рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

Земледелие_каз.rtf

1. Ќўрєаќ дала аймаєындаєы ауыспалы егiстерде кґбінесе ќандай даќылдар енгізіледі?

A) Кїздік бидай

B) Жаздыќ бидай

C) Пар (сїрі) танабы

D) Ќант ќызылшасы

E) Тары

F) Маќта

G) Темекі

H) Ќытайбўршаќ

{Правильный ответ} = В, С, Е

2. Топыраќ ќорєайтыѕ ауыспалы егістерді жасау їшін не керек?

A) Эрозияєа шалдыќќын жерлердіѕ агрономиялыќ ерекшелігін еске алу керек

B) Суару керек

C) Эрозияєа шалдыќќын жерлерде сїрлемге отамалы даќылдарды ќолдана беруге болмайды

D) Аударын жырту керек

E) Маќта егу керек

F) Шаѕ жинайтыѕ жерлерде алќаптарын азайту їшін даќылдарды жолаќтап егу керек

G) Темекі егу керек

H) Ќытайбўршаќ егу керек

{Правильный ответ} = А, С, F

3. Топыраќ ќорєайтыѕ ауыспалы егістер ќандай болады, ќалай орналасады?

A) Даќылдарды жолаќтап егу керек

B) Ауыспале егістердіѕ жартысына кґп жылдыќ шґптер егу керек

C) Жолаќтар басынќы жел баєытына кґлденеѕ орналасады

D) Аударын жырту керек

E) Маќта егу керек

F) Сидераттар ќолданєан дўрыс

G) Темекі егу керек

H) Ќытайбўршаќ егу керек

{Правильный ответ} = А, В, С

4. Кїріш ауыспалы егісінде ќандай даќылдар ќолданєан дўрыс?

A) Кїріш

B) Темекі

C) Пар (сїрі) танабы

D) Ќант ќызышасы

E) Жонышќа

F) Маќта

G) Темекі

H) Тїйежонышќа

{Правильный ответ} = А, Е, Н

 

5. Маќта ауыспалы егісінде ќандай даќылдар ќолданєан дўрыс?

A) Кїріш

B) Тары

C) Пар (сїрі) танабы

D) Жаздыќ бидай

E) Жонышќа

F) Маќта

G) Темекі

H) Жїгері

{Правильный ответ} = Е, F, Н

6. Ќант ќызылшасы ауыспалы егісінде ќандай даќылдар ќолданєан дўрыс?

A) Кїріш

B) Тары

C) Пар (сїрі) танабы

D) Кїздік бидай

E) Жонышќа

F) Маќта

G) Темекі

H) Ќант ќызылшасы

{Правильный ответ} = D, E, Н

7. Темекі ауыспалы егісінде ќандай даќылдар ќолданєан дўрыс?

A) Кїріш

B) Еркекшґп

C) Пар (сїрі) танабы

D) Дјнді даќылдар

E) Жонышќа

F) Маќта

G) Темекі

H) Ќант ќызылшасы

{Правильный ответ} = D, E, G

8. Кґкґніс ауыспалы егісінде ќандай даќылдар ќолданєан дўрыс?

A) Ќырыќќабат

B) Картоп

C) Пар (сїрі) танабы

D) Ќияр

E) Еркекшґп

F) Маќта

G) Темекі

H) Ќант ќызылшасы

{Правильный ответ} = А, В, D

9. Тјлімі жердегі ауыспалы егісінде ќандай даќылдар ќолданєан дўрыс?

A) Ќырыќќабат

B) Картоп

C) Пар (сїрі) танабы

D) Ќияр

E) Арпа

F) Маќта

G) Темекі

H) Кїздік бидай

{Правильный ответ} = С, Е, Н

10. Малазыќтыќ ауыспалы егісінде ќандай даќылдар ќолданєан дўрыс?

A) Ќырыќќабат

B) Картоп

C) Пар (сїрі) танабы

D) Ќияр

E) Арпа

F) Маќта

G) Кґп жылдыќ шґп

H) Судан шґбі

{Правильный ответ} = Е, G, Н

11. Ауыспалы егiстердi жобалау келесi ўйымдастыру-шаруашылыќ жјне жерге орналастыру шараларынан тўрады:

A) Егiстiк жердiѕ ќўрылымын ескерілмейді

B) Топыраќ ќўнарлылыєы шўбар бола береді

C) Ауыспалы егiстiѕ танаптар саныныѕ ќажеті жоќ

D) Ауыспалы егiстi игеруден кейін жасалады

E) Арпа еккеннен соѕ жасалады

F) Шаруашылыќтыѕ мамандануы мен ауыл шаруашылыєы ґнімдерін сатуды ескере отырып егiстiк жердiѕ ќўрылымын даярлау

G) Топыраќ ќўнарлылыєы бiрдей жерлердi бiрiктiру, аумаќты ўйымдастыру

H) Ауыспалы егiстiѕ жер мґлшерін, шекарасын, танаптар санын аныќтап, оларды жердi, техниканы жјне жўмысшы кїшiн тиiмдi пайдаланылатындай етiп жоспарлау

{Правильный ответ} = F, G, Н

12. Белгiленген ауыспалы егiстiѕ сўлбасына кґшу жоспарын дайындаєанда жўмыстар ќандай ретпен жїргiзiледi?

A) Егiстiк жердiѕ ќўрылымын ескерілмейді

B) Топыраќ ќўнарлылыєы шўбар бола береді

C) Ауыспалы егiстiѕ танаптар саныныѕ ќажеті жоќ

D) Ауыспалы егiстi игеруден кейін жасалады

E) Арпа еккеннен соѕ жасалады

F) Биыл даќыл егуге келмейтiн жаѕадан енгiзiлген (тыѕ жјне тыѕайєан) жерлердiѕ есебiн алу, оларда ерте сїрi жер тјрiздi ґѕдеудi жоспарлау

G) Кестеге ґткен жылдары себiлген, јлi жыртуєа болмайтын жас кґп жылдыќ шґп егiстiгiнiѕ есебiн енгiзу.

H) Ґткен кїзде себiлген кїздiк даќылдардыѕ есебiн алу. Ауыспалы егiстiѕ негiзгi даќылдарын еѕ жаќсы алєы егiстерге (сїрi танап, кґпжылдыќ шґптер, дјндi-бўршаќ тўќымдастар, бiр жылдыќ шґптер) орналастыру

{Правильный ответ} = F, G, Н

 

Просмотров: 267

Вернуться в категорию: Другое

© 2013-2018 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.