рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

E) все вищеперераховане. 7 страница

B. недостатністю митрального клапана*

C. недостатністю аортального клапана

D. стенозом аортального отвору

Е. причина не вказана

287. Лікар у хворого виявив систолічний шум, у другому міжребер’ ї праворуч. Чим він обумовлений?

A. недостатністю митрального клапаяа

B. стенозом митрального отвору

C. недостатністю аортального клапана

D. стенозом устя аорти*

E. причина не вказана

288. Лікар у хворого виявив діастолічний шум у П міжребер’ ї праворуч. Чим він обумовлений?

A. недостатністю мітрального клапана

B. стенозом мітрального отвору

C. недостатністю аортального клапана*

D. стенозом устю аорти

E. причина не вказана

289. Лікар у хворого, з недостатностю аортального клапана, вислухав органічний діастолічний шум. Місцем найкращого вислуховування органічного діастолічного шуму є:

A. верхівка серця

B. точка Боткіна-Ерба*

C. П міжребір’я справа від груднини

D. П міжребір’я зліва від груднини

E. посередині груднини на рівні третіх реберних хрящів

290. Лікар у хворого, з вираженою серцевою недостатністю вислухав ритм ... Який ритм найбільш характерний для аускультації серця у хворих з вираженою серцевою недостатністю:

A. ритм «перепілки»

B. протодиастолический ритм галопу*

C. пресистолический ритм галопу

D. маятнікоподібний

E. всі

291. При стенозах отворів шум виникає при течії крові в:

A. нормальному напрямі;*

B. зворотньому напрямі (регургітація);

C. передсердях;

D. шлуночках;

E. передсердях і шлуночках.

292. При аускультації хворого, який періодично лікується в кардіологічному відділенні, лікар виявив посилення шуму. Коли при вадах серця відбувається посилення шуму?

при подальшому звуженні клапанного отвору*

I. при послаблені скоротливої здатності відповідного відділу серця

J. при склерозуванні клапана

K. при порушенні атріовентрикулярної провідності

Д. при порушенні внутрішньошлуночкової провідності

Е. при подальшому звуженні клапанного отвору*

293. При аускультації хворого, який періодично лікується в кардіологічному відділенні, лікар виявив послаблення шуму. Коли при вадах серця відбувається послаблення шуму або він зникає?

A. при посилені скоротливої здатності відповідного відділу серця

B. при різкому звуженні клапанного отвору*

C. при порушенні атріовентрикулярної провідності

D. при підвищенні тиску в малому колі кровообігу

E. При появі миготливої аритмії

294. Студент-медик почав розшифровувати ЕКГ і забув, які відведення є лівими. А як думаєте Ви?

A. І, aVL,V5,V6*

B. ІІ, aVR,V3, V4

C. III, aVF V1,V2

D. І, aVL,V1,V2

E. III, aVF, V5,V6

295. Двоє студентів обстежили хвору, записали електрокардіограму і почали її розшифровувати. При розшифровуванні ЕКГ між ними виникла суперечка з приводу того, які відведення є правими. А як думаєте Ви?

A. І, aVL,V5,V6

B. ІІ, aVR,V3, V4

C. III, aVF V1,V2*

D. І, aVL,V1,V2

E. III, aVF, V5,V6

296. У студентів –медиків при розшифруванні ЕКГ виникла суперечка з приводу того, які потенціали відображає зубець Р. А як думаєте Ви?

A. правого передсердя

B. лівого передсердя

C. атріовентикулярного вузла

D. правого і лівого передсердь*

E. лівого шлуночка

297. При розшифруванні ЕКГ, лікар виявив, що у І стандартному відведенні зубець Р негативний. В якому відведенні зубець Р обов’зково повинен бути негативним?

A. І стандартному;

B. П стандартному

C. Ш стандартному

D. аVR*

E. аVF

298. У студентів –медиків при розшифруванні ЕКГ виникла суперечка з приводу того, яка тривалісь зубця Р у нормі. А як думаєте Ви?

A. 0,02-0,03с;

B. 0,03-0,05с

C. 0,02-0,07

D. 0,06-0,10с*

Е. 0,12-0,18с

299. При розшифруванні ЕКГ, студент виявив, що у Ш стандартному відведенні зубець Р найбільший. В якому відведенні в нормі найбільш високий зубець Р?

A. І

B. П*

C. Ш

D. І,П,Ш

E. П,Ш

300. При розшифруванні ЕКГ, студент виявив, що амплітуда зубця Р у П відведенні дорівнює 2,5 мм. А яка амплітуда нормального зубця Р у П відведенні?

A. А. 1-2мм

B. В. 5-10мм

C. С. 1,5-2,5мм*

D. D 3-8мм.

E. Е. 1,5-2мм

301. При розшифруванні ЕКГ, виявили, що тривалість зубця Q - 0,01с . А яка тривалість нормального зубця Q?

A. до 0,01 с*

B. до 0,02 с.

C. до 0,03с

D. до 0,04с.

E. до 0,05с

302. При розшифруванні ЕКГ, лікар виявив, що амплітуда зубця Q більша за норму. А яка амплітуда (глибина) нормального зубця Q?

A. 1-2 мм

B. до 5 мм

C. не більше амплітуди зубця R у тому ж відведенні

D. не більше 1/2 амплітуди зубця R у тому ж відведенні

E. не більше 1/4 амплітуди зубця R у тому ж відведенні *

303. У студентів Ш курсу виникла суперечка, що відображає комплекс QRS. А як думаєте Ви?

A. час збудження передсердь

B. час збудження шлуночків*

C. час реполяризації шлуночків

D. час атріовентрикулярного проведення

E. час проведення імпульса по системі Гіса

304. У хворого 50 років при аналізі ЕКГ виявлено, що амплітуда зубця R в П стандартному відведенні - 5 мм. А яка амплітуда зубця R в П стандартному відведенні в нормі?

A. 5-15 мм*

B. 5-10 мм

C. 2-15 мм

D. 2,5-10 мм

Е. 2-10 мм

305. У хворого 55 років при аналізі ЕКГ виявлено, що амплітуда зубця R в V5, V6 - 28 мм. А в нормі амплітуда зубця R в грудних відведеннях не має перевищувати :

A. 15 мм

B. 25 мм*

C. 20 мм

D. 10 мм

E. 20,5 мм

306. У пацієнтки 30 років при аналізі ЕКГ виявлено, що тривалість комплексу QRS – 0,15 с. Яка тривалість нормального комплексу QRS?

A. 0,01-0,03 с

B. 0,03 -0,06 с

C. 0,06 -0,10 с*

D. 0,11 -0,14 с

E. 0,12 -0,18 с

307. У студентів виникла суперечка, що відображає зубець S. А як думаєте Ви?

A. збудження передсердь

B. закінчення збудження шлуночків*

C. реполяризацію шлуночків

D. час атріовентрикулярного проведення

E. час проведення імпульса по системі Гіса

308. При аналізі ЕКГ хворого 60 років виявлено, що амплітуда зубця S в V1, V2 - 23 мм. А в нормі амплітуда зубця R в грудних відведеннях не має перевищувати : амплітуда зубця S не повинна перевищувати:

A. 15 мм

B. 10 мм

C. 20 мм*

D. 25 мм

E. 25,5 мм

309. При аналізі ЕКГ хворої 53 років виявлено, що тривалість зубця S 0,04с. Яка тривалість зубця S в нормі?

A. до 0,01с

B. до 0,03 с

C. до 0,06 с

D. до 0,04 с*

E. до 0,18 с

310. У студентів Ш курсу виникла суперечка, що відображає зубець Т на ЕКГ. А як думаєте Ви?

A. збудження передсердь

B. процес швидкої реполяризації міокарда шлуночків (припинення збудження шлуночків)*

C. реполяризацію шлуночків

D. час атріовентрикулярного проведення

Е. час проведення імпульса по системі Гіса

311. При аналізі ЕКГ хворої, яка давно перенесла інфаркт міокарда, виявлено, що амплітуда зубця Т- 2мм. Яка амплітуда нормального зубця Т?

A. 1-2 мм

B. 5-10 мм

C. 3-8 мм*

D. не більше 50% амплітуди зубця R у тому ж відведенні

E. не більше 30% амплітуди зубця R у тому ж відведенні

312. При аналізі ЕКГ хворого 43 років виявлено, що тривалість зубця Т 0,20с. Яка тривалість нормального зубця Т при ЧСС 70-80 в 1 хв?

A. 0,04-0,08 с

B. 0,09 -0,12 с

C. 0,12 -0,18 с

D. 0,10 -0,25 с*

E. 0,20 -0,35 с

313. При розшифруванні ЕКГ, лікар виявив, що у І стандартному відведенні зубець Т негативний. В якому відведенні зубець Т в нормі завжди від’ємний?

A. І

B. ІІ

C. Ш

D. аVR*

E. аVF

314. При розшифруванні ЕКГ, у двох студентів виникла суперечка з приводу того, що відображає інтервал Р-Q. А яка думка Ваша?

A. час проходження імпульсів по передсердях, атріовентрикулярному вузлу, системі Гіса до робочого міокарда;*

B. час проходження імпульсу від синусового вузла до передсердь;

C. час проходження імпульсів по передсердях;

D. час атріовентрикулярної затримки;

E. час проходження імпульсу по системі Гіса

315. При аналізі ЕКГ хворої 52 років, яка знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділені, виявлено, що тривалість інтервалу Р-Q - 0,60с. А яка тривалість інтервалу Р-Q в нормі?

A. 0,04-0,08 с

B. 0,09 -0,12 с

C. 0,12 -0,18 с*

D. 0,10 -0,25 с

E. 0,20 -0,35 с

316. При розшифруванні ЕКГ, у групи студентів виникла суперечка з приводу того, що відображає сегмент SТ . А яка думка Ваша?

A. повне охоплення збудження обох шлуночків*

B. повне охоплення збудження обох шлуночків та передсердь

C. реполяризацію шлуночків

D. час атріовентрикулярної затримки;

Е. час проходження імпульсу по системі Гіса

317. У хворого 55 років при аналізі ЕКГ виявлено, що сегмент SТ в І стандартному відведенні та аVL зміщений вниз від ізолінії на 5 мм. А в нормі зміщення сегменту SТ (в стандартних та підсилених відведеннях від кінцівок):відносно ізолінії має не перевищувати ...

A. 0,2 мм

B. 0,5 мм*

C. 2 мм

D. 2,5 мм

E. 1,5 мм

318. У хворої 51 року при аналізі ЕКГ виявлено, що сегмент SТ уV1- V3 зміщений вгору від ізолінії на 10мм. А в нормі зміщення сегменту SТ вгору (вV1- V3) відносно ізолінії має не перевищувати ...

A. 0,2 мм

B. 0,5 мм

C. 2 мм*

D. 2,5 мм

E. 1,5 мм

319. У хворої 57 років при аналізі ЕКГ виявлено, що сегмент SТ у V5,6 зміщений вниз від ізолінії на 6мм. А в нормі зміщення сегменту SТ вниз (уV4,5,6) відносно ізолінії має не перевищувати ...

A. до 0,2 мм

B. до 0,5 мм*

C. до 2 мм

D. до 2,5 мм

E. до 1,5 мм

320. У пацієнтки при аналізі ЕКГ виявлений синусовий ритм. А що свідчить про наявність цього ритму на ЕКГ ?

A. деформація шлуночкових комплексів

B. негативний зубець Р у відведенні V4

C. відсутність хвиль f в П відведенні

D. позитивний зубець Р в ІІ стандартному відведеннях*

E. тривалість інтервалу PQ- 0,10 c

321. При визначенні положення електричної осі серця на ЕКГ, пацієнта 60 років, виявлений кут альфа - 69 градусів . А яка нормальна електрична вісь серця (кут альфа)?

A. від-30⁰до-60⁰

B. від 0 до 30⁰

C. від 0 до +30⁰;

D. від +30⁰ до +70⁰*

Е. від +70⁰ до 90⁰

322. Студенти отримали завдання визначити на ЕКГ візуально положення електричної осі серця. Аналізуючи, які відведення ЕКГ можна це визначити?

A. I и ІІ

B. I и III

C. І ,ІІ и III*

D. aVR и aVL

E. V1 и V4

323. При визначенні положення електричної осі серця на ЕКГ, пацієнта 73 років, виявили, що вона вертикальна . А ознакою вертикального направлення електричної осі серця вважають:

A. А. RI > RII > RIII

B. RII > RI > RIII

C. C RIII. > RII > RI*

D. RV2 > RV5 > RV4

E. SV2 > SV1 > SV6

324. При визначенні положення електричної осі серця на ЕКГ, пацієнтки 57 років, виявили, що вона відхилена вправо . А ознакою відхилення електричної осі серця вправо вважають:

A. А. RI > RII > RIII

B. RIII. > RII > RI*

C. RII > RI > RIII

D. RV2 > RV5 > RV4

E. SV2 > SV1 > SV6

325. При визначенні положення електричної осі серця на ЕКГ, пацієнтки 54 років, виявили, що вона відхилена вліво . А ознакою відхилення електричної осі серця вліво вважають:

A. А. RI > RII>RIII*

B. RII > RI > RIII

C. RII > RIII > RI

D. RV4 > RV5 > RV6

E. SV2 > SV1 > SV6

326. При визначенні положення електричної осі серця на ЕКГ, пацієнта 65 років, виявили, що вона горизонтальна . А ознакою горизонтального направлення електричної осі серця вважають:

A. SV2 > SV1 > SV6.

B. RII > RI > RIII

C. RII > RIII > RI

D. RV4 > RV5 > RV6

Е. RI >RII >R III*

327. У хворої, яка знаходиться на лікуванні в терапевтичному відділенні, виявили на ЕКГ гіпертрофію правого передсердя. Для якого захворювання вона характерна?

A. хронічного легеневого серця*

B. гіпертонічної хвороби

C. мі тральних вад

D. міокардиту

E. інфаркту

328. У хворої, яка знаходиться на лікуванні в терапевтичному відділенні, виявили на ЕКГ гіпертрофію правого передсердя. Яка основна ознака її?

K. RШ>RI>RП;

L. RІ<RП<RШ

M. Р-mitrale

N. P-pulmonale.*

O. розширений, двогорбий зубець Р.

329. У хворого, який знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні, виявили на ЕКГ гіпертрофію лівого передсердя. При який патології вона частіше буває ?

A. хронічному легеневому серці

B. мі тральній недостатності

C. мітральному стенозі *

D. аортальному стенозі

E. аортальній недостатності

330. У хворої, яка знаходиться на лікуванні в ревматологічному відділенні, виявили на ЕКГ гіпертрофію лівого передсердя. Яка основна ознака її?

A. RШ>RІ>RП;

B. RІ< RП< RШ

C. Р-mitrale*

D. P-pulmonale.

E. високий із загостреною вершиною зубець Р.

331. У хворого 68 років, який знаходиться на лікуванні в терапевтичному відділенні, виявили на ЕКГ гіпертрофію лівого шлуночка. Яка основна ознака її?

A. R V6< R V5<R V4*

B. R V1< R V2<R V3

C. R V4 <R V5 <R V6

D. R П> RІ >RШ

E. R Ш< RП< RІ

332. У хворого 53 років, який знаходиться на лікуванні в пульмонологічному відділенні, виявили на ЕКГ гіпертрофію правого шлуночка. Яка основна ознака її?

A. високийR V5-V6

B. глибокий S V1-2

C. високий R V1-2*

D. RІ > RП> RШ

Е. RП >R І >RШ

333. У хворого, який знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні, виявили на ЕКГ гіпертрофію лівого шлуночка. Для якої патології вона характерна ?

A. хронічного легеневого серця

B. гіпертонічної хвороби*

C. мітрального стенозу

D. бронхіальної астми

E. емфіземи легень

334. Студенти отримали завдання зняти ЕКГ у стандартних відведеннях. До стандартних відведень відносяться ...

A. І,.П, III*

B. aVR, aVL, aVF

C. V1,V2,V3

D. V4, V5, V6

E. І,.П, III, aVR, aVL, aVF

335. У студентів виникла суперечка, що таке автоматизм серця. А як думаєте Ви?

A. властивість серця виробляти імпульси, які викликають збудження і скорочення серцевого м’язу*

B. властивість серця проводити імпульси від місця їх виникнення до скорочувального міокарда

C. властивість серця збуджуватись під впливом електричних імпульсів

D. властивість серця скорочуватись під впливом електричних імпульсів

E. неможливість збуджених клітин міокарда знову активізуватись під впливом додаткових електричних імпульсів

336. У групи студентів виникла суперечка, що таке провідність серця. А як думаєте Ви?

A. властивість серця виробляти імпульси, які викликають збудження і скорочення серцевого м’язу

B. властивість серця проводити імпульси від місця їх виникнення до скорочувального міокарда *

C. властивість серця збуджуватись під впливом електричних імпульсів

D. властивість серця скорочуватись під впливом електричних імпульсів

E. неможливість збуджених клітин міокарда знову активізуватись під впливом додаткових електричних імпульсів

337. Під час опитування студентів викладач виявив, що вони не знають, що таке збудливість серця. А Ви знаєте? Функція збудливості серця– це:

A. властивість серця виробляти імпульси, які викликають збудження і скорочення серцевого м’язу

B. властивість серця проводити імпульси від місця їх виникнення до скорочувального міокарда

C. властивість серця збуджуватись під впливом електричних імпульсів*

D. властивість серця скорочуватись під впливом електричних імпульсів

Е. неможливість збуджених клітин міокарда знову активізуватись під впливом додаткових електричних імпульсів

338. Під час опитування студентів викладач виявив, що вони не знають, що таке функція рефрактерності серця. А Ви знаєте?

A. властивість серця виробляти імпульси, які викликають збудження і скорочення серцевого м’язу

B. властивість серця проводити імпульси від місця їх виникнення до скорочувального міокарда

C. властивість серця збуджуватись під впливом електричних імпульсів

D. властивість серця скорочуватись під впливом електричних імпульсів

E. неможливість збуджених клітин міокарда знову активізуватись під впливом додаткових електричних імпульсів*

339. Під час опитування студентів викладач виявив, що вони не знають, що таке функція функція скорочення серця. А Ви знаєте?

A. властивість серця виробляти імпульси, які викликають збудження і скорочення серцевого м’язу

B. властивість серця проводити імпульси від місця їх виникнення до скорочувального міокарда

C. властивість серця збуджуватись під впливом електричних імпульсів

D. властивість серця скорочуватись під впливом електричних імпульсів*

E. неможливість збуджених клітин міокарда знову активізуватись під впливом додаткових електричних імпульсів

340. У групи студентів виникла суперечка, який шлях деполяризації у міокарді шлуночків. А як думаєте Ви?

A. від ендокарда до епікарда

B. від епікарда до ендокарда*

C. по довгій осі серця

D. від синусового вузла до шлуночків

E. по провідній системі серця

341. У двох студентів виникла суперечка, що таке аберрантність,. А як думаєте Ви?

A. властивість серця виробляти імпульси, які викликають збудження і скорочення серцевого м’язу

B. властивість серця збуджуватись під впливом електричних імпульсів

C. патологічний шлях проведення електричних імпульсів по передсердям и шлуночкам*

D. неможливість збуджених клітин міокарда знову активізуватись під впливом додаткових електричних імпульсів

E. властивість серця проводити імпульси від місця їх виникнення до скорочувального міокарда

342. Під час опитування студентів викладач виявив, що вони не знають, яка серцева аритмія найчастіше зустрічається. А Ви знаєте?

A. синусова брадикардія;

B. синусова аритмія (дихальна);

C. екстрасистолія;*

D. пароксизмальна тахікардія;

Е. миготлива аритмія.

343. Під час опитування студентів викладач виявив, що вони не знають, як відображається збудження синусового вузла на звичайній ЕКГ. А Ви знаєте?

A. у вигляді зубця Р

B. у вигляді правопередсердної частини зубця Р

C. у вигляді інтервалу Р-Q

D. у вигляді сегменту Р-Q

E. у вигляді ізоелектричної лінії безпосередньо перед зубцем Р*

344. Студент Ш курсу не знав, яка частота ритму в спокої при синусовій тахікардії. А Ви знаєте?

A. 80-100 в 1 хв

B. 90 до150-180 в 1 хв*

C. до 160-250 в 1 хв

D. 161-180 в 1 хв

E. 181-190 в 1 хв

345. Під час опитування студентів викладач виявив, що вони не знають, що відноситься до синусових аритмій. А яка думка Ваша?

A. синусова тахікардія, брадикардія, дихальна аритмія*

B. синусова тахікардія, брадикардія, екстрасистолія

C. брадикардія, дихальна аритмія, екстрасистолія

D. брадикардія, дихальна аритмія, пароксизмальна тахікардія

E. синусова тахікардія, брадикардія, пароксизмальна тахікардія

346. У студентів Ш курсу виникли труднощі при відповіді на запитання, яка різниця в тривалості між коротшими і довшими інтервалами R-R при дихальній аритмії:

A. перевищує 0,10с

B. не перевищує 0,15 с

C. перевищує 0,20 с

D. перевищує 0,15 с*

E. перевищує 0,12 с

347. Під час опитування студентів викладач виявив, що вони не знають, з чим пов’язана синусова аритмія. А яка думка Ваша?:

A. з частотою серцевих скорочень

B. з вдихом

C. з видихом

D. з фазами дихання*

E. з частотою серцевих скорочень та фазами дихання

348. У хворого 26 років при аналізі ЕКГ виявлено зменшення тривалості R- R. Які спостерігаються при цьому зміни в роботі серця?

A. Зменшення сили скорочень

B. Збільшення частоти скорочень*

C. Збільшення сили скорочень

D. Зменшення частоти скорочень

Е. Зменшення частоти та сили скорочень.

349. У студента 22 років під час іспиту частота серцевих скорочень досягнула 110 уд/хв. Який відділ провідної системи серця є відповідальним за цю зміну?

A. Атріовентрикулярний вузол

B. Ніжки пучка Гіса

C. Синоатріальний вузол*

D. Волокна Пуркіньє

E. Пучок Гіса.

350. При аналізі ЕКГ, юнака 19 років, виявлено порушення серцевої діяльності. При затримці дихання ритм серцевої діяльності ставав правильним. Якому порушенню ритму відповідає вказана картина ЕКГ?

A. Поперечна блокада серця

B. Передсердна екстрасистолія

C. Синусова аритмія

D. Миготлива аритмія

E. Дихальна аритмія.*

351. У хворої під час реєстрації ЕКГ констатовано збільшення частоти серцевих скорочень. Укорочення якого елемента ЕКГ про це свідчить?

A. Комплексу QRS

B. Інтервалу Р-Q

C. Інтервалу R- R*

D. Інтервалу Т-Р

E. Зубця Т.

352. При обстеженні юнака 17 років було виявлено прискорення серцебиття під час вдиху, а під час видиху сповільнення. На ЕКГ відмічалось вкорочення інтервалу R-R під час вдиху та подовження його під час видиху. Який вид аритмії спостерігається в юнака?

A. Синусова тахікардія

B. Миготлива аритмія

C. Дихальна аритмія*

D. Екстрасистолія

E. Синусова брадикардія.

353. У пацієнтки 30 років, яка перехворіла на ГРЗ, при аналізі ЕКГ виявлено наступне: ритм синусовий, коливання величини R-R не перевищує 0,15 сек., ЧСС-146 уд/хв., тривалість інтервалу Р-Q – 0,2 сек., комплекс QRS – не змінений. Ці показники свідчать про розвиток…

A. Синусової тахікардії*

B. Синусової брадикардії

C. Пароксизмальної тахікардії

D. Атріовентрикулярної блокади

Е. Мерехтіння шлуночків

354. У пацієнтки з гіпертонічною хворобою шляхом електрокардіографічного дослідження виявлено: ритм синусовий, правильний , ЧСС- 98 уд/хв., тривалість інтервалу Р-Q – 0,2 сек., комплекс QRS – не змінений. У хворої є порушення

A. Рефрактерності

B. Провідності

C. Автоматизму

D. Збудливості

E. Скоротливості

355. У пацієнтки 63 років під час гіпертензивної кризи ЧСС впала з 78 до 54 уд/хв. і утримується протягом тижня. Після ін’єкції атропіну ЧСС прискорилась на 16 уд/хв. До якої групи аритмій належить дане порушення серцевого ритму?

А. Порушення автоматизму синусового вузла

K. Порушення збудливості*

L. Порушення провідності

M. Фібриляція передсердь

N. Фібриляція шлуночків

O. Тріпотіння передсердь

356. При електрокардіографічному обстеженні хворого виявили: ритм синусовий, правильний, інтервал R-R=0,6 сек., розташування і тривалість інших інтервалів, а також зубців і сегментів - не змінена. Яка властивість серця порушена при цьому?

A. Провідність

B. Автоматизм*

C. Провідність та автоматизм

D. Скоротливість

E. Збудливість

357. У дівчини 18 років під час емоційного збудження періодично виникають напади серцебиття, які тривають кілька хвилин. ЧСС досягає 210 уд/хв., пульс ритмічний. Яке порушення ритму серця має місце в даному випадку?

A. Пароксизмальна тахікардія*

B. Синусова тахікардія

C. Синусова брадикардія

D. Екстрасистолія

E. Атріовентрикулярна блокада.

358. У хворого 49 років, який лікувався в кардіологічному відділенні, раптово виникли різка слабкість, запаморочення, ціаноз. На ЕКГ: ритм несинусовий, ЧСС-220 уд/хв., комплекси QRS розширені та деформовані. Через 10 хвилин напад раптово припинився. Який вид аритмії був у хворого?

A. Мерехтіння шлуночків

B. Синусова тахікардія

C. Пароксизмальна тахікардія*

D. Фібриляція шлуночків

Е. Екстрасистолія

359. Хворого 52 років доставили в терапевтичне відділення. На ЕКГ негативний зубець Р накладається на комплекс QRS, діастолічний інтервал після екстрасистоли подовжений. Назвіть вид екстрасистолії

A. Синусова

B. Передсердно-шлуночкова*

C. Передсердна

D. Порушення ритму немає

E. Шлуночкова.

360. Хворий 47 років відчув перебої в роботі серця. Під час об’єктивного та електрокардіографічного дослідження з’ясовано, що це пов’язано з появою шлуночкових екстрасистол, однією з характерних ознак яких була повна компенсаторна пауза. Чим зумовлене виникнення компенсаторної паузи?

A. Порушенням скоротливості міокарда шлуночків

B. Пригніченням функції синоатріального вузла

C. Ретроградним проведенням збудження до передсердь

D. Рефрактерністю міокарда шлуночків до чергового імпульсу*

E. Затримкою збудження в атріовентрикулярному вузлі

361. У пацієнтки, 51 року, яка перебувала в стаціонарі з приводу перенесеного інфаркту міокарда виникла пароксизмальна тахікардія. Що сприяло виникненню цього порушення?

A. Резорбція в кров вмісту ушкоджених міокардіоцитів

B. Іррадіація збудження з серця у спинний мозок

C. Автоімунізація з утворенням антиміокардіальних антитіл

D. Блокада токсичними продуктами бета-адренорецепторів міокарда

E. Поява ектопічних вогнищ збудження міокарда*

362. У хворого, 65 років, виникла екстрасистолія. А що це таке?

A. неправильний синусовий ритм, який характеризується періодами поступового прискорення і сповільнення ритму

B. позачергове збудження і скорочення всього серця або його відділів*

C. порушення проведення електричного імпульсу від синусового вузла до передсердь

D. напад різкого прискорення серцевого ритму, який раптово виникає і зникає

E. абсолютна аритмія

363. У хворої, 47 років, виникла екстрасистолія. А які екстрасистоли Ви знаєте?

A. синусові, передсерді, атріовентрикулярні, шлуночкові*

B. передсерді, шлуночкові

C. атріовентрикулярні, шлуночкові

D. передсерді, атріовентрикулярні, шлуночкові

Е. синусові, передсерді, шлуночкові

364. У хворого, 55 років, виникла екстрасистола, яка регулярно чередується з нормальним синусовим ритмом. Як вона називається?

A. політопна

B. поодинока

C. аллоритмічна*

D. інтерпольована

E. монотопна

365. У хворого, 65 років, виникли екстрасистоли, які виходять з різних відділів серця і мають різну форму.Як вони називаються?

A. А. аллоритмічні

B. В. політопні*

C. групові

D. інтерпольовані

E. Е. монотопні

366. У хворої, 49 років, на ЕКГ після кожного синусового імпульса з’являється екстрасистолічний Як називається ця екстрасистолія?

A. політопна

B. Бігемінія*

C. тригемінія

D. квадригемінія

E. інтерпольована

367. У хворої, 48 років, виникли синусові екстрасистоли. Які їх ознаки на ЕКГ?

A. відсутність зубця Р та зміна шлуночкового комплексу, компенсаторна пауза відсутня

B. зміна форми зубця Р перед комплексом QRS не змінений, звичайний комплекс QRS

C. збудження не відрізняється від нормального скорочення, компенсаторна пауза відсутня *

D. наявність зубця Р і відсутність комплексу QRS

E. Деформаці комплексу QRS

368. У хворого, 52 років, виникли передсердні екстрасистоли. Які їх ознаки на ЕКГ?

A. відсутність зубця Р та зміна шлуночкового комплексу

B. зміна форми зубця Р перед комплексом QRS не змінений, звичайний комплекс QRS*

C. не змінений зубець Р та аберрантний комплекс QRS

D. наявність зубця Р і відсутність комплексу QRS

Е. зубець Р після комплексу QRS, негативний

369. У хворого, 57 років, виникли передсердні екстрасистоли. При передсердній екстрасистолі зубець Р може бути:

Просмотров: 301

Вернуться в категорию: Болезни

© 2013-2018 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.