рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Nadbytek dusíku

· horší vzcházení (zeleniny, řepa, jeteloviny)

· přerůstání porostu – mikroklima pro napadení chorobami

· větší náchylnost k vymrzání (ozimy, dřeviny)

· vyšší obsah nitrátů v rostlinné produkci

Dusíkatá hnojiva – průmyslově vyráběná

· síran amonný 21% (dnes nejlevnější)

· močovina 46%

· ledek vápenatý 15%

· ledek amonný s vápencem 27% DAM 390 30%

- aplikace dusíkatých hnojiv

· dávka na základě potřeb rostlin - správné stanovení dávky (vliv předplodin) – korekce dávky N), volba vhodné formy dusíku, stanovení správného termínu aplikace (základní hnojení, přihnojení), úprava dávky na základě rozboru půd(před aplikací hnojiv), upřesnění dávky na základě stavu porostu a průběhu počasí

 

23) Principy stanovení dávek dusíku

- stanovení celkové dávky dusíku v podstatě vychází z odběru dusíku rostlinou, vlastní odběr představuje množství dusíku, které je obsaženo ve sklizených produktech

- pro zjednodušení výpočtu byly stanoveny normativy odběru, které uvádějí odběr N na 1 t hlavního produktu a odpovídající množství vedlejšího produktu

- je zapotřebí bilancovat dusík z těchto zdrojů:

a. organických hnojiv – odečítá se podle dávky a kvality organických hnojiv

b. bobovitých předplodin

c. půdního dusíku

- je velmi důležité je i správné rozdělení celkové dávky dusíku a rčení doby aplikace hnojiv

- vycházet z podmínek: stanoviště, agrotechniky, nároků plodiny a použitého hnojiva

- tendence omezovat hnojení dusíkem v podzimním období

- faktory rozhodující o dělení dávky dusíku: - celková stanovená dávka dusíku

- druh půdy

- použitý druh hnojiva a forma obsažených živin

- dynamika nárůstu biomasy a přijmu N v průběhu antogenze

- hledisko účinnosti, výnosy a kvalita produkce

 

24) Minerální hnojiva – druhy, příklady, význam, stanovení dávky, termín aplikace

- doplnění živin exportovaných z pole, vyrovnání ztrát živin, dodání živin podle potřeb rostliny

Просмотров: 220

Вернуться в категорию: Другое

© 2013-2018 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.