або в облатках
7. in capsulis geloduratis в гелодуратових капсулах
8. in ampullis в ампулах
9. in spritz tubulis в шприц-тюбиках
10. in vitro в пробірці, в лабораторних умовах
11. in vitro nigro в темній склянці
12. in vitro flavo в жовтій склянці
13. in vivo на живому організмі
14. pro roentgeno для рентгену
15. ex tempore за потребою, екстемпорально
16. contra tussim від кашлю (проти кашлю)
17. pro inhalatione для інгаляції
18. pro narcosi для наркозу
19. pro injectionibus для ін'єкцій
20. per os через рот, перорально
21. per rectum через пряму кишку
22. pro auctore (pro me) для автора (для мене)
23. pro dosi на один прийом, разова доза
24. pro infantibus для дітей
25. ad usum externum seu pro usu externo для зовнішнього вживання
26. ad usum internum pro usu interno для внутрішнього вживання
27. pro die на день, добова доза
28. per se в чистому вигляді
29. quantum satis скільки потрібно

Фармацевтична термінологія. Рецептура. Номенклатура лікарських засобів.

XIII. Назви лікарських рослин. Назви органів / частин / рослин.

 

Вивчити лексичний мінімум, запам’ятати орфографічні особливості.

І. Назви органів (частин) рослин.

1. herba, ae f – трава; уся наземна частина рослини;

2. gemma, ae f – брунька

3. folium, i n – лист

4. flos, floris m – квітка

5. cortex, iсis m – кора

6. radix, icis f – корінь

7. rhizoma, atis n – кореневище

8. stigma, atis n – приймочка

9. semen, inis n – насіння

10. fructus, us m – плід

 

II. Назви лікарських рослин.

1. Althaea, ae f – алтея

2. Belladonnа, ae f – беладона

3. Chamomilla, ae f – ромашка

4. Convallaria, ae f – конвалія

5. Ephedra, ae f – ефедра, хвойник

6. Frangula, ae f – крушина

7. Glycyrrhiza, ae f – солодка, солодкий корінь

8. Mentha piperita, ae/ae f – перцева м’ята

9. Rosa, a f – шипшина

10. Salvia, ae f – шавлія

11. Schizandra, ae f – лимонник

12. Senna, ae f – сена

13. Urtica, ae f – кропива

14. Uva ursi, Uvae ursi f – мучниця, ведмежі вушка

15. Valeriana, ae f – валеріана

16. Crataegus, i f – глід, глоду

17. Eucalyptus, i f – евкаліпт

18. Leonurus, i m – пустирник

19. Strophanthus, i m – строфант

20. Absinthium, i n – полин, -у

21. Anisum, i n – аніс, -у

22. Foeniculum, i n – кріп, кропу

23. Hypericum, i n – звіробій, -ою

24. Millefolium, i n – деревій, -ію

25. Rheum, i n – ревінь, -ю

26. Viburnum, i n – калина

27. Adonis vernalis, Adonidis vernalis m – горицвіт

28. Digitalis, is f – наперстянка

29. Thermopsis, idis f - термопсис

30. Quercus, us f – дуб

31. Aloë, ës f – алоє

32. Hippophaë, ës f – обліпиха

33. Kalanchoë, ës f – каланхое

 

NB! Назви деяких дерев та кущів відносяться до жіночого роду.

NB! Типові іменники 1грецької відміни: N.sg. – η, G. sg. – ης .

 

ІІІ. Перекласти рецепти. Написати у повній та скороченій формі.

Вказати слова з Designatio materiarum у словниковій формі:

 

1. Візьми: Настою листу наперстянки 0,5 : 180 мл

Простого сиропу 20 мл

Змішай. Видай.

Познач: По 1 столовій ложці 3-4 рази на день.

 

2. Візьми: Відвару листу мучниці 10,0 : 180 мл

Видай.

Познач: По 1 столовій ложці 5-6 разів на день.

 

3. Візьми: Рідкого екстракту калини 25 мл

Видай.

Познач: По 20-30 крапель 3 рази на день.

 

4. Візьми: Настою трави горицвіту 8,0 : 200 мл

Настойки пустирника

Настойки валеріани по 10 мл

Змішай. Видай.

Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день.

Фармацевтична термінологія. Рецептура. Номенклатура лікарських засобів.

XIV. Частотні відрізки терапевтичного, анатомічного і фізіологічного

Просмотров: 1059

Вернуться в категорию: Кулинария

© 2013-2021 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.