рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Kůdci okopanin

o kořenomorka, rakovina brambor, strupovitost, háďátka

o cukrovka – háďátko řepné

o brambory – cytotvorné háďátko bramborové, choroba rakovina brambor

o řepa – háďátko řepné

Rozdělení plevelů podle rozmnožování – druhy, rozšiřování

ü plevele se rozmnožují:

a) generativně(pohlavně) – semeny či plody, popř. výtrusy

b) vegetativně(nepohlavně)

diaspora – jakákoliv část rostlinného těla, kterou se rostlina může rozmnožovat

ü k vegetativnímu rozmnožování slouží:

1) nadzemní orgány či části rostlin (šlahouny a plazivé kořenující lodyhy,části os, květní cibulky)

2) podzemní části (pravé kořenové výběžky, oddénky, hlízky, podzemní cibulky, části kůlového kořene)

Rozšiřování plevelů:

a) přímo – semena vypadnou přímo pod rostlinu

b) autochorně – např. smršťováním chlopní lusků, praskáním tobolek

c) zoochorně – háčky se plody přichycují na těle zvířat, semena projdou zažívacím traktem živočichů a s výkaly se šíří v krajině, mravenci zatahují semena do mraveniště,…

d) anemochorně – rozšiřování semen, plodů, spor větrem

e) hydrochorně – rozšiřování vodou

f) antropochorně – rozšiřování činností člověka

 

13) Co je to hnojivo + rozdělení hnojiv

- hnojiva jsou látky, které po přidání do živného prostředí rostlin zvyšují výnos a kvalitu produkce a podílejí se na udržení půdní úrodnosti

- Rozdělení:

a. podle účinnosti: přímá – zdroj živin; nepřímá – zlepšují účinnost (využití živin) – bakteriální látky

b. podle skupenství: pevná; kapalná; plynná

c. podlepůvodu: organická; minerální (průmyslová); místní

d. Organická hnojiva: s velkým objemem, vysokým obsahem vody, nízkou koncentrací živin

e. Minerální hnojiva: produkty chemického, stavebního, hutního průmyslu, vysoký obsah živin

dělení: jednosložková, vícesložková

Podmínky: použití ve správném množství,použití ve správné době, použití hnojiv správným
způsobem a respektování vlastnosti hnojiv, půdy a rostlin

 

14) Plány hnojení

- se rozumí stanovení druhu a dávek hnojiv na jednotlivé pozemky a termínů aplikace

- na základě bilančního principu jsou hodnoceny: zásoba živin v půdě, požadavky jednotlivých plodin, stanovištní podmínky, omezující opatření, živiny z různých zdrojů

- význam: regulace výživy rostlin, zvýšení účinnosti dodávaných živin, snížení ztrát živin, rozpočet nákladů na hnojení

- vypracování plánů hnojení: na osevní postup – vápnění, na období 3 – 5 let – používání statkových hnojiv, hnojení P, K, roční – hnojení N, aktualizace P, K, organická hnojiva

- pro možnost kontroly a pro vlastní potřebu je nutné: vést přehlednou evidenci o množství, druhu, době použití hnojiv podle jednotlivých pozemků, kultur a let

- uchovávat evidenci o výnosech plodin na jednotlivých pozemcích

- Plány hnojení – stanovení druhu a dávek hnojiv na jednotlivé pozemky a termíny aplikace

- Na základě bilančního principu: zásoba živin v půdě, požadavky jednotlivých plodin

- Plány hnojení – roční, 3-5leté, dle osevního postupu

- Evidence o množství, druhu a době použití hnojiv

 

15) Rozdělení hnojiv – příklady u jednotlivých skupin, charakteristika skupin

o podle účinnosti

§ přímá – zdroj živin

§ nepřímá – zlepšují účinnosti (využití živin) – bakteriální l., regulátory rostlin, inhibitory

o podle skupenství

§ tuhá

§ kapalná

§ plynná

o podle způsobu

§ organická

§ minerální (průmyslová)

§ místní (lokálně použitelná)

Просмотров: 210

Вернуться в категорию: Другое

© 2013-2018 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.