рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

B) selektivní herbicidy

- dělí se na:

§ kontaktní (dotykové)

- ničí pouze tu část rostliny, která jimi byla zasažena, hubí se jimi jen vzešlé plevele

- bentazon, phenmedipham a desmedipham, pyridate, triflusulfuron

§ systémové listové

- aplikují se na vzešlé plevele

- pronikají do rostliny, jsou rozváděny do všech částí

- zasažené rostliny mají porušenou látkovou výměnu, zpomalují růst nadzemních i podzemních částí, postupně hynou

- fenoxyoctové kyseliny, asulam, chlortoluron, aloxydim, cycloxydim, Pantera, Select, Flean

§ systémové kořenové

- aplikují se před setím plodiny

- účinek závislý na vlhkosti půdy, půdním druhu a obsahu organických látek v půdě

- triallat, acetochlor, alachlor, clomazone, chloridazon, metachlor, linuron, …

Aplikace herbicidů:

- odborníci

- dodržet předepsané metodické pokyny

- stačí často jen o 10 % zvýšit předepsanou dávku účinné látky na jednotku plochy a dojde k výraznému poškození rostlin, které poškozeny být neměly

- ošetření: štětcem, tamponem, injekční stříkačkou, knotovým aplikátorem, …

- nejčastěji ředění s vodou

- Termín aplikace – před setím se zapravením do půdy, před vzejitím, po vzejití

Při používání herbicidů v polních porostech musí být dodržovány některé zásady:

1) rovnoměrná aplikace herbicidů na pozemku

2) seřízenost postřikovačů

odlišnost aplikace herbicidů od ostatních pesticidů

 

4) Pesticidy

- jsou chemické látky, které slouží k ochraně porostů rostlin, k ochraně zvířat, produktů organického původu, popřípadě i člověka před škodlivými biotickými činiteli, tj. před chorobami, škůdci a plevely

- používání těchto hnojiv a chemikálií se dělo často bez ohledu na škody, které tyto látky ve vysokých dávkách mohou způsobit

- v současnosti se razí filozofie: dosahovat výnosy ekonomicky a ekologicky únosné v rámci trvale udržitelného zemědělství

- pesticidy – nerbuidy 50%, zoocidy, fundicidy 20%, speciální látky (desikanty, regulátory růstu, repelenty)

- přípravky na ochranu rostlin – zákon o rostlinolékařské péči – měl by být novelizován

- pesticidy

ü účinná látka (2 – 5%)

ü přídavné látky – rozpouštědlo, stabilizátory, plnidla – zvětší objem

5) Precizní zemědělství

Precizní zemědělství se řídí zásadou "provést pěstební zásah v pravý čas na správném místě a se správnou intenzitou".

  • zohledňuje prostorovou a časovou variabilitu sledovaných parametrů
  • jednotlivé pracovní operace jsou usměrňovány tak, aby odpovídaly podmínkám konkrétního místa pozemku

§ - cyklus precizního zemědělství: informace → vyhodnocení a strategie→aplikace → výsledky→ informace…..

- využívá

o GIS geografické informační systémy - propojený soubor HW? SW a geogr. dat

o získávání, ukládání, upravování a analýzu geogr. dat a zobrazení plošně vztažených výstupů

o GPS - globální navigační systém - přímá lokalizace sledovaného místa na pozemku

o realizace lokálně specif. oper. na pozemku

o nejrozšířenější systém GPS MAVSTAR

o Geostatistika - statistické vyhodnocení plošně vztažných dat a hledání vzájem. Závislostí

Systémy preciz. hospodaření

senzory a monitory – měření vodivosti, pH, N- senzor, NIR senzor, mapování výnosů, senzory zaplevení,

Просмотров: 232

Вернуться в категорию: Другое

© 2013-2018 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.