рус | укр

Главная

Контакты

Навигация:
Арсенал
Болезни
Витамины
Вода
Вредители
Декор
Другое
Животные
Защита
Комнатные растения
Кулинария
Мода
Народная медицина
Огород
Полесадник
Почва
Растения
Садоводство
Строительство
Теплицы
Термины
Участок
Фото и дизайн
Хранение урожая

E) все вищеперераховане. 5 страница

E. притуплений тимпаніт.

166. Студент проводить порівняльну перкусію грудної клітки пацієнту. Який у нормі перкуторний звук він повинен отримати над простором Траубе?

A. ясний легеневий

B. тимпанічний*

C. тупий

D. коробковий

Е. притуплений тимпаніт.

167. На практичному заняті студент, обстежуючи свого одногрупника, у якого в анамнезі немає ніяких даних про захворювння органів дихання, виявив невелику різницю перкуторного звуку в нижніх відділах легень справа і зліва (зліва пекуторний тон дещо гучніший, справа – більш притуплений). Як розцінити ці дані?

A. базальний пневмофіброз справа

B. наявність злук у плевральній порожнині

C. збільшення печінки

D. гіпоплазія нижньої частки првої легені

E. норма.*

168. Хворий Р. шпиталізований у стаціонар з випітним плевритом. При огляді: права половина грудної клітки збільшена в об‘ємі, екскурсія її зменшена. Голосове тремтіння відсутнє справа. Який пекуторний звук буде над зоною ураження?

A. ясний легеневий

B. тимпанічний

C. тупий*

D. коробковий

E. притуплений тимпаніт.

169. Студент обстежує пацієнта з нападом бронхіальної астми. Який перкуторний звук буде при перкусії грудної клітки?

A. ясний легеневий

B. тимпанічний

C. тупий

D. коробковий*

E. притуплений тимпаніт.

170. При топографічній пекусії нижньої межі правої легені у хворого на випітний плевит студент виявив, що межа тупого звуку вздовж різних топографічних ліній знаходиться на неоднаковому рівні. Як називається лінія, що відмежовує зону тупого перкуторного зуку при накопиченні запальної рідини у плевральній порожнині?

A. Гарлянда

B. Дамуазо*

C. Біота

D. Плеша

E. Образцова.

171. Студент при перкусії грудної клітки в хворого на правобічний випітний плеврит без супуньої серцевої патології виявив притуплення перкуторного звуку не лише справа, а й з лівого боку грудної клітки в біляхребтовій ділянці. За рахунок чого виникає притуплення в цьому місці?

A. двобічний випітний плеврит

B. кардіомегалія

C. зміщення органів середостіння вліво*

D. лівобічна пневмонія

Е. злуки правій плевальній порожнині.

172. Студент при перкусії грудної клітки у хворого на правобічний випітний плеврит без супуньої серцевої патології виявив притуплення перкуторного звуку не лише справа, а й з лівого боку грудної клітки в біляхребтовій ділянці. Як називається зона притуплення перкуторного звуку з протилежного від накопиченої рідини боку?

A. Дамуазо

B. Раухфуса-Грокко*

C. Гарлянда

D. Плеша

E. Біота.

173. Хворий Б. шпитлізований в пульмонологічне відділення з діагнозом: “Правобічна нижньочасткова позагшпитальна пневмонія”. У пацієнта діагностовано синдром ущільнення легеневої тканини. Який перкуторний звук буде над зоною ураження?

A. ясний легеневий

B. тимпанічний

C. тупий*

D. коробковий

E. притуплений тимпаніт.

174. Хворий Б. шпиталізований в пульмонологічне відділення з діагнозом: “Правобічна нижньодчасткова позашпитальна пневмонія”. При обстеженні пацієнта відмічається відставання ураженої половини грудної клітки в акті дихання, пальпаторно – зменшення еластичності грудної клітки з цього боку. Перкуторно виялено тупий звук в зоні ураження. Який основний дихальний шум буде вислуховуватись в цій ділянці?

K. посилене везикулярне дихання

L. послаблене везикуляне дихання

M. жорстке дихання

N. бронхіальне дихання*

O. відсутність дихальних шумів.

175. При збиранні анамнезу в пацієнта студент виявив, що кілька років тому хворий переніс ексудативний плеврит. На даний час скарг з боку органів дихання немає. Об‘єктивно виявлено незначне послаблення голосового тремтіння справа та притуплення легеневого звуку в цій зоні. Як розцінити ці дані?

A. наявність рідини в плевальній порожнині

B. пневмофіброз

C. плевральні нашарування*

D. пневмонія

E. варіант норми.

176. У хворого діагностовано ексудативний плеврит. При перкусії справа виявлено тупість до рівня 5-6 ребер. Як зміниться перкуторний звук вище цього рівня?

A. не зміниться

B. коробковий

C. тупий

D. тимпанічний

Е. притуплений тимпаніт. *

177. Хворий шпиталізований у стаціонар в ургентному порядку з проникаючим ножовим пораненням грудної кліки. Діагностовано пневмоторакс. Який перкуторний звук буде над ураженою половиною грудної клітки?

A. не зміниться

B. коробковий*

C. тупий

D. тимпанічний

E. притуплений тимпаніт.

178. У хорого діагностовано пневмонію стадії припливу. Яка причина появи притупленого тимпаніту над зоною уаження у цій стадії захворювання?

A. зменшення амплітуди коливань стінок альвеол і наявність у них одночасно рідини і повітря*

B. обтураційний ателектаз часточок легень в‘язким харкотинням

C. компресійний ателектаз

D. наявність рідини в альвеолах

E. збільшення повітряності легеневої тканини.

179. Судент шукає нижню межу легені методом топографічної перкусії. При цьому він перкутує по топографічних лініях грудної клітки згори вниз, починаючи від 3 реба, ставлячи палець-плесиметр у міжребені проміжки паралельно до ребер, відмітку межі ясного легеневого звуку ставить по нижньому краю пальця-плесиметра. Яке правилло топографічної перкусії порушує студент?

A. палець-плесиметр повинен розрашовуватись паралельно до межі шуканого органа

B. перкутують від ясного звуку до тупого

C. застосовують тиху перкусію

D. відміку межі легені ставлять по краю пальця-плесиметра з боку ясного звуку*

E. палець-плесиметр ставлять у міжреберні проміжки.

180. Студент перкутує ширину полів Креніга. У хворого вона складає 9 см. Яка ширина полів Креніга в нормі?

A. 1-2 см

B. 2-4 см

C. 4-5 см

D. 5-6 см*

E. 6-8 см.

181. Студент перкутує ширину полів Креніга. У хворого вона складає 9 см. При якому з перерахованих нижче станів це можливо?

A. емфізема легень*

B. пневмофіброз

C. пульмонектомія

D. туберкульоз легень

Е. рак легень.

182. Хворий П. шпиталізований у стаціонар з діагнозом: “Бронхіальна астма, важкий персистуючий перебіг, фаза загострення. Емфізема легень. ДН ІІ ст.”. Яке положення нижнього краю легень буде в цьому випадку?

A. зміститься вниз з одного боку

B. зміститься вгору з одного боку

C. зміститься вниз з обох сторін*

D. зміститься вгору з обох сторін

E. не зміниться.

183. Хворий С. шпиталізований у стаціонар з діагнозом: “Бронхіальна астма, важкий персистуючий перебіг, фаза загострення. Емфізема легень. ДН ІІ ст.”. Як зміниться рухомість нижнього краю легень в цьому випадку?

A. зменшиться з одного боку

B. збільшиться з одного боку*

C. зменшиться з обох сторін

D. збільшиться з обох сторін

E. не зміниться.

184. У хворого діагностовано правобічну нижньочасткову невмонію. Як зміниться рухомість нижнього краю легень з ураженого боку?

A. зменшиться з одного боку*

B. збільшиться з одного боку

C. зменшиться з обох сторін

D. збільшиться з обох сторін

E. не зміниться.

185. У хворого випітний плеврит справа. Як зміниться при цьому межа між ясним легеневим і тупим перкуторним звуком?

A. зміститься вниз з одного боку*

B. зміститься вгору з одного боку

C. зміститься вниз з обох сторін

D. зміститься вгору з обох сторін

E. не зміниться.

186. У пацієнта Н., що знаходиться на стаціонарному лікуванні в гастроентерологічному відділенні з приводу цирозу печінки, спостерігається асцит. Як зміститься нижній край легень у хворого на асцит?

A. зміститься вниз з одного боку

B. зміститься вгору з одного боку

C. зміститься вниз з обох сторін

D. зміститься вгору з обох сторін*

Е. не зміниться.

187. У пацієнта Н., що знаходиться на стаціонарному лікуванні в гастроентерологічному відділенні з приводу цирозу печінки, спостерігається асцит. Як зміниться екскурсія нижнього краю легень у цього хорого?

A. зменшиться справа

B. збільшиться справа

C. зменшиться з обох сторін*

D. збільшиться з обох сторін

E. не зміниться.

188. При аускультації над поверхнею грудної клітки хворого студент вислуховує везикулярне дихання. Які характеристики нормального везикулярного дихання?

A. вислуховується на вдисі і початку видиху, нагадує звук “ф”*

B. вислуховується в обидві фази дихання, більше на видисі, нагадує звук “х”

C. вислуховується на видиху, нагадує звук “ф”

D. вислуховується на вдиху, нагадує звук “х”

E. вислуховується на видиху, нагадує звук “х”.

189. Хворий Л. 10 років страждає на бронхільну астму. При його обстеженні: грудна клітка емфізематозна, елстичність її знижена з обох сторін, перкуторно визначється коробковий звук. Які зміни основних дихальних шумів можна очікувати у хворого при акускультації?

A. посилене везикульярне дихання

B. послаблене жорстке дихання з подовженим видихом*

C. бронхіальне дихання

D. бронховезикулярне дихання

E. сакадоване дихання.

190. При перкусії грудної клітки у хворого на випітний плеврит студент отримав тупий пекуторний звук над зоною скупчення рідини. Які дихальні шуми будуть вислуховуватись у цій ділянці?

A. посилене везикулярне дихання

B. послаблене везикуляне дихання

C. відсутність дихальних шумів*

D. бронхіальне дихання

E. жорстке дихання.

191. При збиранні анамнезу у пацієнта студент виявив, що кілька років тому хворий переніс ексудтивний плеврит. На даний час скарг з боку органів дихання немає. Об‘єктивно виявлено незначне послаблення голосового тремтіння справа та притуплення легеневого звуку в цій зоні. Які дані аускультації над ураженою ділянкою будуть у хворого?

A. посилене везикульярне дихання

B. послаблене везикуляне дихання*

C. відсутність дихальних шумів

D. бронхіальне дихання

Е. жорстке дихання.

192. У хворого діагностовано ексудативний плеврит. При перкусії справа виявлено тупість до рівня 5-6 ребер, вище рівня рідини – притуплений тимпаніт. Які дані аускультації основних дихальних шумів будуть у цій зоні?

A. посилене везикулярне дихання

B. послаблене везикуляне дихання*

C. відсутність дихальних шумів

D. бронхіальне дихання

E. жорстке дихання.

193. Хворий шпиталізований у стаціонар в ургентному порядку з проникаючим ножовим пораненням грудної клітки. Діагностовано пневмоторакс. Які дані аускультації ураженої половини грудної клітки?

A. посилене везикулярне дихання

B. послаблене везикуляне дихання

C. відсутність дихальних шумів*

D. бронхіальне дихання

E. жорстке дихання.

194. У хворого діагностовано пневмонію в стадії припливу. Перкуторно над зоною ураження вислуховується притуплений тимпаніт. Які зміни основних дихальних шумів варто очікувати при аускультації цієї зони?

A. посилене везикулярне дихання

B. послаблене везикуляне дихання*

C. відсутність дихальних шумів

D. бронхіальне дихання

E. жорстке дихання.

195. У хворого спостерігається загострення хронічного необструктивного бронхіту. Які зміни основних дихальних шумів типові в цьому випадку?

A. посилене везикулярне дихання

B. послаблене везикуляне дихання

C. відсутність дихальних шумів

D. бронхіальне дихання

E. жорстке дихання*.

196. У хворого на хронічний бронхіт при аускультації виявлено жорстке дихання з подовженим видихом. Про який патологічний стан свідчить подовжений видих?

A. набряк слизової бронхів

B. перекриття бронхівв‘язким секретом

C. бронхоспазм*

D. слабкість дихальних м‘язів

Е.Ні одне з названих

61. При аускультації легень можна вислухати основні дихальні шуми, а при патології – ще й побічні. Який з перерахованих дихальних шумів є основним?

E. везикулярне дихання*

F. крепітація

G. шум тертя плеври

H. сухі хрипи

I. вологі хрипи.

197. При аускультації легень можна вислухати основні дихальні шуми, а при патології – ще й побічні.Який з перерахованих дихальних шумів є побічним?

A. везикулярне дихання

B. бронхіальне дихання

C. жорстке дихання

D. крепітація*

E. сакадоване дихання.

198. У хворого з нападом бронхіальної астми вислуховуються сухі свистячі хрипи. Який механізм їх виникнення?

A. звуження просвіту дрібних бронхів внаслідок спазму, набряку слизової*

B. накопичення рідкого харкотиння в бронхах

C. розвиток фіброзної тканини в стінці бронхів

D. накопичення харкотиння у трахеї

E. обтураційний ателектаз.

199. У хворого із загостренням хронічного обструктивного бронхіту чути дистанційні хрипи. Який механізм їх виникнення?

A. звуження просвіту дрібних бронхів внаслідок спазму, набряку слизової

B. накопичення рідкого харкотиння у бронхах

C. розвиток фіброзної тканинин у стінці бронхів

D. накопичення харкотиння у трахеї і великих бронхах

E. обтураційний ателектаз*

200. У хворого із загостренням хронічного необструктивного бронхіту вислуховуються сухі дзижчачі низькотемброві хрипи, що змінюються після кашлю. Який механізм їх виникнення?

A. бронхоспазм

B. перекриття бронхів в‘язким харкотинням*

C. накопичення рідкого харкотиння у просвіті бронхів

D. накопичення рідини в альвеолах

E. плевральні нашарування.

201. У хворого із загостренням хронічного необструктивного бронхіту вислуховуються вологі середньоміхурцеві дифузні хрипи, що змінюються після кашлю. Який механізм їх виникнення?

A. звуження просвіту бронхів внаслідок спазму

B. накопичення в‘язкого харкотиння у бронхах

C. накопичення рідкого харкотиння у просвіті бронхів*

D. накопичення рідини в альвеолах

E. плевральні нашарування.

202. При аускультації хворого з бронхолегеневою патологією студент вислухав вологі великоміхурцеві хрипи. Який мехнізм виникнення цих хрипів?

A. звуження просвіту бронхів внаслідок спазму

B. накопичення в‘язкого харкотиння у бронхах

C. накопичення рідкого харкотиння у просвіті бронхів

D. накопичення рідини в альвеолах

E. накопичення рідкого харкотиння в порожнині абсцесу чи каверни*

203. Молодий чоловік скаржиться на кашель з виділенням слизового харкотиння, підвищення температури тіла. Захворів 3 дні тому після переохолодження. При пальпції та перкусії грудної клітки змін не виявлено. Аускультативно на фоні жорсткого дихання вислуховуються незвучні дірібноміхурцеві хрипи над усією поверхнею легень. Про яке захворювання можна подумати?

A. пневмонія

B. гострий бронхіт*

C. хронічний обструктивний бронхіт

D. туберкульоз легень

E. плеврит.

204. У хворого вислуховуютья звучні вологі дрібноміхуцеві хрипи. Як охарактеризувати стан легеневої тканини, що оточує бронхи в зоні ураження?

A. ущільнення*

B. гіперпнематизація

C. вогнищеві зміни

D. легенева тканина відмежована рідиною від грудної стінки

E. змін немає.

205. При аускультації хворого студент вислухав нижче кута лопатки побічний дихальний шум, що нагадує тріск, вислуховується лише на вдисі і не змінюється після покашлювання. Що це за шум?

A. везикулярне дихання

B. бронхіальне дихання

C. крепатація*

D. сухі хрипи

E. вологі хипи.

206. При аускультації хворого студент вислухав нижче кута лопатки побічний дихальний шум, що нагадує тріск, вислуховується лише на вдисі і не змінюється після покашлювання. Студент встановив, що це крепітація. Який механізм виникнення даного побічного дихального шуму?

A. звуження просвіту бронхів внаслідок спазму

B. накопичення в‘язкого харкотиння у бронхах

C. накопичення рідкого харкотиння у бронхах

D. накопичення рідини в альвеолах*

Е. плевральні нашарування

207. При аускультації хворого студент вислухав нижче кута лопатки побічний дихальний шум, що нагадує тріск бульбашок, вислуховується в обидві фази дихання змінюється після покашлювання. Що це за шум?

A. везикулярне дихання

B. шум тертя плеври

C. крепатація

D. сухі хрипи

E. вологі хипи.*

208. При аускультації хворого студент вислухав нижче кута лопатки побічний дихальний шум, що виявлявся в обидві фази дихання, не змінювався після покашлювання, посилювався при натискуванні фонендоскопом на грудну клітку. Що це за шум?

A. везикулярне дихання

B. шум тертя плеври*

C. крепатація

D. сухі хрипи

E. вологі хипи.

209. При аускультації хворого в обидві фази дихання студент вислухав дихальний шум, що нагадує хрускіт снігу. Як переконатись, що це шум тертя плеври?

A. попросити хворого затримати дахання

B. попросити пацієнта імітувати дихання, рухаючи діафрагмою при закритому роті і носі*

C. попросити хворого покашляти

D. вислуховувати легені в різному положенні хворого

E. вислуховувати легені при поверхневому диханні.

210. При аускультації хворого студент вислухав нижче кута лопатки побічний дихальний шум, що чути в обидві фази дихання, він не змінювався після покашлювання, виникав синхронно з биттям серця. Що це за шум?

A. крепітація

B. сухі хрипи

C. вологі хипи

D. шум тертя плеври

E. плевроперикардіальний шум. *

211. У хворого діагностовано випітний плеврит. Які результати дослідження бронхофонії будуть при цьому?

A. посилиться на стороні ураження

B. послаблена на стороні ураження

C. симетрично посилена

D. симетрично послаблена

Е. відсутня на стороні ураження*

212. У хворого на бронхіальну астму виявлено синдром гіперпневматизації легеневої тканини. Як зміниться при цьому бронхофонія?

A. посилиться на стороні ураження

B. послаблена на стороні ураження

C. симетрично посилена

D. симетрично послаблена*

E. відсутня на стороні ураження

213. Хворий Р. лікується в тубдиспансері з приводу кавернозного туберкульозу легень. Які зміни в загальному аналізі крові характерні для цього захворювання?

A. нейтрофільний лейкоцитоз, збільшення ШОЕ

B. лімфоцитоз, збільшення ШОЕ, анемія*

C. еритроцитоз

D. нейтрофільний лейкоцитоз, анемія

E. змін не буде.

214. Пацієнт знаходиться на стацонарному лікуванні з приводу лівобічної нижньочасткової пневмонії в стадії розпалу. Як зміниться бронхофонія?

A. посилиться на стороні ураження*

B. послаблена на стороні ураження

C. симетрично посилена

D. симетрично послаблена

E. відсутня на стороні ураження

215. Хворий П. лікується в пульмонологічному відділенні з приводу вогнищевої пневмонії. Які зміни в загальному аналізі крові характерні для цього захворювання?

A. нейтрофільний лейкоцитоз, збільшення ШОЕ*

B. лімфоцитоз, збільшення ШОЕ, анемія

C. еритроцитоз

D. нейтрофільний лейкоцитоз, анемія

E. змін не буде.

216. У хворого хронічний обструктивний бронхіт, фаза ремісії. Його на момент обстеження турбує лише задишка при фізичному навантаженні. Які зміни в загальному аналізі крові можна виявити у хворого?

A. нейтрофільний лейкоцитоз, збільшення ШОЕ

B. лімфоцитоз, збільшення ШОЕ, анемія

C. Еритроцитоз*

D. нейтрофільний лейкоцитоз, анемія

E. змін не буде.

217. Хворий скаржиться на кашель з виділенням харкотиння зеленого кольору. Який храктер цього харкотиння?

A. серозне

B. слизове

C. слизво-гнійне

D. Гнійне*

Е. гнилісне

218. Хворий на хронічну серцеву недостатність скаржиться на кашель з виділенням великої кількості рідкого харкотиння переважно вночі, коли хворого раптово починає турбувати інспіраторна задишка. Який храктер цього харкотиння?

A. серозне*

B. слизове

C. слизво-гнійне

D. гнійне

E. гнилісне.

219. Пацієнту Т. виставлено діагноз гострого катарального бронхіту. Хворий скаржиться на кашель з виділенням харкотиння білого кольору. Який характер харкотиння?

A. серозне

B. слизове*

C. слизво-гнійне

D. гнійне

E. гнилісне

220. Хворий на крупозну пневмонію скаржиться на кашель з важким відходженням клейкого слизово-гнійного харкотиння. Чим зумовлена така консистенція харкотиння при цьому захворюванні?

A. наявністю гною

B. наявністю слизу

C. наявністю фібрину*

D. наявністю детриту

E. тривалим застоєм його у бронхах.

221. Хворий з важким перебігом пневмонії почав раптово відкашлювати багато харкотиння (більше 200 мл), яке при стоянні розділяється на 3 шари. Про що можна подумати?

A. абсцес легень*

B. плевит

C. розрішення запального процесу

D. кровотеча

E. це типово для пневмонії.

222. При лабораторному дослідженні харкотиння виявлено, що воно містить велику кількіть клітин плоского епітелію. Ваша інтерпретація цієї знахідки?

A. наслідок атрофії слизової бронхів і десквамації бронхіального епітелію

B. наслідок метаплазії бронхільного епітелію

C. ураження альвеол

D. це епітелій ротової порожнини, свідчить про домішок слини до харкотиння, що знижує діагностичну цінність результатів дослідження*

Е. загострення хронічного бронхіту.

223. При лабораторному дослідженні харкотиння виявлено, що воно містить велику кількіть циліндричного епітелію. Ваша інтерпретація цієї знахідки?

A. наслідок атрофії слизової бронхів

B. наслідок метаплазії бронхільного епітелію

C. запальний процес верхніх дихальних шляхів*

D. це епітелій ротової порожнини, свідчить про домішок слини до харкотиння, що знижує діагностичну цінність результатів дослідження

E. туберкульоз легень.

224. Пацієнт В. тривалий час скаржиться на немотивований субфебрилітет і загальну слабкість. У харкотинні хворого знайдено атипові клітини. Про що це свідчить?

A. хронічний бронхіт у фазі загострення

B. туберкульоз легень

C. рак легень*

D. деструкція легеневої тканини

E. бронхіальна астма.

225. У харкотинні пацієнта, що лікується стаціонарно з приводу аспіраційної пневмонії, знайдено еластичні волокна. Про що це свідчить?

A. супутній бронхіт

B. туберкульоз легень

C. рак легень

D. деструкція легеневої тканини*

E. норма.

226. При лабораторному дослідженні харкотиння у хворого, що тривалий час відмічає субфебрилітет, кашель з виділенням слизового харкотиння, пітливість, знайдено коралоподібні волокна. Про що це свідчить?

A. хронічний бронхіт у фазі загострення

B. туберкульоз легень*

C. рак легень

D. деструкція легеневої тканини

E. бронхіальну астму.

227. Пацієнт Н. протягом останнього тижня відмічає фебрильну гарячку, вологий кашель. До цього запальними захворюваннями респіраторної системи не хворів. У харкотинні пацієнта знайдено альвеолярні макрофаги, лейкоцити, кокову мікрофлору. Про що це свідчить?

A. пневмонія*

B. туберкульоз легень

C. рак легень

D. хронічний бронхіт у фазі загострення

Е. бронхіальна астма.

228. У харкотинні пацієнта, що кілька років скаржиться на періодичні напади задишки після контакту з пилком рослин, знайдено еозинофіли, спіралі Куршмана, кристали Шарко-Лейдена.. Про що це свідчить?

A. хронічний бронхіт у фазі загострення

B. туберкульоз легень

C. рак легень

D. деструкція легеневої тканини

E. бронхіальна астма.*

229. У харкотинні хворого знайдено золотисто-жовті кристали у вигляді ромбів. Що це таке?

A. кристали холестерину

B. кристали гематоїдину*

C. кристали Шарко-Лейдена

D. спіралі Куршмана

E. пробки Дітріха.

230. У харкотинні хворого знайдено ущільнені закручені в спіраль утвори, центральна частина яких виглядає блискучою. Що це таке?

A. кристали холестерину

B. кристали гематоїдину

C. кристали Шарко-Лейдена

D. спіралі Куршмана*

E. пробки Дітріха.

231. У харкотинні пацієнта знайдено пробки Дітріха. При якому захворюванні вони з‘являються у харкотинні?

A. бронхіальна астма

B. хронічний бронхіт, фаза загострення

C. хронічний абсцес легень*

D. пневмонія

E. некроз легеневої паренхіми.

232. У харкотинні пацієнта знайдено кристали Шарко-Лейдена. При якому захворюванні вони з‘являються у харкотинні?

A. бронхіальна астма

B. хронічний бронхіт, фаза загострення

C. хронічний абсцесс легень

D. пневмонія

Е. некроз легеневої паренхіми.

233. У хворого на крупозну пневмонію взято харкотиння на дослідження. Які результати лабораторного дослідження харкотиння можна очікувати?

A. харкотиння іржавого кольору, в‘язке, містить лейкоцити, альвеолярні макрофаги, кокову мікрофлору*

B. харкотиння смердюче, при стоянні розділяється на 3 шари. Мікроскопічно – еластичні волокна, бактеії, кристали холестерину, жирних кислот, лейцину, тирозину

C. рідке пінисте харкотиння рожевого кольору, при стоянні ділиться на 2 шари

D. харкотиння з домішками крові у вигляді монетоподібних плювків

E. спіралі Куршмана, кристали Шарко-Лейдена, еозинофіли.

234. Хворий А. шпиталізований у терапевтичне відділення з набряком легень. Який характер харкотиння при цій патології?

A. харкотиння іржавого кольору, в‘язке, містить лейкоцити, альвеолярні макрофаги, кокову мікрофлору

B. харкотиння смердюче, при стоянні розділяється на 3 шари. Мікроскопічно – еластичні волокна, бактерії, кристали холестерину, жирних кислот, лейцину, тирозину

C. рідке пінисте харкотиння рожевого кольору, при стоянні ділиться на 2 шари*

D. харкотиння з домішками крові у вигляді монетоподібних плювків

E. спіралі Куршмана, кристали Шарко-Лейдена, еозинофіли.

235. Хворий на інфаркт-пневмонію скаржиться на кашель з виділенням харкотиння. Які особливості харкотиння при цій патології?

A. харкотиння іржавого кольору, в‘язке, містить лейкоцити, альвеолярні макрофаги, кокову мікрофлору

B. харкотиння смердюче, при стоянні розділяється на 3 шари. Мікроскопічно – еластичні волокна, бактеії, кристали холестерину, жирних кислот, лейцину, тирозину

C. рідке пінисте харкотиння рожевого кольору, при стоянні ділиться на 2 шари

D. харкотиння з домішками крові у вигляді монетоподібних плювків*

E. спіралі Куршмана, кристали Шарко-Лейдена, еозинофіли.

236. Хворий З. скаржиться на постійний біль у грудній клітці, кашель з виділенням харкотиння з домішками крові, що дифузно змішане зі слизом і має вигляд “малинового желе”. Для якого захвоювання характерне таке харкотиння?

A. бронхіальна астма

B. хронічний бронхіт

C. убекульоз легень

D. пнемонія

Е. рак легень.*

237. В результаті плевральної пункції у хворого отримано близько 1 літра прозорої серозної рідини з жовтуватим відтінком. Вміст білка у рідині 5 г/л. Який характер даної рідини?

A. трансудат

B. хільозний ексудат

C. серозно-гнійний ексудат

D. гнійний ексудат

E. геморагічний ексудат.

238. Під час плевральної пункції у хворого отримано близько 600 мл каламутної рідини бурого кольору. Який характер даної рідини?

A. трансудат

B. хільозний ексудат

C. серозно-гнійний ексудат

D. гнійний ексудат

E. геморагічний ексудат.*

239. Під час плевральної пункції у хворого отримано молочного кольору каламутну рідину з великим вмістом жиру. Який характер даної рідини?

A. трансудат

B. хільозний ексудат*

C. серозно-гнійний ексудат

D. гнійний ексудат

E. геморагічний ексудат.

240. Під час плевральної пункції у хворого отримано близько 1 літра серозного ексудату. Про яке захворювання це може свідчити?

A. серцева недостатність

B. пневмонія*

C. емпієма плеври

D. гангрена легень

E. рак легень.

241. Під час плевральної пункції у хворого отримано близько 1 літра трансудату. Про яке захворювання це може свідчити?

A. серцева недостатність*

B. пневмонія

C. емпієма плеври

D. гангрена легень

E. рак легень.

242. Під час плевральної пункції у хворого отримано близько 1 літра каламутного вмісту зеленого кольору в‘язкої консистенції (гній). Про яке захворювання це може свідчити?

A. серцева недостатність

B. пневмонія

C. емпієма плеври*

D. гангрена легень

Е. рак легень.

243. Під час плевральної пункції у хворого отримано каламутний міст сіро-зеленого кольору із смердючим запахом. Мікроскопічно – детрит, бактерії, кристали холестерину. Про яке захворювання це може свідчити?

A. серцева недостатність

B. пневмонія

C. емпієма плеври

D. гангрена легень*

E. рак легень.

244. Під час плевральної пункції у хворого отримано близько 1 літра геморагічного ексудату. Про яке захворювання це може свідчити?

Просмотров: 312

Вернуться в категорию: Болезни

© 2013-2018 cozyhomestead.ru - При использовании материала "Удобная усадьба", должна быть "живая" ссылка на cozyhomestead.ru.