рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Molybden

- význam

o zajištění funkci důležitých enzym. systémů

- nedostatek

o deformace listů (lžičkovitý tvar) omezení růstu okrajů listů

Elezo

- význam

o ovliv. enzymové procesy

o podporuje tvorbu chlorofylu (podílí se na syntéze)

o uplatnění v biochem. reakcích

- nedostatek

o omezení syntézy bílkovin a omez. enzymatických procesů

o žloutnutí listů, nejprve mladých

Bor

- ovlivňuje

o stabilitu buněčné blány

o růst meristematických pletiv, růst kořenů

o transport asimilátů do zásob. orgánů

o tvorba generativních orgánů

- nedostatek

o poruchy vývoje pletiv a vegetačního vrcholu

Mangan

- význam

o aktivuje enzym. procesy

o podporuje tvorbu vit. C

o uplatnění biochem. reakcí

- nedostatek

o šedavé až hnědé ohraničené skvrny,nekróza pletiv

o chlorotické skvrny na mladých a středních listech

Zinek

- význam

o aktivuje enzym. procesy

o syntéza růstových stimulátorů

o účastní se na tvorbě chloroplastů

- nedostatek

o poruchy dělení buněk

o světlé zabarvení rostlin

Odstranění nedostatku mikroelementů

o odstranění příčin

o aplikace hnojiv

§ hnojiva s mikroelementy (pevná, kapalná)

- určení nedostatku živin

o symptomy (příznaky) zjevné reakce rostlin na půs. nepříz. činitelů – většinou až při déletrvající poruše, častá kombinace vlivů

§ změny příznaků během vegetace (stáří listů, okraje)

§ specifikace symptomů (vliv jednoho nebo více činitelů)

§ intenzita symptomů – latentní nedostatek – zjevné příznaky poruch –vážné narušení růstu

o nekrózy – omezená obnova, degenerace až odumření rost. buněk – pletiv- orgánů. Změna barvy, výskyt skvrn, degradace

o barevné změny (dekolorace) chlorosty – rozpad a špatná obnova chlorofylu, žloutnutí – purpurové zabarvení, černání dužiny

o poruchy růstu – omezení růstu rostlin, nebo jejich částic, deformace

- aktivace hnojiv

o použití ve správném množství, správné době, vlastnosti hnojiv, půdy, rostlin, vliv faktorů

o doba aplikace hnojiv

§ základní hnojení – hnojení před založením porostu

§ startovací hnojení – aplikace hnojiv při setí a sázení pro počátek růstu

§ přihnojení – hnojení během vegetace

o způsob aplikace hnojiv – rovnoměrná aplikace, lokální aplikace, precizní zemědělství

10) Složení rostlin chemická analýza a její význam – jaké prvky jsou v rostlině a kolik, určení sušiny a popelovin

- definice prvku jako živiny – kritéria:

o pokud je nedostatek prvků znemožní rostlinám dokončit vývojový cyklus

o prvek se přímo účastní fyziologických procesů v rostlině nebo jako regulátor enzymového systému

o pokud je nedostatek živiny je specifický pro sledovaný prvek

- Rozdělení živin a průměrné zastoupení v rostlinách v %

Základní biogenní prvky C 45% H 6% O 45%

Makroprvky N 1,5% Ca 0,5%
P 0,2% Mg 0,2%
K 1,0% S 0,3%
Mikroprvky B 0,002% Zn 0,002%
Fe 0,0001% Cu 0,0006%
Mn 0,005% Mo 0,00001%
Prvky postradatelné Si, Cl, Al, Na

Složení rostlin: sušení biomasy při 105°C → vznikne sušina a voda → sušina se žíhá při 550°C → vznikne spalitelný podíl (95-99%, C,O,H,N) a popeloviny (Ca,K,Mg,P,…)

Zákon minima: „Živina, která je v minimu (nejdále od optima), určuje do značné míry skutečný výnos.“

11) Agrochemická analýza rostliny – k čemu slouží

Význam a využití chemických analýz rostlin:

- údaje o potřebě živin rostlinami

- diagnostika výživného stavu rostlin

- chemické složení sklizených produktů

- chemické složení rostlin se zjišťuje chemickou analýzou – předností je rychlost, citlivost a přesnost analytických metod – s jejich rozvojem a zdokonalováním získáváme i podrobnější údaje

- sušení biomasy při 105°C → vznikne sušina a voda → sušina se žíhá při 550°C → vznikne spalitelný podíl (95-99%, C,O,H,N) a popeloviny (Ca,K,Mg,P,…)

12) Choroby rostlin podle původce

Choroba – proces odchylný od normálního průběhu fyziologických funkcí rostliny, vyvolaný činností patogenního organismu, za následek: nedostatečná výkonnost rostliny nebo snížená schopnost přežít

- virózy – viry a viroidy

příklady: rizománie (u cukrové řepy), šarka (u švestky), svinutka a další virózy u brambor

viry

o dělení: podle nukleové kyseliny – RNA, DNA

podle hostitele – rostlinné, živočišné, mikrobiální

o přenos: vegetativním množením – brambory

generativním množením – pylem, semeny

mechanicky – přes poraněnou buň. stěnu

vektory

o příznaky: deformace – kadeření, zkrucování listů

barevné změny – žloutnutí, červenání

viroidy

o příznaky: zakrslosti, deformace, chlorózy, odumírání

o příznaky a způsoby přenosu velmi podobné virům

- bakteriózy

    • příklady: měkká hniloba hlíz bramboru, nádorovitost (u ovocných dřevin)
    • do rostlin pronikají přirozenými otvory a přes mechanická poškození
    • příznaky: skvrnitost, nekrózy, nádorovitost, hniloby

- mykózy

o příklady: rakovina (u brambor), plíseň bramborová, rzi, sněti (u obilí)

o choroba způsobená houbami – nemají chlorofyl, heterotrofní výživa

o příznaky: skvrnitosti, povlaky, vadnutí, hniloby

- fytoplazmózy

o choroby způsobené prokaryotními jednobuněčnými organismy

o příklady: žloutenka astry, metlovitost brambor, zakrslost rýže

- spiroplazmózy

o příklady: zakrslost u kukuřice, zezelenání u citrusů

 

§ Obiloviny- choroby pat stébel (napadá kořeny, zahnívají, rostlina se stává křehká, polehlé porosty, choroby se musí něčím potlačit pesticidy), fusariózy, háďátka

§ Okopaniny- kořenomorka, rakovina brambor, strupovitost, háďátka – patogenit, rozmnožovací orgány v půdě, tj. při dalším osetí opět napadnou)

§ Řepka- hlízenka, fómová hniloba, krytonosci (máme největší fond v Evropě)

§ Jeteloviny- hlízenka

 

Vliv na zaplevelení:

• Obiloviny – jednatelé přezimující a časné jarní druhy, vytrvalé výběžkaté plevele

• Okopaniny – jednoleté pozdní jarní druhy

• Víceleté pícniny a ozimy – dvouleté a víceleté plevele

Просмотров: 228

Вернуться в категорию: Другое

© 2013-2018 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.