рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Po 2. sv. válce

a. pokrok ve šlechtění

b. vývoj pesticidů

c. nové analytické metody ve výživě rostlin

d. vývoj nářadí pro zpracování půdy a sklizeň

e. odliv pracovních sil ze zemědělství

 

 

68) ZVO – struktura a rozmístění v ČR

ZVO - zemědělské výrobní oblasti

- výměra půdního fondu ČR je asi 80 tisíc km2, z toho je nejvíce zemědělské půd, poté lesní půdy, vodních ploch , zastavěné plochy, ostatní plochy

- v rámci zemědělské půdy je nejvíce orné půdy, chmelnice, vinice, louky a pastviny, zahrady a ovocné sady, výměra zemědělské půdy klesá

- území ČR je rozděleno do 5 výrobních oblastí a do 21 podoblastí

a. Kukuřičná(K, typ kukuřično-řepařsko-obilnářský) – do 250 m n. m., prům. teplota 9 – 10ºC, srážky 500 – 600 mm, černozemě, nivní půdy na píscích, drnové půdy, zastoupení v ČR: 6,7%, plodiny: kukuřice na zrno, cukrovka, teplomilné ovoce, vinná réva, teplomilná zelenina, pekařská pšenice, sladovnický ječmen, zornění nad 80%.

· Jižní Morava

b. Řepařská(typ řepařsko-obilnářský) – 250 – 350 m n. m., 8-9 ºC, 500-650 mm, černozemní a hnědozemní půdy na spraších a sprašových hlínách, nivní půdy na uloženinách, zastoupení v ČR: 24,3%, plodiny: cukrovka, kvalitní pšenice, kořenová zelenina, někde chmel, rané brambory, zornění nad 80%.

· Polabí, Poohří, Haná

c. Obilnářská - – 300 – 600 m n. m., 5 – 8,5 ºC, 550 – 700 mm, půdy různorodé od hnědozemí a ilimerizovaných půd až po glejové půdy, zastoupení v ČR: 40,5 %, pěstované plodiny: převažují obiloviny, řepka, technické plodiny, pěstování brambor a cukrovky je méně vhodné až nevhodné, zornění nad 60%.

· 40% u nás – Plzeňsko, Českobudějovico

d. Bramborářská - – 400 – 600 m n. m., 5 - 8 ºC, 550 – 900 mm, převažující hnědé půdy, podzolové a kyselé, zastoupení v ČR: 18,5%, konzumní a průmyslové brambory, krmné obiloviny, nižší polohy řepka, vyšší len, zornění nad 60%.– 400 – 600 m n. m., 5 - 8 ºC, 550 – 900 mm, převažující hnědé půdy, podzolové a kyselé, zastoupení v ČR: 18,5%, konzumní a průmyslové brambory, krmné obiloviny, nižší polohy řepka, vyšší len, zornění nad 60%.

· Pelhřimovsko, Klatovsko, Svitavsko, Havlíčkobrodsko

e. Pícninářská - – nad 600 m n. m., 5 - 6 ºC, nad 700 mm, hnědé půdy oglejené a glejové, svažité půdy na všech horninách, zastoupení v ČR: 10%, plodiny: zornění max. 50 %, převažují travní porosty

· pohraniční, podhorské oblasti

 

 

69) Charakteristika jednotlivých ZVO – z hlediska půdy a klimatu (nadmořská výška, klimatický region,…)

a. kukuřičná (K, typ kukuřično-řepařsko-obilnářský) do 250 m

· Jižní Morava

1. plodiny – obilnářská kukuř. na zrno, pšenice tvrdá, sladovnický ječmen

a. okopaniny – cukrovka, ranné brambory

b. olejniny – slunečnice

c. luštěniny – čočka

d. pícniny – vojtěška

e. ostatní – teplomilné ovoce a zelenina, vinná réva

2. nejteplejší, velmi kvalitní typ, ale nevyrovnaný vláhový režim

3. klimatický region: velmi teplý suchý

b. řepařská (typ řepařsko-obilnářský) 250 až 350 m

· Polabí, Poohří, Haná

1. klimatický region: teplý suchý, teplý mírně suchý, teplý mírně vlhký

2. plodiny

a. obil. – kvalitní pšenice, slad. ječmen

b. okop. – cukrovka, ranné brambory

c. olej. – slunečnice, řepka, mák

d. lusk. – bob, hrách

e. píc. – vojtěžka, silážní kukuřice

f. ostatní – teplomilé ovoce, vinná réva, zelenina

 

Просмотров: 225

Вернуться в категорию: Другое

© 2013-2018 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.